Teams met feedbackcultuur

Beschrijving

De medewerkers werkzaam binnen de woonzorgcentra zijn aangewezen op een sterke samenwerking in een hecht team. Binnen deze teamwerking is feedback geven en ontvangen een cruciaal element om elkaar te ondersteunen en te helpen in professionele groei.
Feedback geven en ontvangen kadert binnen een teamontwikkeling en binnen maturiteitsontwikkeling van een team.

Een vorming over de techniek van feedback geven en ontvangen is ons inziens beperkt van impact. We benaderen het thema bij voorkeur vanuit een kijk naar teamontwikkeling nl.

  • Een team maakt groeifasen door, elke groei- of maturiteitsfase kent zijn typische kenmerken, uitdagingen en mogelijkheden. Afhankelijk van de maturiteit zal feedback al / niet makkelijker kunnen bij de medewerkers onderling of tussen de medewerker en de leidinggevende.
  • Binnen een team zijn er een aantal voorwaarden die moeten aanwezig zijn vooraleer men in staat is om elkaar te kunnen en durven aanspreken. Hier volgen wij de relevante ontwikkellagen van Lencioni naar een succesvol team, waar feedback thuishoort in de laag verantwoordelijkheid. Dit impliceert dat er een aantal voorwaarden binnen een teamwerking moeten voldaan zijn om te komen tot constructieve feedback.
  • Feedback kadert binnen het aspect samenwerkingsvermogen van een team, naast de component vakmanschap, organiserend vermogen, ondernemingsvermogen. Ook hier dient op de verschillende componenten ingezet om de teamontwikkeling te optimaliseren en zo een groeiklimaat voor en tussen de medewerkers te bewerkstelligen.

De deelnemers worden meegenomen in de verschillende aspecten van teamontwikkeling, met focus op feedbackcultuur. Zij krijgen inzichten en handvaten mee om met hun team aan de slag te gaan.

De vorming is een combinatie van inzicht en informatie geven en interactief ingaan op ervaringen en casussen uit de praktijk.

 

Doelgroep

Directie leidinggevenden van een team: hoofdverpleegkundigen, verantwoordelijken onderhoud / keuken.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout