BelRAI Home Care - verkorte opleiding na BelRAI LTCF / Screener

Beschrijving

Opgelet! Je mag je enkel inschrijven voor deze opleiding als je al opgeleid bent als BelRAI Screener Trainer. Je moet je attest voordien bezorgen!

Het BelRAI Home Care (HC) instrument maakt een uitgebreide beoordeling mogelijk van het functioneren van een persoon die beroep doet op professionele thuiszorg. Het beoordelingsinstrument stelt zorgverleners in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.

Doelgroep en Sector

Het BelRAI Home Care instrument kan gebruikt worden voor volwassenen met complexe, chronische of post-acute (bv. na een hospitalisatie) zorgbehoeften die professionele thuiszorg ontvangen. In Vlaanderen zullen, in eerste instantie, de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen met dit instrument aan de slag gaan.

Na het volgen van de trainersopleiding BelRAI Home Care kan de deelnemer het instrument toepassen in de praktijk en andere zorgverleners (BelRAI Indicatiestellers) trainen in het gebruik ervan. De opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen en twee terugkomdagen, aangevuld met e-learning.

Caritas West-Vlaanderen vzw behoudt het recht om een opleiding of een opleidingsdag te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of een te groot aantal afwezigen.

Je zal voor de start van de opleiding de nodige praktische informatie ontvangen, waaronder informatie in verband met het doorlopen van de e-learningmodules. Om een vlotte opstart te garanderen, gebeuren inschrijvingen best ten laatste drie weken voor de startdatum.


Let op, de inschrijving is pas definitief na betaling.

Doelgroep

Geattesteerde BelRAI LTCF trainers

Geattesteerde BelRAI Screener trainers dienen een extra halve dag te volgen in combinatie met dit traject!

Programma

Voor de trainers Screener is er een extra opleidingsdag op 20 november 2023 en ook een extra prijstoeslag. 

Meer informatie

Inbegrepen in de prijs: warme lunch, cursistenmap, e-learnings, toegang demo-platform, ...

Mensen die verkort wensen te volgen na Screener - vragen we om contact op te nemen met het zorg educatie centrum.

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries