Medicatiebeleid - risicobeheersing

Beschrijving

Een duurzaam medicatiebeleid is erop gericht om op het gebied van medicatiestrekking een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de bewoner en degene die de medicijnen toedient. Het uitgangspunt hierbij is fouten in medicatie te voorkomen en de bewoner optimaal te ondersteunen.

We starten met een algemeen deel over het correct toedienen van medicatie. We overlopen alle soorten toedieningsvormen en benadrukken de belangrijkste aandachtspunten.
Vervolgens bespreken we pletmedicatie in detail m.a.w. welke medicatie mag geplet worden, welke niet.

We sluiten af met een concreet stuk dat van toepassing is op de situatie binnen de WZC, meer bepaald hoe kan er in de praktijk bepaalde logistieke processen geoptimaliseerd worden waardoor de medicatieveiligheid verbetert.

Doelgroep

Alle medewerkers van het WZC.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout