Evacuatie van een verzorgingsinstelling

Beschrijving

De opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten of bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand- of rookontwikkeling.

 • Aanleren van de belangrijkste principes rond evacuatie en ontruimen.
 • Aanleren van de verschillende soorten evacuaties.
 • Aanleren van de taken van een evacuatieverantwoordelijke.
 • Aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en -middelen:
  • Draagstoel
  • Deken
  • Schepbrancard
  • Rescuesheet
  • Evacchair
 • De taken van de interne interventieploeg inoefenen.
 • De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet meer veilig is voor de eigen interventieploeg.
 • Het inoefenen van de interne noodprocedures.
 • Het correct leren verwittigen van de hulpdiensten.

Doelgroep

Personeel van verzorgingsinstellingen die in het kader van een brand, actief betrokken zijn bij de alarmering, bluspoging en evacuatie van de instelling.

Locatie

Wobra vzw, Diksmuidse Heirweg 6
8210 Zedelgem

West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer - Reddings - en Ambulancediensten