Vormingen

 • Hoe moet het nu verder met onze woonzorgcentra?

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Hoe kijken gerontologen naar de toekomst van de WZC?

  De corona-epidemie houdt al even lelijk huis. Ook de WZC ontsnappen niet aan het virus. Het leed is er groot. Naast de vele overleden bewoners, hakte het isolement er ook zwaar in.
  Onze sector werd in de publieke opinie bejubeld en verguisd. Wat als alles terug in zijn normale plooi gevallen is? Kunnen we een duurzame verandering teweeg brengen?
  Niemand wil dit nog eens meemaken. De uitdaging om te bouwen aan een minder kwetsbare ouderenzorg is groot. We hoorden de meningen van academici, zorgkoepels, experten. Maar hoe zien de medewerkers van de WZC de toekomst? En welke lessen hebben we getrokken uit deze coronacrisis?

  In deze vorming proberen we samen 'out of the box' in te gaan op noodzakelijke veranderingstrajecten. Hoe kunnen we de focussen op een multidisciplinaire benadering van een warme, activerende zorg met oog voor betekenisvolle activiteiten en met ruime aandacht voor het psychosociale aspect?

  Meer informatie >
 • Euthanasie en psychisch lijden

  Inschrijven kan tot en met donderdag 22 april 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Vanuit ethisch en juridisch oogpunt bekeken.

  In de ouderenzorg heeft euthanasie bij psychisch lijden niet alleen betrekking op een psychiatrische aandoening zoals depressie, maar ook op voltooid leven of levensmoeheid, of op zogenaamde 'polypathologie'. Daarom verhelderen we eerst de verschillende situaties en de gehanteerde begrippen. Daarna stellen we enkele standpunten voor, zoals dit van LEIF (LevensEinde InformatieForum), de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Zorgnet-Icuro en het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek. Ten slotte ontwikkelen we een relationeel-ethische visie op euthanasie bij psychisch lijden, gebaseerd op de visietekst van de Broeders van Liefde. Daarbij willen we tegelijk de beschermwaardigheid van het leven respecteren door levensperspectief te bieden, én de autonomie van de bewoner door het euthanasieverzoek te begeleiden. We verbinden beschermwaardigheid en autonomie door in de zorgrelatie een aantal specifieke zorgvuldigheidvereisten voor euthanasie bij psychisch lijden toe te passen.

  Naast dit ethisch luik belichten we eveneens het juridisch aspect op het vlak van zorg aan het levenseinde en de juridische mogelijkheden en beperkingen die hieromtrent zijn ingevoerd. Steeds vaker worden we immers in de dagelijkse zorg- en dienstverlening geconfronteerd met wat mag en niet mag zodat de zorgverstrekker goed geïnformeerd aan de slag kan gaan en in staat is om de wetgeving inzake euthanasie goed te begrijpen en toe te passen in de zorgpraktijk.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Ergonomiebeleid

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 27 april 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het opzetten van een ergonomiebeleid is meer dan enkel een opleiding hef- en tiltechnieken en aankoop van aantal tilliften. Vanuit een beleidsmatig perspectief is het echter een stappenplan vertrekkend vanuit een visie. De vervolgstappen zijn een noodzaakbepaling, inzet van middelen, kennis meegeven, praktijkinvoering, om te eindigen bij een duurzaam borgingssysteem.
  Het uitstippelen van een ergonomiebeleid is een samenwerking tussen directie, preventieadviseur, leidinggevende en medewerker.
  Externe partners zoals arbeidsgeneeskundige diensten, fabrikanten hulpmiddelen, architecten hebben ook hun invloed op het ergonomiebeleid.

  Deze vorming biedt in een eerste gedeelte een inspiratie van ergonomiebeleid. In het tweede gedeelte wordt er in kleinere groepen gewerkt om zo stil te staan bij hedendaags en toekomstig beleid.

  Meer informatie >
 • Aan de slag met waarden

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 01 juni 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In deze vorming over de waardengedreven organisatie staan we opnieuw stil bij de specifieke momenten wanneer waarden onder druk komen te staan. Hoe gaan we als organisatie om met morele dilemma's en andere hete hangijzers zonder hierbij aan onze eigenheid in te boeten en toch de verbinding met onze medewerkers te blijven waarborgen.

  We blikken ook terug op de opmerkingen en suggesties uit de vorming dd. 25 februari 2021.

  Meer informatie >