Vormingen

 • Inspiratie-avond 2020 Caritas West-Vlaanderen

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 20 maart 2020

  Datum

  Locatie

  Atrium Mariasteen, Koolskampstraat 24, 8830 Gits

  'De kunst van het niet geweest te zijn'

  De Duitse theoloog en filosoof Odo Marquard spreekt in zijn essay 'Entlastingen' over de mens als homo compensator. Wij zijn volgens hem een wezen dat compensaties zoekt voor de ongemakken van het bestaan. Dit toont zich onder meer in de verlichting dat tot streefdoel had ons eens en voorgoed van alle ellende te bevrijden en de hele samenleving van daaruit organiseren. Gedaan met de angst voor de hel en het vuur, weg met de goden.
  Dit staat volgens Marquard in schril contrast met onze beschuldigingscultuur waarbij het erop aankomt 'de kunst het niet geweest te zijn' goed te beheersen en anderen op de beklaagdenbank te roepen vooraleer die dat met jou doen. Getuige de werking van sociale media. Ten gronde wil Marquard aantonen waarom het moderne streven naar verlichting geen eenduidig proces is maar hand in hand gaat met een groeiend onbehagen over onszelf. Hij omschrijft dit als de 'wet van de toenemende ergernis'.
  Een orde die God niet langer voor het tribunaal kan dagen valt daardoor terug op mensen die elkaar beschuldigen voor wat er fout loopt in dit bestaan. Wat we vervolgens vrij massaal doen.
  Met illustraties uit The Simpsons en Monty Python overlopen we wat Odo Marquard en andere filosofen zoals Peter Sloterdijk te vertellen hebben over de beschuldigingscultuur in onze samenleving.

  Open aanbod Meer informatie >