Palliatieve zorg in beeld vanuit het nieuwe woonzorgdecreet

Beschrijving

Binnen de woonzorgcentra, worden we meer en meer geconfronteerd met vragen rond palliatieve zorg en levenseinde, dit onder andere door de wijzigende maatschappelijke en beleidsmatige context.
Vanuit de overheid werd een referentiekader ontwikkeld omtrent vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde in een woonzorgcentrum. Dit wil handvaten aanreiken aan directies en leidinggevenden om een visie en missie te bepalen met betrekking tot hoogwaardige zorg en ondersteuning voor alle personen die er blijven, met als einddoel de autonomie en de levenskwaliteit van bewoners tot het einde te garanderen.

Tijdens deze voordracht geven we graag het woord aan Dieter Dujardin, referent verpleegkundige palliatieve zorg in WZC Ten Oever en LEIF verpleegkundige, die aan de hand van dit referentiekader m.b.t. het nieuwe woonzorgdecreet, praktisch zal toelichten hoe een palliatieve zorgcultuur in het WZC kan worden georganiseerd.
Aansluitend hieraan lichten Oliver Schram (coördinator innovatie en ontwikkeling WZC Het Laar) en Isabelle Impens (coördinator ethiek en dementie WZC Het Laar) graag een model toe die zij in hun WZC hebben toegepast voor de implementatie van een zorgethisch beleid.
Een model dat kan inspireren om ook een palliatieve zorgcultuur te integreren in het WZC.

Doelgroep

Directies, leidinggevenden, CRA's, huisartsen en referenten palliatieve zorg.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout