BA4 Gewaarschuwde

Beschrijving

Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd.
Vooreerst gaan we theoretisch in op bepaalde aspecten via het geven van een uitleg.
De theorie wordt altijd gedemonstreerd aan de hand van voorbeelden.
Er is ruim voldoende tijd voor vraagstelling en inbreng van eigen casussen.
Als laatste voeren we de opdrachten uit, zodat de cursist de knepen van het vak aanleert.

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen de cursisten correct en veilig welomschreven werkzaamheden uitvoeren in de omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning.

Doelgroep

Personeelsleden die werken in de omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning, zoals onderhoudswerken aan gebouwen, onderhoud, groenvoorzieningen, ...

Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op te leiden. Deze verplichtingen kunt u hier lezen.

Wetgeving BA4-BA5

Programma

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, ...).
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico's en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico's, ...

Meer informatie

Wij raden jou aan te parkeren op parking P01, verder in de straat (Koning Leopold III-Laan, inrit ter hoogte van POM West-Vlaanderen, huisnummer 66. Volg de borden parking P03/P01).

Locatie

VONK, Koning Leopold III Laan 41
8200 Brugge