Anders organiseren - Een praktijkgericht lerend netwerk 'Innovatieve arbeidsorganisatie' voor de zorg- en welzijnssector

Beschrijving

Waarom zouden we?

De bestaande complexiteit van de zorgcontext en -omgeving, maar ook de toenemende druk voor het zorgpersoneel vereist steeds meer andere organisatievormen en -structuren.
De ‘ontwerpprincipes innovatieve arbeidsorganisatie’ kunnen ongetwijfeld een belangrijke hefboom zijn voor het herdenken van de eigen zorgorganisatie, gericht op meer werkbaarheid en zorgflexibiliteit.

Maar wat betekent dit dan concreet en hoe kunnen we ons dan anders organiseren?  

Het lerend netwerk is er voor deze woonzorgcentra die heel concreet met de IAO-principes aan de slag willen in het herontwerpen van de eigen zorgwerking. Uw eigen organisatievraagstuk is dus de basis van dit leertraject.
In 7 inhoudelijke sessies onderzoeken we wat de principes van innovatieve arbeidsorganisatie of de sociotechniek concreet voor uw eigen casus kunnen betekenen. We reiken inzichten en tools aan waarmee de deelnemers zeer concreet aan de slag kunnen. We leren van elkaar en van de good practices die door andere organisaties zullen gedeeld worden. Op het einde van dit lerend netwerk hebben we nog bijzondere aandacht voor het veranderingsproces en een logische veranderaanpak.

Iedere deelnemende organisatie heeft aansluitend recht op een individuele sessie waarin één of meerdere aspecten van het veranderproces of -management specifiek voor de eigen organisatie verder uitgewerkt worden.

Doelstelling

Het lerend netwerk heeft een dubbele ambitie: inzicht én aanpak.
Deelnemers krijgen inzicht in de bouwstenen van “innovatieve arbeidsorganisatie” én worden bovendien gecoacht om deze bouwstenen concreet te leren toepassen en implementeren in de eigen organisatie.
De aangereikte tools, instrumenten en coaching zorgen ervoor dat de IAO-inzichten concreet toepasbaar worden. Het is onze doelstelling dat alle deelnemers op het einde van dit lerend netwerk met hun eigen organisatieplan en -traject ook concreet aan de slag kunnen.

Dit programma richt zicht naar directieleden en/of stafmedewerkers die impact kunnen hebben op het organisatieontwerp. Idealiter nemen 2 mensen per organisatie deel.
In een lerend netwerk worden max. 12 deelnemers toegelaten.

Doelgroep

Directieleden en stafmedewerkers.

Programma

Conceptuele opbouw en methodologie

Ons lerend netwerk is gebaseerd op de evidence-based organisatiecanvas zoals ontwikkeld door Workitects (voorheen Flanders Synergy). Naar schatting 300+ bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren lieten zich inmiddels inspireren door onze aanpak in het lerend netwerk.

Bovenstaand model verwijst naar onze visie op een duurzame organisatieontwikkeling. Het model brengt de essentiële bouwstenen van organisatieontwikkeling in kaart en leert ons deze in een innovatieve benadering op elkaar af te stemmen. Alleen een integrale benadering ervan kan resulteren in een duurzame kanteling.  Deze integrale benadering is de rode draad van het lerend netwerk.

Volgende thema’s komen daarbij uitgebreid aan bod:

 • “Werkbaar werk” anders organiseren in de woonzorgcentra. Inzichten uit het werkbaarheidsonderzoek van Workitects en de taakeisen/regelmogelijkheden van Karasec;
 • De IAO – ontwerpprincipes toegepast op de woonzorgcentra;
 • De integrale benadering van organisatieontwikkeling in functie van een duurzame verandering;
 • Strategie en organisatiewaarden als leidraad voor het herontwerp;
 • Belang van en beïnvloeden van organisatiecultuur;
 • Teamontwerp
 • Zelfsturing? Het mentaal contract: mogelijkheden en middelen
 • Impact op HR
 • Leiderschap en teamontwikkeling
 • Veranderproces en -verandermanagement

Met aansluitend een verdiepend coachingsmoment per deelnemende organisatie.

Meer informatie

Lerend netwerk

In dit lerend netwerk voorzien we dus:

 • Per organisatie:
  • Een intakegesprek door de trainer
  • Eén individueel coach moment in de voorziening
 • 7 klassikale netwerkmomenten

Prijs lerend netwerk

Kostprijs per cursist: 885 €

Kostprijs per organisatie: 920 €

Ideale samenstelling 2 cursisten = totale kost traject: 885 € + 885 € + 920 € =2690 €

Locatie

Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries