Vormingen

 • Uitwisselingsgroep voor pastoraal animatoren en pastoraal werkenden

  Inschrijven kan tot en met donderdag 10 september 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Met een vaste groep wordt rond een aantal thema's gewerkt. Naast de inhoudelijke input is er telkens ruimte om met elkaar uit te wisselen en materiaal te delen.

  • Thema 1: Herdenken in en na een crisisperiode (Piet Vandevoorde)
  • Thema 2: Advent en Kerst, van duisternis naar licht (Ilse Van Gorp)
  • Thema 3: Vasten en Pasen, vernieuwde kracht (Renaat Desmedt)
  Open aanbod Meer informatie >
 • Intersectorale themagroep - 'Groeien in verbindende communicatie'''

  Inschrijven kan tot en met donderdag 17 september 2020

  Datum

  Locatie

  Bisschopshuis Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge

  De 3 bijeenkomsten zetten (verder) op weg om verbindend te communiceren. Naast het aanreiken van inzichten, staat vooral samen oefenen centraal.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Sagow 3 - Inspiratiewandeling

  Inschrijven kan tot en met donderdag 08 oktober 2020

  Datum

  Locatie

  Grootseminarie, Potterielei 72, 8000 Brugge

  Deze namiddag volgen we in Brugge een 'spoor' van locaties waar spiritualiteit vanuit een christelijke identiteit op een hedendaagse manier wordt beleefd.

  Eén van de locaties is Symposion waar Sofie Verscheure ons zal vertellen over wat spiritualiteit voor haar betekent en hoe ze dit op creatieve, inspirerende wijze vorm geeft.

  Tijdens de wandeling krijgen we de kans om over eigen ervaringen en de inbreng van Sofie te relfecteren, met elkaar uit te wisselen en te komen tot nieuwe, creatieve inzichten en ideeën.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Themagroep: opmaken van een beleids- en jaarplan voor spirituele en pastorale zorg

  Inschrijven kan tot en met donderdag 21 januari 2021

  Datum

  Locatie

  Bisschopshuis Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge

  Een visie op spirituele en pastorale zorg ontwikkelen binnen je eigen organisatie en dit concretiseren in een beleids- en jaarplan is soms een hele uitdaging.

  In deze themabijeenkomsten worden inzichten aangereikt, worden ideeën uitgewisseld en gaat ieder aan de slag om voor de eigen context een concreet plan uit te schrijven.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Werken aan / met spiritualiteit

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 13 april 2021

  Datum

  Locatie

  Bisschopshuis Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge

  In de dagdagelijkse pastorale praktijk ervaren pastores vele uitdagingen, komen er allerhande vragen op hen af.
  Vorig jaar nam dat de vorm aan van een gezondheids- en zingevingscrisis.
  Het is altijd belangrijk te weten, te voelen vanuit welke bron je zelf gevoed wordt. Dat betekent: stil staan bij je eigen spiritualiteit en zoeken hoe je die elke dag handen en voeten (en een hart) probeert te geven, in de omgang met bewoners, families en andere zorgverleners.

  In de vormingscyclus gaan we op zoek naar de verbinding tussen spiritualiteit en engagement als pastor.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Spirituele en pastorale zorg voor medewerkers

  Inschrijven kan tot en met donderdag 15 april 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  We verwachten dat zorgmedewerkers oog hebben voor zingeving en spiritualiteit van bewoners en 'bezield' in hun job staan. Hoe versterk je de eigen en gezamenlijke bezieling? Op welke manier kan een gegeven inspiratie gezamenlijk beleefd en doorleefd worden?
  Een kader hiervoor wordt aangereikt en toegelicht met een aantal good practices: een eigentijds bezinningsaanbod voor een overlegmoment, mogelijkheden om van het patroonfeest een samen gedragen viering te maken, het opstarten en ondersteunen van een zingevings- of spiritualiteitsgroep.

  Meer informatie >
 • Pastoraal voorbij woorden

  Inschrijven kan tot en met donderdag 03 juni 2021

  Datum

  Locatie

  OC Cirkant, Aartrijksestraat 77, Aartijke 8211

  In deze vorming willen we stilstaan bij spirituele en pastorale zorg voor mensen bij wie verbale communicatie moeilijker verloopt of niet meer mogelijk is. We zoeken inspiratie in methodieken en werkvormen, maar staan ook stil bij de eigenheid van spirituele en pastorale zorg binnen het bredere zorgaanbod voor deze doelgroep.

  Na een korte bijbelmeditatie, waarbij we via een combinatie van verbale en non-verbale input willen laten ervaren hoe mensen geraakt kunnen worden in hun spirituele dimensie, kunnen deelnemers twee werkwinkels naar keuze volgen. Gelieve bij inschrijving de keuze door te geven.

  Open aanbod Meer informatie >