Intervisie sociale diensten 2023-2024 - groep 2

Beschrijving

Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.
Door iedere inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

Doelgroep

Medewerkers sociale diensten.

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries