Zorg ethisch leiderschap

Beschrijving

Hoe breng je de zorgethiek in de dagelijkse praktijk binnen je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat zorgethiek niet tot mooie woorden beperkt blijft, maar dat er effectieve stappen vooruit worden gezet om samen aan deugddoende zorg te werken? Onderzoekers van Stimulans (UCLL) en sTimul (VIVES) bogen zich over deze vragen, samen met leidinggevenden uit tien woonzorgcentra. In opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid vormden ze een learning community waarbij er met en van elkaar werd geleerd. Al experimenterend werd concreet gemaakt hoe deugddoende zorg binnen een woonzorgcentrum kan worden gecultiveerd. Uit dit traject is een roadmap ontstaan die woonzorgcentra inspireert om een dynamiserend zorgethisch beleid te ontwikkelen waarin ruimte wordt gemaakt voor relaties.

Doelgroep

Doelgroep: leidinggevenden die mee de randvoorwaarden bepalen in hun organisatie, samen met mensen die nu reeds ethisch leiderschap opnemen en daarin verder willen groeien.

Locatie

Online, Bosdreef 5
8820 Torhout