BelRAI LTCF Intervisie - Kortrijk

Beschrijving

Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

Doelgroep

Geattesteerde BelRAI LTCF trainers - alle trainers moeten minstens 2 halve dagen intervisie volgen jaarlijks

Locatie

Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk, Cond├ędreef 16
8500 Kortrijk