Mentorschap - Erkend voor premie Kwalificerend werkplekleren

Beschrijving

Aanvraag voor erkenning “premie kwalificerend werkplekleren” ingediend.

De mentoropleiding zal na goedkeuring opgenomen worden in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

De integratie van 'nieuwkomers' in de organisatie.

  • Situering en kader mentorschap.
  • Leer- en opleidingsstijlen.
  • Werkplekleren voor een diverse instroom.

Het begeleiden van het functioneren van stagiairs.

  • Evalueren en coachen van competenties.
  • Opvolgen en bijsturen opstartperiode, evoluties en resultaten.
  • Aandacht voor 'open communicatie'.

Vaardigheden en technieken als mentor.

  • Opstellen opleidingsplan.
  • Gebruik van coaching- en/of reflectiemodel.
  • Feedback geven en ontvangen.

Doelgroep

Mentoren.
Alle verantwoordelijken / medewerkers die instaan voor stagebegeleiding in het WZC.

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries