Ergonomiebeleid

Beschrijving

Het opzetten van een ergonomiebeleid is meer dan enkel een opleiding hef- en tiltechnieken en aankoop van aantal tilliften. Vanuit een beleidsmatig perspectief is het echter een stappenplan vertrekkend vanuit een visie. De vervolgstappen zijn een noodzaakbepaling, inzet van middelen, kennis meegeven, praktijkinvoering, om te eindigen bij een duurzaam borgingssysteem.
Het uitstippelen van een ergonomiebeleid is een samenwerking tussen directie, preventieadviseur, leidinggevende en medewerker.
Externe partners zoals arbeidsgeneeskundige diensten, fabrikanten hulpmiddelen, architecten hebben ook hun invloed op het ergonomiebeleid.

Deze vorming biedt in een eerste gedeelte een inspiratie van ergonomiebeleid. In het tweede gedeelte wordt er in kleinere groepen gewerkt om zo stil te staan bij hedendaags en toekomstig beleid.
 

Doelgroep

Directies, verantwoordelijken zorg en verantwoordelijken betrokken bij het beleid rond hef- en til.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout