Intervisie referentiepersonen dementie - groep 2

Beschrijving

OPGELET:

  • 4 momenten
  • Het extra moment is de VR-bril dementie ervaring (22 april) die voorzien was in werkjaar 2020-2021 (en ingerekend toen) die we nu hernemen.

sTimul: zorgethisch lab in VIVES heeft een simulator Into D'mentia om gezonde mensen dementie te laten ervaren. Door het opzetten van een virtual reality bril stap je in het leven van een persoon met dementie. Je ziet en hoort wat deze persoon meemaakt en hoe de omgeving op hem reageert.
Het is een beklijvende ervaring voor referentiepersonen dementie, zorgmedewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, ...

Verloop van de 3 uur durende sessie met intervisie:

  • Simulatie: je kruipt in de huid van een persoon met dementie via de VR toepassing.
  • Na-reflectie: ervaringen worden besproken en de impact op jezelf als zorgverlener, mantelzorger, vrijwilliger, ...

Take home boodschappen: wat kunnen wij hier verder mee doen in de dagelijkse omgang met personen met dementie.

INTERVISIE

Intervisiebijeenkomsten zijn krachtige leermomenten, waarbij kennis en expertise wordt gedeeld.
De begeleider zorgt voor een methodiek die de deelnemer uitdaagt om tot een oplossing te komen voor een voorgelegd werkprobleem. Er wordt gezorgd voor veel afwisseling, zodat de deelnemers naast de oplossing voor de voorgelegde casus ook methodieken mee naar huis kunnen nemen.
Intervisie is leren van elkaar op een aangename en veilige manier.

Doelgroep

Referentiepersonen dementie.

Meer informatie

De derde bijeenkomst, namelijk 22 april 2022, gaat door in het Zorg-ethisch lab van sTimul, Wilgenstraat 32 te 8800 Roeselare.

De 3 andere intervisie bijeenkomsten gaan telkens door in het Domein Groenhove, Bosdreef 5 te Torhout.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout