Uitwisselingsgroep pastoraal animatoren

Beschrijving

Met een vaste groep wordt rond een aantal thema's gewerkt. Naast de inhoudelijke input is er telkens ruimte om met elkaar uit te wisselen en materiaal te delen.

De thema's voor 2022-2023 zijn:

  • Donderdag 6 oktober 2022: Heiligen als bronnen van inspiratie (locatie: Grootseminarie Ten Duinen, Potterielei 72, Brugge).
  • Donderdag 9 februari 2023: Actie in huis, kansen tot verbinden (locatie: Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, St.-Andries).
  • Donderdag 1 juni 2023: Bijbelverhalen voor ons leven vandaag (locatie: Biblia, bijbels belevingscentrum in Grootseminarie Ten Duinen, Potterierei 72, Brugge).

Deelname aan deze uitwisselingsgroep veronderstelt een engagement voor één jaar. Het jaar erna kan je opnieuw vrij kiezen om al dan niet deel te nemen.

Doelgroep

Pastoraal animatoren en andere medewerkers die zich toeleggen op het (mee) organiseren van pastorale activiteiten in de ouderenzorg.

Locatie

Verschillende locaties, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries