Samenwerken met verschillende generaties

Beschrijving

Tools aanreiken hoe je het generatiethema op de werkvloer bespreekbaar maakt. Een overzicht aanbieden hoe je de vooroordelen van de verschillende generaties doorbreekt.
Op zoek gaan naar een ideaal evenwicht om de verschillende generaties respectvol te laten samenwerken.

Doelgroep

Alle medewerkers in het WZC, kan per afdeling / team aangeboden worden.

Locatie

Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .