Intervisie referentiepersonen dementie - groep 2

Beschrijving

Intervisiebijeenkomsten zijn krachtige leermomenten, waarbij kennis en expertise wordt gedeeld.
De begeleider zorgt voor een methodiek die de deelnemer uitdaagt om tot een oplossing te komen voor een voorgelegd werkprobleem. Er wordt gezorgd voor veel afwisseling, zodat de deelnemers naast de oplossing voor de voorgelegde casus ook methodieken mee naar huis kunnen nemen.
Intervisie is leren van elkaar op een aangename en veilige manier.

Doelgroep

Referentiepersonen dementie.

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries