Referent mondzorg

Beschrijving

Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest. Maar het risico op een slechte mondgezondheid wordt groter op latere leeftijd en vooral wanneer je behoort tot de groep van kwetsbare ouderen.

De opleiding gaat uit van het "train de trainer" principe: je wordt als vakspecialist opgeleid om dan je kennis door te geven aan de collega's op het werkveld. Naast de vakinhoudelijke deskundigheid wordt ook aandacht besteed aan hoe je de kennis en vaardigheden professioneel kan overdragen.

Doelgroep

Verpleegkundigen, zorgkundigen en referentiepersonen mondzorg.

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries