Netwerkmoment HR-medewerkers - thema werkorganisatie

Beschrijving

Veel voorzieningen voeren een goed uitgebouwd kwaliteitsbeleid, hebben een degelijk HR-beleid, beleidsplan en procedures ... Toch loert het gevaar om de hoek dat het afwerken van taken en het uitvoeren van procedures 'goede zorg' soms in de weg staat en de behoeften van de bewoner noodgedwongen en vaker dan we willen op de achtergrond komen.

Een goede werkorganisatie speelt in op deze knelpunten met een

  • visie op maat van de bewoner, medewerker en organisatie
  • logisch samenhangend geheel van taken
  • samenwerking op teamniveau en andere levels
  • warme band met de bewoners met zorg op maat
  • verbindende activiteiten

In deze vorming lichten 2 voorzieningen hun eigen werkorganisatie (visie en ervaringen) toe. Nadien kunnen de deelnemers ervaringen en tips uitwisselen in een begeleide intervisie.

Doelgroep

Leidinggevenden en HR-medewerkers.

Programma

  • 13u30 - 14u30: toelichting WZC de Ruyschaert, Marke
  • 14u30 - 15u30: toelichting WZC Huize Zonnelied, Ieper
  • 15u30 - 15u45: pauze
  • 15u45 - 16u15: intervisie
  • 16u15 - 16u30: terugkoppeling intervisie in plenum

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries