FEBI-INSITU 376 erkend - Belevingsgericht contact en humor bij personen met dementie

Beschrijving

In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een contactclown met een brede kennis van dementie. We krijgen zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een contactclown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens als zorggever en als team de link met de praktijk. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken.

Aanleren van basis aanrakingstechnieken geïnspireerd door basale stimulatie (Andreas Fröhlich). Authentieke en non-verbale communicatie met de zorgvrager stimuleren. Zich meer bewust worden welke positieve invloed humor kan hebben op zorgvrager en zorggever. Versterking van eigen belevingsgerichte grondhouding tijdens de zorgbenadering via respectvol en speelser contact met de bewoner / patiënt. Observatie van humor en aanraking bespreekbaar maken op teamoverleg.

 

Doelgroep

Zorgkundigen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, animatoren en logistieke hulpen uit woonzorgcentra.

Werknemers uit de risicogroepen. Dit zijn werknemers met maximaal een bachelor-diploma. Personeelsleden met een masterdiploma mogen enkel deelnemen indien de persoon in kwestie onder één van deze drie categorieën valt op het moment van inschrijven:

  • ouder dan 50 jaar
  • minder dan 1 jaar in dienst en werkzoekend op het moment van indiensttreding
  • verminderde arbeidsgeschiktheid.

 

Programma

VOORMIDDAG:

Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met dementie. Het kan zorgvrager en zorggever dichter bij elkaar brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. De gevoelens en emoties blijven bijzonder levendig. Zonder de ‘filter’ van het verstand worden deze mensen gevoeliger voor wat ‘in de lucht hangt’, voor de humor van mensen met wie ze praten, voor de sfeer in huis. Lachende gezichten om je heen zien maakt mensen rustig en gelukkig. Horen lachen is ook een vorm van communicatie. De kleine vreugdes van alledag bieden kansen om blij te zijn. En met humor kun je tal van moeilijke situaties ontmijnen en overwinnen.

NAMIDDAG:

Personen met dementie voelen soms hun lichaam niet meer of zijn net heel gevoelig op bepaalde lichaamsdelen. Hoe en waar raken we hen best respectvol aan? Hoe kunnen we beter afstemmen en toenaderen? Welke invloed heeft onze stem? Hoe kunnen we zorg meer toedienen vanuit de beweging en minder vanuit de gedachte?

Locatie

WZC Avondrust, de Manlaan 50c
8490 Varsenare