Mensen maken het verschil

Beschrijving

Studiedag voor zorg-ethisch leiderschap en vernieuwend HR-beleid in het woonzorgcentrum

 • Zorg-ethisch leiderschap - Stimul vzw

Hoe breng je de zorgethiek in de dagelijkse praktijk binnen je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat zorgethiek niet tot mooie woorden beperkt blijft, maar dat er effectieve stappen vooruit worden gezet om samen aan deugddoende zorg te werken? Onderzoekers van Stimulans (UCLL) en sTimul (VIVES) bogen zich over deze vragen, samen met leidinggevenden uit tien woonzorgcentra. In opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid vormden ze een learning community waarbij er met en van elkaar werd geleerd. Al experimenterend werd concreet gemaakt hoe deugddoende zorg binnen een woonzorgcentrum kan worden gecultiveerd. Uit dit traject is een roadmap ontstaan die woonzorgcentra inspireert om een dynamiserend zorgethisch beleid te ontwikkelen waarin ruimte wordt gemaakt voor relaties.

Op deze studievoormiddag wordt de roadmap toegelicht, na een prikkelende (verdere) kennismaking met zorgethiek. Veel aandacht gaat uit naar twee leermiddelen die in de roadmap een voorname plaats krijgen: exposure en lerende gemeenschappen.

Doelgroep van deze studievoormiddag: leidinggevenden die mee de randvoorwaarden bepalen in hun organisatie, samen met mensen die nu reeds ethisch leiderschap opnemen en daarin verder willen groeien.

 

 • Inleiding ‘HR trends en uitdagingen’ - Vanessa De Mulder

De huidige arbeidsmarkt kampt met heel veel uitdagingen. Toenemende vergrijzing, steeds wijzigende regelgeving, gewijzigde verwachtingen van zowel werknemer als werkgever, en ten slotte, de totaal onverwachte en overweldigende COVID-19 crisis maken het er niet gemakkelijker op. Welke trends bepalen het huidig HRM-klimaat? Welke belemmeringen ondervinden we? Wat zijn onze prioriteiten? Vanessa De Mulder, Expert/Coach Leadership & Teams, www.designanddevelop.be licht toe.

 

 • ‘Met goesting aan het werk - Sonja Reckers

In tijden van plotse, onverwachte veranderingen is het een hele uitdaging voor directie en leidinggevenden om veerkrachtig en met goesting aan het werk te zijn en blijven, om er te kunnen staan en blijven staan voor de medewerkers die de zorg voor de bewoners zo goed mogelijk het hoofd kunnen blijven bieden. We hebben momenteel de ervaring hoe het is om ‘met goesting aan het werk te zijn’ in plotse, onverwachte, onzekere en onvoorspelbare situaties. Het is vooral zaak om vanuit deze ervaring pro-actief en preventief te kunnen omgaan opdat we bij volgende, hopelijk minder urgente, veranderingen zo goed en wendbaar mogelijk kunnen omgaan met de uitdagingen en dat in alle geledingen van de organisatie. In deze workshop gegeven door Sonja Reckers, master in de gezondheidswetenschappen, erkend bemiddelaar, docent leiderschapsontwikkeling, coach en trainer, komen we tot rust, nemen we de tijd om vanuit onze ervaring en gestoeld op onderbouwde inzichten een aantal essentiële pijlers onder de loep te nemen die ons sterken in veerkrachtig leiderschap, veerkrachtige teams, veerkrachtige medewerkers. Na de workshop gaan we naar huis met een concreet actieplan waar we mee aan de slag kunnen in de eigen organisatie, samen met ons leidinggevend team.

 

 • ‘Samenwerken met verschillende generaties’ - Anker vzw

Van generatieconflict naar generatiemix? Door steeds langer aan het werk te zijn, hebben we vaker teams waarbij het verschil in leeftijd tot 40 jaar kan bedragen. Samenwerken met verschillende generaties verloopt niet altijd even soepel en kan soms voor wat onrust of onevenwicht in een team zorgen. Toch heeft elke generatie unieke eigenschappen.

Anker vzw reikt tools aan om het generatiethema bespreekbaar te maken op de werkvloer en vooroordelen van/over de verschillende generaties te doorbreken. Zo komt men tot een respectvolle samenwerking waarbij de expertise van elke leeftijd tot zijn volle recht kan komen.

Doelgroep

Directies en leidinggevenden.

Programma

VOORMIDDAG

Zorg-ethisch leiderschap - sTimul vzw

 • 09u00: Onthaal en inleiding
 • 09u15: Zorgethiek: een korte kennismaking - Linus Vanlaere
 • 10u00: Hoe bouw je aan zorgethiek in het WZC? - Linus Vanlaere
 • 10u45: Pauze
 • 11u00: Groeien en stimuleren om te groeien: de 'leerschool' van een 'lerende gemeenschap' - Ann Lammens
 • 12u00: Afronding


12u00: Broodjeslunch en netwerkmoment
 

NAMIDDAG

One size does not fit all

 • 13u00: Inleiding ‘HR trends en uitdagingen’ - Vanessa De Mulder
 • 13u30: ‘Met goesting aan het werk - Sonja Reckers
 • 15u00: Pauze
 • 15u15: ‘Samenwerken met verschillende generaties’ - Anker vzw
 • 16u45: Afronding

Meer informatie

Er wordt een middaglunch met soep en broodjes voorzien.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout