Inspiratie-avond

Beschrijving

'De vraag naar zingeving in economie vandaag'

De zin van het leven zoeken in economie is vaak een utopie. Als we denken aan het aantal uitgebluste werknemers, de kloof tussen rijk en arm en ons bedreigd milieu, dan verliest de vrije markt als het geliefkoosde economische format, meer en meer van haar pluimen. De laatste jaren komt hier nog bovenop de vermarkting van gezondheid en welzijn.

De negatieve effecten van onze mateloze economische productie en consumptie nodigen ons vandaag met z'n allen uit om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Samen kunnen we kiezen voor een transitie van onze economie. We herontdekken hierbij de zin van een deugddoende job, meer rechtvaardigheid en een duurzaam leefmilieu.
Vertrouwen blijkt hierbij het sleutelwoord te zijn.
 

Doelgroep

Bestuurders, leden algemene vergadering en directies.

Programma

19u00  Onthaal en welkom.

19u30  Begroeting door dhr. Paul Braem, voorzitter Caritas West-Vlaanderen vzw.

19u45  Professor dr. Hendrik Opdebeeck aan het woord.

20u45  Gedachtewisseling.

21u30  Kans tot ontmoeting bij de aangeboden receptie.

Locatie

De Oude Melkerij, Stationsstraat 143b, 8830 Hooglede-Gits