Pastoraal voorbij woorden

Beschrijving

In deze vorming willen we stilstaan bij spirituele en pastorale zorg voor mensen bij wie verbale communicatie moeilijker verloopt of niet meer mogelijk is. We zoeken inspiratie in methodieken en werkvormen, maar staan ook stil bij de eigenheid van spirituele en pastorale zorg binnen het bredere zorgaanbod voor deze doelgroep.

Deelnemers kunnen twee werkwinkels naar keuze volgen. Gelieve bij inschrijving je keuze door te geven via

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTNxX4p7FFBF5oJF23a2aZD69A6D_siRC3Th4FYT8vWhXujQ/viewform?usp=sf_link

 

Doelgroep

  • Pastores in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.
  • Pastores, aalmoezeniers, meewerkend priesters en pastoraal animatoren in de ouderenzorg.
  • Pastores en pastoraal animatoren in de sector voor mensen met een beperking.

Programma

  • Werkwinkel 1: Al het verbale overboord? Verhaal uit de kast (Evelien Debaes)

Deze inclusieve methodiek, ontstaan in de context van een psychiatrisch ziekenhuis, wil aan de hand van prentenboek spirituele thema’s aanraken. Maak kennis met de kamishibai – Japans verteltheater – als werkvorm om groepsbijeenkomsten rond spiritualiteit te begeleiden.

  • Werkwinkel 2: Zintuigen als ingangspoorten bij zintuiglijke vieringen (Ann Vandecaveye)

In deze ervaringsgerichte, creatieve werkwinkel staan we stil bij de zintuigen als ingangspoorten om een spirituele snaar te raken. Vanuit een concreet praktijkvoorbeeld wordt inspiratie aangereikt voor zintuiglijke vieringen.

  • Werkwinkel 3: Het onzegbare en rituelen (Marieke Desendere)

In situaties waar woorden tekort schieten of waar er geen woorden meer zijn, voelen mensen zich vaak onmachtig en verloren. Symbolen, symbolische handelingen en rituelen kunnen dan een antwoord zijn. ze werken v(V)erbindend en helend en geven uitdrukking aan wat onzegbaar is.

  • Werkwinkel 4: De kracht van muziek (Anneloor Meersman)

Muziek speelt in ieders leven een bepaalde rol, groot of klein. Muziek doet alle snaren meetrillen, muziek raakt en verbindt. Het kan een sleutel zijn tot contact. Muziek kan passiviteit doorbreken, kan onrust teniet doen, kan isolement doorbreken en geborgenheid bieden. Muziektherapeute Anneloor Meersman neemt ons mee in haar praktijkervaring, waarna we stilstaan bij de mogelijkheden van muziek binnen spirituele zorg.

  • Werkwinkel 5: Is dit nu pastorale zorg? (Piet Vandevoorde)

Hoe kan je verwoorden/verantwoorden dat woordeloze communicatie via gebaren, symbolen, rituelen ook spirituele zorg is? Waarin zit dan precies het ‘eigene’ van de pastorale benadering? Aan de hand van een aantal aangereikte theologische invalshoeken gaan we hierover in gesprek.

  • Werkwinkel 6: Spirituele zorg als verbindende taal bij mensen met dementie (Lotte Beernaert)

Spirituele zorg vindt haar voedingsbodem in rijke tradities waarin herhaling, rituelen, muziek, klank en beeld de taal zijn die wordt gebruikt om zich te verbinden met elkaar. Zelfs op momenten wanneer het niet meer mogelijk lijkt, is dit taal die verbindt.
In deze workshop komen enkele van de werkvormen, rituelen, ... aan bod, wordt er inspiratie meegegeven en wisselen we hier rond uit.

       * Pastores kunnen kiezen uit alle werkwinkels, voor deelnemers met een ander profiel is er keuze uit werkwinkel 2, 4 en 6.

Meer informatie

13u00 Onthaal

13u30 Start

Locatie

Grootseminarie, Potterierei 72
8000 Brugge