Verbindend werken met families

Beschrijving

De vorming wil via sterke interactie met de deelnemers bekijken hoe we samen met familieleden vanuit een positieve verhouding kunnen samenwerken in het belang van de oudere die bij ons woont.
Er wordt vertrokken van concrete casussen. Elke deelnemer brengt op de vormingsdagen situaties in die zullen besproken worden naar aanpak. Belangrijke principes van verbindend werken en toepassen van meerzijdige partijdigheid, omgaan met conflicthantering, toepassen van bemiddeling, kapstokken voor het omgaan met weerstand zijn thema's die aan bod zullen komen.

Doelgroep

Referentiepersonen dementie en alle medewerkers die met families in contact staan.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout