Cursus voorgaan in gebed

Beschrijving

In het kerkelijk jaar, maar ook in de levensloop van mensen zijn er momenten waarop samen bidden kracht geeft en verbindend werkt. Denken we maar aan een herdenkingsviering voor overledenen, een gebed bij een zieke bewoner, een bezoek aan een Mariagrot in de meimaand, een gebed bij de communie op kamer, de wekelijkse liturgie, ...

Deze cursus biedt basisinzichten en basisvaardigheden zowel op vlak van theologische en theoretische kennis als op vlak van spiritualiteit, om hierin het voortouw te nemen.

Doelgroep

Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers in de zorg- en welzijnssector die vanuit de eigen christelijke spiritualiteit het voortouw willen nemen in gebed. Steeds op vraag van de voorziening waar men reeds als medewerker of vrijwilliger aan verbonden is.

Programma

Het vormingstraject omvat het volgen van 1 volle dag en 2 halve dagen vorming. Daarnaast krijgen cursisten na elke lesdag enkele opdrachten mee waarbij de opgedane kennis verder wordt uitgediept en vertaald naar de eigen werksituatie. Naast individuele feedback door de toegewezen begeleider van de dienst zorgpastoraat, wordt ook gewerkt met peer assessment, groepsreflectie en zelfevaluatie.

3 lesmomenten

  • 10 oktober 2023, 9-16.30: Spiritualiteit & liturgie
  • 6 februari 2024, 13.30-16.30: Biddend voorgaan & woorddienst
  • 23 april 2024, 13.30-16.30: Rituelen bij ziekte en levenseinde

3 verwerkingsmomenten:

  • 14 november 2023, 13.30-16.30: reflectie en uitwisseling in groep
  • februari/maart 2024, af te spreken: voorgaan van een gebedsviering in de eigen zorgvoorziening + observeren van een gebedsviering van een medecursist
  • mei/juni 2024, af te spreken: reflectie op de derde opdracht en eindevaluatie: individueel in te plannen

Wie deelneemt engageert zich voor het volledige programma en voor een leerproces waarin het eigen leren en dat van de andere deelnemers zo optimaal mogelijk kan verlopen. Het is aangewezen dat de deelnemer die door de zorgvoorziening ingeschreven wordt, in de eigen werkcontext ruimte krijgt om praktijkervaring op te doen, in het kader van te volbrengen opdrachten. Bedoeling is dat de aangeleerde vaardigheden nadien in de eigen werkomgeving hun weg vinden.

Na een geslaagd parcours wordt een mandaat als gebedsleider voor de eigen zorgvoorziening toegekend.

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries