Inspiratie-avond Caritas West-Vlaanderen

Beschrijving

Mensenmaat

Wat is de staat van onze gezondheidszorg? In zijn nieuwe boek ‘Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie’ schetst Luc Van Gorp een beeld van een wereld op mensenmaat. Want dat er iets grondig fout zit in de manier waarop we onze samenleving vandaag organiseren, daar kunnen we niet naast kijken. Alles moet alsmaar sneller, beter en efficiënter. Het ideaalbeeld dat de klassieke instituten, waaronder ook de gezondheidszorg, ons voorspiegelen, legt een onleefbare druk op de mens.

Luc Van Gorp pleit voor een verandering van lineair denken naar circulair denken, waarbij de weg naar de oplossing voor een patiënt minstens even belangrijk is als de oplossing zelf.

Doelgroep

Directies, kader- en bestuursleden vanuit alle zorg- en welzijnssectoren.

Programma

19u00  Onthaal en welkom

19u30  Begroeting door dhr. Renaat Lemey, voorzitter Caritas West-Vlaanderen vzw

19u35  Inleiding spreker door dhr. Pieter Billiet, directeur Caritas West-Vlaanderen vzw

19u45  CM-voorzitter Luc Van Gorp

21u00  Gedachtewisseling en vragenmoment.

21u15  Dankmoment aan ex-voorzitter Paul Braem

21u30  Kans tot ontmoeting bij de aangeboden receptie

Locatie

Atrium Mariasteen, Koolskampstraat 24
8830 Gits