Vormingen

 • Pastoraal voorbij woorden

  Inschrijven kan tot en met donderdag 22 september 2022

  Datum

  Locatie

  Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge

  In deze vorming willen we stilstaan bij spirituele en pastorale zorg voor mensen bij wie verbale communicatie moeilijker verloopt of niet meer mogelijk is. We zoeken inspiratie in methodieken en werkvormen, maar staan ook stil bij de eigenheid van spirituele en pastorale zorg binnen het bredere zorgaanbod voor deze doelgroep.

  Deelnemers kunnen twee werkwinkels naar keuze volgen. Gelieve bij inschrijving je keuze door te geven via

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTNxX4p7FFBF5oJF23a2aZD69A6D_siRC3Th4FYT8vWhXujQ/viewform?usp=sf_link

  Open aanbod Meer informatie >
 • Uitwisselingsgroep pastoraal animatoren

  Inschrijven kan tot en met donderdag 29 september 2022

  Datum

  Locatie

  Verschillende locaties, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Met een vaste groep wordt rond een aantal thema's gewerkt. Naast de inhoudelijke input is er telkens ruimte om met elkaar uit te wisselen en materiaal te delen.

  De thema's voor 2022-2023 zijn:

  • Donderdag 6 oktober 2022: Heiligen als bronnen van inspiratie (locatie: Grootseminarie Ten Duinen, Potterielei 72, Brugge).
  • Donderdag 9 februari 2023: Actie in huis, kansen tot verbinden (locatie: Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, St.-Andries).
  • Donderdag 1 juni 2023: Bijbelverhalen voor ons leven vandaag (locatie: Biblia, bijbels belevingscentrum in Grootseminarie Ten Duinen, Potterierei 72, Brugge).

  Deelname aan deze uitwisselingsgroep veronderstelt een engagement voor één jaar. Het jaar erna kan je opnieuw vrij kiezen om al dan niet deel te nemen.

  Open aanbod Meer informatie >