Corona en je instelling: beschouwen, plaatsen en vooruitkijken

Beschrijving

Dit groepsgesprek bestaat uit 2 halve dagen. Twee ervaren crisisconsultants nemen de tijd om in groep - en individueel waar nodig - te reflecteren over de voorbije COVID-19 periode. De thema’s die aan bod komen zijn afhankelijk van de groep, maar situeren zich op het strategische/beleidsniveau.

In het eerste deel is er ruimte om ervaringen te delen en staan we stil bij hoe je de voorbije maanden hebt beleefd. We overlopen enkele sleutelmomenten uit de voorbije periode, luisteren naar collega’s uit andere voorzieningen en maken een bilan op.  Na het delen van ervaringen, eindigen we deze sessie met enkele belangrijke lessen. We laten deze even bezinken, alvorens we collectief de draad terug opnemen in de volgende sessie.

In het tweede deel gaan we verder met de belangrijke thema’s die naar voor kwamen in de groep. De focus ligt hier op de toekomst: wat is het belang van een afronding? En op welke manier kunnen we voor onszelf en voor de organisatie hier naartoe werken?

Beide samenkomsten gebeuren in een veilig klimaat, waar alles in het nodige vertrouwen kan worden gezegd. Na afloop van de 2 delen ga je naar huis met enkele interessante nota’s na de uitwisselingen met collega’s en lessons learned die ons voorbereiden op de volgende crisis.

 

Doelgroep

Directies: Algemeen directeurs, directeurs zorg, ...

Programma

Programma bestaat uit 2 halve dagen

Locatie

Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5
8820 Torhout