Euthanasie en psychisch lijden

Beschrijving

Vanuit ethisch en juridisch oogpunt bekeken.

In de ouderenzorg heeft euthanasie bij psychisch lijden niet alleen betrekking op een psychiatrische aandoening zoals depressie, maar ook op voltooid leven of levensmoeheid, of op zogenaamde 'polypathologie'. Daarom verhelderen we eerst de verschillende situaties en de gehanteerde begrippen. Daarna stellen we enkele standpunten voor, zoals dit van LEIF (LevensEinde InformatieForum), de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Zorgnet-Icuro en het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek. Ten slotte ontwikkelen we een relationeel-ethische visie op euthanasie bij psychisch lijden, gebaseerd op de visietekst van de Broeders van Liefde. Daarbij willen we tegelijk de beschermwaardigheid van het leven respecteren door levensperspectief te bieden, én de autonomie van de bewoner door het euthanasieverzoek te begeleiden. We verbinden beschermwaardigheid en autonomie door in de zorgrelatie een aantal specifieke zorgvuldigheidvereisten voor euthanasie bij psychisch lijden toe te passen.

Naast dit ethisch luik belichten we eveneens het juridisch aspect op het vlak van zorg aan het levenseinde en de juridische mogelijkheden en beperkingen die hieromtrent zijn ingevoerd. Steeds vaker worden we immers in de dagelijkse zorg- en dienstverlening geconfronteerd met wat mag en niet mag zodat de zorgverstrekker goed geïnformeerd aan de slag kan gaan en in staat is om de wetgeving inzake euthanasie goed te begrijpen en toe te passen in de zorgpraktijk.

Doelgroep

Directies, leidinggevenden, verantwoordelijken zorg en CRA's.

Programma

  • 13u30 - 14u45: toelichting Mr. Sylvie Tack, Sanalex
  • 14u45 - 15u00: pauze.
  • 15u00 - 16u15: toelichting Prof. Axel Liégeois, KU Leuven & Broeders van Liefde.
  • 16u15 - 16u45: vragenronde - panelgesprek.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout