Fixatiearm of fixatieloos beleid. Geen gemakkelijk evenwicht

Beschrijving

In de zorg voor mensen met dementie wordt je heel dikwijls geconfronteerd met gedragingen waarbij soms te snel gefixeerd wordt. In deze vormingsdag staan we stil bij wat fixatie is? Wat is het juridisch en ethisch kader rond fixatie.  Hoe kunnen we fixatie verminderen? Welke stappen kunnen we dan zetten? Wie moeten we hierin betrekken? Hoe kunnen we het denken en handelen van zorgverleners veranderen? Hoe kunnen we het evenwicht tussen autonomie en geborgenheid vinden? Wat als het dan toch moet, welke middelen kunnen we dan gebruiken?

Heel wat vragen om tijdens deze vormingsdag bij stil te staan. We proberen om jullie handvatten mee te geven om hier stappen in te zetten, zodat je de kwaliteit van leven van mensen kan borgen.

Doelgroep

Kwaliteitscoördinatoren, referentiepersonen dementie, kinesitherapeuten en verpleegkundigen.

Locatie

Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries