Vormingen

 • Hoe krijgen we het vuur er terug in?

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het ergste lijkt voorbij. De vaccinaties zijn achter de rug. Het 'normale' leven is stilaan terug op gang.
  Toch is diezelfde energie van voor corona nog niet helemaal terug.
  De langdurige blootstelling aan stress heeft zijn impact gehad.
  We willen de draad terug oppikken, maar waar beginnen we? Er komt zoveel op ons af ...
  Hoe krijgen we de focus van het strikte takenpakket terug naar de essentie van de zaak? Gewoon 'goede zorg' is immers al lang niet meer voldoende.
  Hoe kunnen we het vuur bij de medewerkers terug aanwakkeren?
  Hoe herwinnen we het vertrouwen van familieleden? ...

  Open aanbod Meer informatie >
 • Agressiebeleid

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ook het woonzorgdecreet erkent de noodzaak van een degelijk agressiebeleid.
  Om echter een gefundeerd referentiekader te kunnen neerzetten met betrekking tot agressie, is een goede definitie van agressie voor het beleid en voor de medewerkers een eerste belangrijke stap.

  In het eerste gedeelte van deze vorming licht de organisatie 'Preventief omgaan met agressie' het veiligheidsbeleid vooraf en tijdens een crisis toe en bekijkt Loïc Moureau, staflid Ethiek PZ OLV, het omgaan met agressie vanuit een ethisch perspectief.

  Na de pauze kunnen de deelnemers in 2 groepen afwisselend 2 workshops volgen waarbij preventie van en interventie bij agressie aan bod komen:

  • Toelichting van de ICOBA toolbox.
  • Praktijkgetuigenis omtrent het opstarten en uitbouwen van het agressiebeleid binnen een voorziening (door Sabrina Dhondt, verantwoordelijke bewonerszorg St.-Bernardus De Panne).
  Meer informatie >
 • Palliatieve zorg in beeld vanuit het nieuwe woonzorgdecreet

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Binnen de woonzorgcentra, worden we meer en meer geconfronteerd met vragen rond palliatieve zorg en levenseinde, dit onder andere door de wijzigende maatschappelijke en beleidsmatige context.
  Vanuit de overheid werd een referentiekader ontwikkeld omtrent vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde in een woonzorgcentrum. Dit wil handvaten aanreiken aan directies en leidinggevenden om een visie en missie te bepalen met betrekking tot hoogwaardige zorg en ondersteuning voor alle personen die er blijven, met als einddoel de autonomie en de levenskwaliteit van bewoners tot het einde te garanderen.

  Meer informatie >
 • Van morele stress naar morele veerkracht

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 12 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In deze vorming licht Céline Baele toe - vanuit bedrijfspsychologisch perpectief - welk organisatieklimaat stimulerend werkt voor morele veerkracht en hoe een organisatie haar medewerkers kan ondersteunen in het hanteren van morele stress.
  We willen directies en leidinggevenden concrete handvaten aanreiken hoe de omslag van morele stress naar morele veerkracht te maken en hoe medewerkers te ondersteunen tijdens dit proces, zowel vanuit organisatie- als leidinggevend perspectief.
  In deze sessie wordt ruimte gemaakt voor interactie met de deelnemers en voorbeelden van best practices.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Inspiratie-avond Caritas West-Vlaanderen

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 09 november 2021

  Datum

  Locatie

  Atrium Mariasteen, Koolskampstraat 24, 8830 Gits

  Mensenmaat

  Wat is de staat van onze gezondheidszorg? In zijn nieuwe boek ‘Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie’ schetst Luc Van Gorp een beeld van een wereld op mensenmaat. Want dat er iets grondig fout zit in de manier waarop we onze samenleving vandaag organiseren, daar kunnen we niet naast kijken. Alles moet alsmaar sneller, beter en efficiënter. Het ideaalbeeld dat de klassieke instituten, waaronder ook de gezondheidszorg, ons voorspiegelen, legt een onleefbare druk op de mens.

  Luc Van Gorp pleit voor een verandering van lineair denken naar circulair denken, waarbij de weg naar de oplossing voor een patiënt minstens even belangrijk is als de oplossing zelf.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Uurroosterwetgeving

  Inschrijven kan tot en met donderdag 13 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De toepassing van de arbeidsduurreglementering in de praktijk is voor menig planner een dagelijkse uitdaging. Schipperen tussen de wettelijke reglementering en de wensen van de medewerkers vergt heel wat energie. Vandaar de noodzaak de reglementering nog eens te horen toelichten en deze onmiddellijk te toetsen aan de praktijk. Immers de vooruitgang staat niet stil en ook de sector is weer verder geëvolueerd.

  Meer informatie >
 • Uurroosterwetgeving

  Inschrijven kan tot en met donderdag 13 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De toepassing van de arbeidsduurreglementering in de praktijk is voor menig planner een dagelijkse uitdaging. Schipperen tussen de wettelijke reglementering en de wensen van de medewerkers vergt heel wat energie. Vandaar de noodzaak de reglementering nog eens te horen toelichten en deze onmiddellijk te toetsen aan de praktijk. Immers de vooruitgang staat niet stil en ook de sector is weer verder geëvolueerd.

  Meer informatie >
 • Gebruik e-dcp module

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 01 februari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  E-dcp is een platform voor de preventieadviseur voor het opstellen van het intern noodplan. Automatisch genereren van noodplannen, visueel, eenvoudig en to-the-point met automatische link naar de verschillende hulpdiensten.

  Het is een zeer praktische opleiding. Bedoeling is met de eigen laptop op de website zelf een aantal zaken in te oefenen. Er wordt vanaf nul gestart om zo geleidelijk het programma uit te leggen. Na iedere uitleg van een bepaald onderdeel zijn er enkele oefeningen die men dan met de laptop kan uitproberen op het eigen dossier.

  Belangrijk is dat iedereen zijn dossier heeft aangemaakt. Dossiers zijn gratis binnen de hulpverleningszone Westhoek, buiten deze zone is de kostprijs afhankelijk van de omvang van de site. Deze dossiers kan men zelf online registreren via volgende link http://e-dcp.be/registratie.aspx

  Meer informatie >