Gedeelde zorg is betere zorg

Beschrijving

Goede zorg vraagt in alle fases om een goede communicatie met familie. Tegelijkertijd is een algemene trend dat zowel bewoners als familieleden mondiger en veeleisender worden.
Familieleden uiten soms kritiek, ergernissen en irritaties naar zorgverleners toe.
Als medewerker is het van belang om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de bewoner te garanderen. Daar hoort een goede verstandhouding en samenwerking met de familie bij.
Het is niet altijd even evident om begrip te tonen voor de eisen die familieleden stellen en daardoor reageren medewerkers ook niet altijd op een gepaste wijze.

Doelgroep

Alle medewerkers in het WZC, kan per afdeling / team aangeboden worden.

Locatie

Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .