Intervisie gerontopsychologen 2022-2023

Beschrijving

Volgens het principe van intervisie komen psychologen, werkzaam in een woonzorgcentrum, 4 maal per werkjaar samen. Verschillende beroepseigen items worden besproken, uitgewisseld, dit onder begeleiding van intervisor Daisy Dequidt.

Doelgroep

Gerontopsychologen.

Locatie

Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries