BA5 Vakbekwame

Beschrijving

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, ...).
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico's en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico's, TT/IT/IU/IM/TN net ...

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen de cursisten correct en veilig welomschreven werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties en werken in een omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle personeelsleden die de gevaren moeten kunnen inschatten van de uit te voeren werken en gepaste maatregelen moeten kunnen nemen om deze risico's te elimineren.

Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op de leiden. Deze verplichtingen kunt u hier lezen:

Wetgeving BA4-BA5

Wie de opleiding BA5 wil volgen, neemt eerst deel aan de opleiding BA4 of heeft een attest dat niet ouder is dan 1 jaar.

Meer informatie

Wij raden jou aan te parkeren op parking P01, verder in de straat (Koning Leopold III-Laan, inrit te hoogte van POM West-Vlaanderen, huisnummer 66.
Volg de borden parking P03/P01).

Locatie

VONK, Koning Leopold III Laan 41
8200 Brugge