Vraag uw gebruikersaccount aan

De vormingswerkgroep van Caritas West-Vlaanderen vzw heeft deze toepassing ontwikkeld met het oog op het vereenvoudigen van de communicatie en de administratie omtrent het vormingsaanbod. Per organisatie wordt één account toegewezen. Als uw registratie aanvraag geweigerd wordt, wordt u daarover via mail of telefoon op de hoogte gebracht.