Uitwisselingsgroep pastoraal animatoren

Beschrijving

Met een vaste groep wordt rond een aantal thema's gewerkt. Naast de inhoudelijke input is er telkens ruimte om met elkaar uit te wisselen en materiaal te delen.

De thema's voor 2021-2022 zijn:

  • 30 september 2021: Mariamomenten doorheen het jaar
  • 3 februari 2022: Goede Week en Pasen
  • 21 april 2022: Bedevaarten

Deelname aan deze uitwisselingsgroep veronderstelt een engagement voor één jaar. Het jaar erna kan je opnieuw vrij kiezen om al dan niet deel te nemen.

Doelgroep

Pastoraal animatoren en andere medewerkers die zich toeleggen op het (mee) organiseren van pastorale activiteiten in de ouderenzorg.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout