Corona plaatsen en verder: vorming voor kader

Beschrijving

Dit groepsgesprek bestaat uit 2 halve dagen. Twee ervaren crisisconsultants nemen de tijd om in groep - en individueel waar nodig - te reflecteren over de voorbije COVID-19 periode. De thema’s die aan bod komen zijn afhankelijk van de groep, maar situeren zich op het middenkader en operationeel niveau zoals hoofdverpleegkundigen.

In het eerste deel is er ruimte om ervaringen te delen en staan we stil bij hoe je de voorbije maanden hebt beleefd. We overlopen enkele sleutelmomenten uit de voorbije periode en maken een bilan op. Wat ging er moeilijker dan verwacht, wat was de impact op jezelf en het team, wat zou je helpen of geholpen hebben enz. zijn vragen die aan bod kunnen komen. We eindigen deze sessie met enkele belangrijke lessen. We laten deze even bezinken, alvorens we collectief de draad terug opnemen in de volgende sessie.

In het tweede deel gaan we verder met de belangrijke thema’s die naar voor kwamen in de groep. De focus ligt hier op de toekomst: hoe keren we terug naar een werkplek zoals voor de crisis, hoe doen collega’s aan zelfzorg en hoe draag ik het belang van zelfzorg uit, hoe motiveer je jouw team enz.

Beide samenkomsten gebeuren in een veilig klimaat, waar alles in het nodige vertrouwen kan worden gezegd. Na afloop van de 2 delen ga je naar huis met enkele interessante nota’s na de uitwisselingen met collega’s en lessons learned die ons voorbereiden op de volgende crisis.

Doelgroep

Hoofdverpleegkundigen, teamhoofden - leidinggevenden op middenkader niveau

Programma

Dit programma bestaat uit 2 halve dagdelen opleiding.

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout