Het woonzorgdecreet toegepast

Beschrijving

Het belang van een degelijke, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning op maat is in de sector van de woonzorgcentra niet meer weg te denken. Dit niet enkel in de praktijk, ook in het beleid en in de wetgeving krijgen zorginhoud en zorgkwaliteit een prominente plaats.
Tijdens de presentatie op 19 oktober wordt stilgestaan bij hoe het Woonzorgdecreet en hoe overheidsinitiatieven de focus leggen op deze bewonerszorg en het pad effenen om als zorgorganisatie hier verder werk van te maken.

  • Deel 1: omvat een algemeen theoretisch kader (woonzorgdecreet art. 5 tot art. 41).
    Spreker Patrick Vyncke licht het woonzorgdecreet toe: hoe mee te nemen in BelRAI, in het woonzorgleefplan, hoe familie en mantelzorgers betrekken, via actieve communicatie met de klemtoon op toekomstgerichte visie, ondersteunend en coachend werken, ingebed in het kwaliteitssysteem.
     
  • Deel 2: good practices (praktijkgetuigenissen).
     
  • Deel 3: in deelgroepen behandelen we een aantal vragen, vervolgens terugkoppeling en afronding met de volledige groep.

Doelgroep

Directies, diensthoofden bewonerszorg, hoofdverpleegkundigen en kwaliteitsmedewerkers.

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries