BA4 gewaarschuwde

Beschrijving

In deze opleiding verwerf je de nodige kennis en vaardigheden om op een deskundige en veilige manier in de omgeving van elektrische installaties te werken. Verschillende basisregels, risico’s en oplossingen komen aan bod. Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op te leiden.

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, …)
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico’s en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico’s, …

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen de cursisten correct en veilig welomschreven werkzaamheden uitvoeren in de omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het Zorg Educatie Centrum voor alle personeelsleden die werken in de omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning, zoals onderhoudswerken aan gebouwen, onderhoud, groenvoorzieningen, … .

Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op te leiden.

Programma

Regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico’s, …

Locatie

VONK, Koning Leopold III Laan 41
8200 Brugge