BA5 vakbekwame

Beschrijving

In deze opleiding verwerf je de nodige kennis en vaardigheden om gevaren in te schatten bij het werken aan elektrische installaties en bovendien deze risico’s te elimineren. De nodige regelgeving en de verschillende risico’s en oplossingen komen aan bod. Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om mensen die met elektrische installaties in aanmerking komen, gepast op te leiden.

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, …)
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico’s en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico’s, TT/IT/IU/IM/TN net …

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen de cursisten correct en veilig welomschreven werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties en werken in een omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Caritas voor alle personeelsleden die de gevaren moeten kunnen inschatten van de uit te voeren werken en gepaste maatregelen moeten kunnen nemen om deze risico’s te elimineren.

Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op te leiden. 

Wie de opleiding BA5 wil volgen, neemt eerst deel aan de opleiding BA4 of heeft een attest dat niet ouder is dan 1 jaar.

Locatie

VONK, Koning Leopold III Laan 41
8200 Brugge