Sagow 1 - Troostplekken en rouw

Beschrijving

Via 4 rouwtaken komen we tot het belang van een troostplek.

Een voorbeeld vanuit de praktijk zet ons nadien aan tot uitwisseling over een eigen troostplek en hoe we deze plek steeds opnieuw kunnen laten inspireren.

Doelgroep

Deze namiddag is bedoeld voor mensen die pastoraal actief zijn binnen de voorzieningen voor personen met een beperking;

Locatie

Bisschopshuis Brugge, H. Geeststraat 4
8000 Brugge