Passiebad op meta niveau

Beschrijving

“er zijn minstens al enkel leidinggevenden mee in het verhaal na de klassikale opleiding, maar we willen nu nadenken over hoe we het organisatie breed kunnen implementeren, voeden en blijvend ondersteunen”

 • Kleine opstart/uitleg over Passiebad – methodologie en werking
  • Dit is geen intro of verkorte vorming maar wel duiding
  • Wel zal er geduid worden dat er een methodieken box is, het passieboard, dat de tools gemaakt zijn om bottum-up te werken, eigenaarschap bij de teams en de medewerkers, …
 • Nadien zal er a.d.h.v. Oetang begeleiding nagedacht worden over verdere implementatie en breed uitdragen in de organisatie
  • Dit zijn ze nu aan het ontwikkelen
  • Dit gaat dan over: transversaal werken over de teams, reflectie met leidinggevenden op de werking, uitwisseling over de gang van zaken, bespreekbaar maken van methodieken, …
 • Nadien zal elke organisatie uiteraard zelf het project moeten dragen. We willen dus geen traject van procesbegeleiding opzetten, omdat dit strookt met de visie van het passiebad dat het eigenaarschap in eigen handen is
  • Jullie zouden dan wel vb. een passie ambassadeur kunnen aanstellen die het verhaal vaak terugkoppelt op meta-niveau, of zou kunnen voeden

Doelgroep

Management team woonzorgcentra

Locatie

Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .