Van morele stress naar morele veerkracht

Beschrijving

In deze vorming licht Céline Baele toe - vanuit bedrijfspsychologisch perpectief - welk organisatieklimaat stimulerend werkt voor morele veerkracht en hoe een organisatie haar medewerkers kan ondersteunen in het hanteren van morele stress.
We willen directies en leidinggevenden concrete handvaten aanreiken hoe de omslag van morele stress naar morele veerkracht te maken en hoe medewerkers te ondersteunen tijdens dit proces, zowel vanuit organisatie- als leidinggevend perspectief.
In deze sessie wordt ruimte gemaakt voor interactie met de deelnemers en voorbeelden van best practices.

Doelgroep

Directies en leidinggevenden.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout