Legionella! Wat nu?

Beschrijving

Praktische vorming:

  • Waarbij de uitvoering van het beheersplan, logboek en BBT + procedure bij besmetting volop aan bod komen, m.a.w. hoe werk je zo efficiënt mogelijk.
  • Sensibiliseringsactie ter voorkoming van besmetting door legionella.

Doelgroep

Uitvoerders van beheersmaatregelen m.b.t. legionella werkzaam bij organisaties met grote collectieve woongelegenheden (voorziening met een centrale productie warm water).

Locatie

Online, Bosdreef 5
8820 Torhout