Cultuursensitieve zorg

Beschrijving

Onze maatschappij evolueert steeds meer naar een multiculturele samenleving. Naast de rijkdom die deze verscheidenheid met zich mee brengt, staan er ook een aantal uitdagingen tegenover. Ook in de zorgsector rijst de vraag hoe we met deze diversiteit en veranderde realiteit omgaan. Er is een toename aan mensen met een migratieachtergrond die een beroep doen op zorg.

De opleiding heeft tot doel verschillende thema's aan te stippen waarmee zorg- en verpleegkundigen in aanraking komen in de praktijk, alsook om tips en hulpmiddelen aan te rijken die nuttig zijn bij interculturele contacten.

Doelgroep

Zorgkundigen en verpleegkundigen.

Locatie

Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .