Dementievriendelijke woonomgeving: Een gebouw komt tot leven!

Beschrijving

Wonen en leven stopt niet na de zorg- of georganiseerde groepsactiviteit. Wonen en leven is voortdurend. En het duurt. Kwetsbare mensen, en in het bijzonder mensen met dementie, zijn voor de invulling van dit wonen en leven sterk afhankelijk geworden van de kwaliteit van hun woonomgeving.

Dus rijst de vraag hoe je die woonomgeving zo vorm kunt geven dat het bijdraagt aan kwaliteit en leven: dat het bewoners in staat stelt om een betekenisvolle invulling aan hun dag te geven, dat zij er zich verbonden kunnen voelen en kunnen ervaren dat 'het zou kunnen kloppen dat ik hier woon, zoals men mij zegt'?

We kijken daarvoor naar de architectuur van het gebouw, naar kleuren en licht, naar tuin en buitenlucht, naar meubels en decoratie, naar leesbaarheid, authenticiteit en het bannen van wat onecht of zonder betekenis is. De meest cruciale vraag is echter deze: Hoe kan je met bewoners op weg gaan en samen een gebouw tot leven laten komen?

Doelgroep

Directies, directies zorg, referentiepersonen dementie, zorg- en basismedewerkers uit het WZC.

Locatie

Online, Bosdreef 5
8820 Torhout