Inspiratieavond 'Medemens als medicijn?'

Beschrijving

Wereldwijd zijn er meer dan 50 miljoen mensen met dementie. Dat aantal zal verdubbelen om de 20 jaar. Het thema raakt ons allemaal. 70 % van de personen met dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door naasten. De aandoening treft op die manier drie keer zoveel betrokkenen als er patiënten zijn.

Hoe kunnen  we hen inschakelen als hulpbron? Mensen met dementie lijken onbereikbaar te zijn, maar toch is er hoopvol onderzoek. We kunnen tijd maken voor de ander en de zandloper omkeren.

Doelgroep

Directies, kader- en bestuursleden vanuit alle zorg- en welzijnssectoren.

Locatie

De Oude Melkerij, Stationsstraat 143b, 8830 Hooglede-Gits