Vormingen

 • Intervisie vrijwilligersverantwoordelijken

  Inschrijven kan tot en met zondag 15 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Vrijwilligersverantwoordelijke zijn is een bijzondere job die naast heel veel moois ook specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Het is een job waarin je soms een rechtstreekse collega mist die zich met dezelfde zaken bezighoudt als jij. Het kan daarom deugd doen om eens uit wisselen met personen met een gelijkaardige functie: inspiratie opdoen, leren van elkaar, kijken hoe andere organisaties bepaalde werksituaties aanpakken, …  

  Daarom organiseren we een intervisie of lerend netwerk voor vrijwilligersverantwoordelijken in de zorgsector. Dat is geen opleiding, maar wel een manier van werken waarop jullie leren van elkaars kennis en inzichten. Op dag 1 starten we met het vastleggen van de thema’s waarrond jullie willen werken vanuit jullie eigen noden. Vervolgens gaan we daar aan de hand van verschillende werkvormen mee aan de slag. We willen met deze manier van uitwisselen voor verbinding zorgen, jullie wat zekerder in jullie schoenen helpen staan, en jullie helpen in het uitbreiden van jullie netwerk.  

  Uitwisselen vraagt een zekere vorm van kwetsbaarheid en veiligheid binnen de groep, dus we vragen bij inschrijving dat jullie op de drie data aanwezig proberen zijn.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Inspiratieavond 'Medemens als medicijn?'

  Inschrijven kan tot en met woensdag 11 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  De Oude Melkerij, Stationsstraat 143b, 8830 Hooglede-Gits

  Wereldwijd zijn er meer dan 50 miljoen mensen met dementie. Dat aantal zal verdubbelen om de 20 jaar. Het thema raakt ons allemaal. 70 % van de personen met dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door naasten. De aandoening treft op die manier drie keer zoveel betrokkenen als er patiënten zijn.

  Hoe kunnen  we hen inschakelen als hulpbron? Mensen met dementie lijken onbereikbaar te zijn, maar toch is er hoopvol onderzoek. We kunnen tijd maken voor de ander en de zandloper omkeren.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie referentiepersonen dementie - groep 2

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 03 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Intervisiebijeenkomsten zijn krachtige leermomenten, waarbij kennis en expertise wordt gedeeld.
  De begeleider zorgt voor een methodiek die de deelnemer uitdaagt om tot een oplossing te komen voor een voorgelegd werkprobleem. Er wordt gezorgd voor veel afwisseling, zodat de deelnemers naast de oplossing voor de voorgelegde casus ook methodieken mee naar huis kunnen nemen.
  Intervisie is leren van elkaar op een aangename en veilige manier.

  Meer informatie >