Een aanwezigheidsbeleid dat werkt

Beschrijving

Ziekte kan iedereen treffen. Motivatie, werkrelaties en de 'werkbaarheid' van het werk bepalen evenwel mee de beslissing om al dan niet thuis te blijven. Onze voorzieningen krijgen dus te maken met verschillende vormen van verzuim. De ene afwezigheid is immers de andere niet ...

Hoe kan u als organisatie in de ouderenzorg aandacht hebben voor uw medewerkers voor, tijdens en na ziekte?

De reeds aanwezige fysieke en emotionele belasting van medewerkers in de ouderenzorg werd door de coronacrisis nog meer op de proef gesteld, mede door de morele stress en de angst waarmee zorgmedewerkers te kampen kregen. Bovendien is het niet evident om vervangingen te voorzien en om het nodige aangepast werk aan te bieden. Meer dan ooit is het dan ook een uitdaging om medewerkers in de ouderenzorg duurzaam aan het werk te houden en langdurige uitval te vermijden.

In de vorming overlopen we de 5 pijlers van een aanwezigheidsbeleid: visie, registratie & analyse, afsprakenkader, sensibilisering & opleiding en re-integratie.

Een specifieke beleidsaudit 'Er wèl-zijn op het werk' voor de zorg wordt toegelicht waarbij alle aspecten van een beleid aan bod komen, alsook de vragen die elke organisatie zich kan stellen om een beleid vorm te geven.

Doelgroep

Leidinggevenden, HR-dienst.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout