Samenwerken met verschillende generaties

Beschrijving

Van generatieconflict naar generatiemix? Door steeds langer aan het werk te zijn, komen we vaker in aanraking met collega's waar een leeftijdsverschil tot zelfs 40 jaar is. Dit verloopt niet altijd even efficiënt en kan soms voor wat onrust of onevenwicht in een team zorgen.

Doelstelling

  • Tools aanreiken om het generatiethema bespreekbaar te maken op de werkvloer en vooroordelen van / over de verschillende generaties te doorbreken.
  • Op zoek gaan naar een ideaal evenwicht om de verschillende generaties respectvol te laten samenwerken.

Doelgroep

Leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici, directie, enz.
Al wie leiding geeft aan medewerkers uit verschillende generaties in de zorgsector.

Locatie

Online, Bosdreef 5
8820 Torhout