Vormingen

 • Presentie vanuit relatie: tijd voor de kern van zorg

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 september 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Relaties zijn voor mensen van alle tijden een sterke vindplaats van zingeving. Echt in relatie staan, je afstemmen op de ander en relationeel je werk sturen en inrichten, is echter niet altijd even gemakkelijk. We staan stil bij basisinzichten vanuit de presentiebenadering en oefenen verder onze relatiecapaciteit.

  Meer informatie >
 • Verbindend werken met families

  Inschrijven kan tot en met donderdag 10 september 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Gedeelde zorg is betere zorg.

  De recente en te verwachten ontwikkelingen in de zorg, zorgen ervoor dat zowel de professionelen in de woonzorgcentra als de bewoners en hun familie / netwerk op een (ver)ander(d)e manier met mekaar omgaan. Familieparticipatie, het betrekken van, het samenwerken met mantelzorgers en familie en hen zien als partners in een ondersteunings- of zorgproces is van groot belang.

  Dit veronderstelt permanente dialoog, wederzijdse afstemming, onderhandelde zorg, ...

  Van medewerkers wordt daardoor ook verwacht dat ze nieuwe rollen opnemen: aandachtspersoon, belangenbehartiger, netwerker, ...

  Meer informatie >
 • Debatlunch

  Inschrijven kan tot en met maandag 14 september 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Vrijwilligers

  De vrijwilliger van vandaag is niet meer dezelfde vrijwilliger als vroeger. Als directie worstelen we vaak met het intern vrijwilligersbeleid in de organisatie. Hebben we een visie op vrijwilligerswerk? Wat zijn de noden en welke verwachtingen hebben de vrijwilligers? Hoe kunnen we deze maximaal integreren met de medewerkers?

  Meer informatie >
 • BA4 Gewaarschuwde

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 september 2020

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  • Afstemming van de opleiding op de cursisten: peilen naar vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, ...
  • Behandelen van de relevante programmapunten aangepast aan ervaring en kennis van cursisten met als doel de risico's en gevaren eigen aan hun werkzaamheden te leren kennen. 
  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie gerontopsychologen 2020-2021

  Inschrijven kan tot en met woensdag 16 september 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Volgens het principe van intervisie komen psychologen, werkzaam in een woonzorgcentrum, 4 maal per werkjaar samen. Verschillende beroepseigen items worden besproken, uitgewisseld, dit onder begeleiding van intervisor Daisy Dequidt.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Hoe omgaan met vormingen? Een passend VTO-beleid in het WZC

  Inschrijven kan tot en met donderdag 17 september 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Een dagopleiding uit 3 delen:

  • Stappenplan om een duurzaam vormingsbeleid te implementeren (Katrien Naessens)

  De opleiding biedt een uitgebreid stappenplan om een duurzaam vormingsbeleid te implementeren met een integrale visie op mensgerichte zorg anno 2020. De deelnemers kunnen zich de vraag stellen of hun WZC 'future-proof' is en welke specifieke ontwikkelingsthema's (management development, loopbaanbegeleiding, competentie- en talentgericht coachen, ...) hierbij zinvol zijn. Ter inspiratie worden enkele analoge en digitale leervormen (trainer / trainee-centered, werkplekleren, blended learning, ...) toegelicht.

  • Wetgevende kader (Zorgnet-Icuro)
  • Praktijkvoorbeelden (De Lovie & ... nog te bepalen)
  Meer informatie >
 • BA5 Vakbekwame

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 22 september 2020

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, ...).
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico's en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico's, TT/IT/IU/IM/TN net ...
  Open aanbod Meer informatie >
 • Evacuatie van een verzorgingsinstelling

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 22 september 2020

  Datum

  Locatie

  Wobra vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

  De opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten of bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand- of rookontwikkeling.

  • Aanleren van de belangrijkste principes rond evacuatie en ontruimen.
  • Aanleren van de verschillende soorten evacuaties.
  • Aanleren van de taken van een evacuatieverantwoordelijke.
  • Aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en -middelen:
   • Draagstoel
   • Deken
   • Schepbrancard
   • Rescuesheet
   • Evacchair
  • De taken van de interne interventieploeg inoefenen.
  • De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet meer veilig is voor de eigen interventieploeg.
  • Het inoefenen van de interne noodprocedures.
  • Het correct leren verwittigen van de hulpdiensten.
  Meer informatie >
 • Psychogeriatrie en psychopathologie bij ouderen

  Inschrijven kan tot en met donderdag 24 september 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Een toenemende groep binnen de gezondheidszorg zijn de kwetsbare ouderen met psychogeriatrische, psychosociale en psychopathologische problematiek. Deze problemen hebben grote invloed op het dagelijks leven van de oudere en zijn of haar omgeving. Het beleid van de overheid is gericht op een zo lang mogelijk verblijf in de thuissituatie en een vermaatschappelijking van de zorg binnen de psychiatrie. Dit houdt in dat er vanuit de thuissituatie of vanuit de psychiatrische sector overgegaan wordt tot een opname in een woonzorgcentrum. Verpleegkundigen en zorgkundigen in het woonzorgcentrum spelen een belangrijke rol als het gaat om het stellen van (zorg)diagnoses, het opzetten en uitvoeren van het behandel- en zorgleefplan, triage bij acute situaties, de multidisciplinaire samenwerking en deskundigheidsbevordering van de zorgteams.

  Meer informatie >
 • Mensen maken het verschil

  Inschrijven kan tot en met donderdag 15 oktober 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Studiedag voor zorg-ethisch leiderschap en vernieuwend HR-beleid in het woonzorgcentrum

  Voormiddag

  • Zorg-ethisch leiderschap - Stimul vzw

  Namiddag - One size does not fit all

  • Inleiding ‘HR trends en uitdagingen’ - Vanessa De Mulder
  • ‘Met goesting aan het werk - Sonja Reckers
  • ‘Samenwerken met verschillende generaties’ - Anker vzw
  Meer informatie >
 • Professioneel omgaan met diversiteit

  Inschrijven kan tot en met maandag 19 oktober 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Onze samenleving is zeer divers, dit is een feit. Professioneel omgaan met deze diversiteit is een hele uitdaging. We hebben te maken met personeel, cliënten, zorgvragers met andere thuistalen, waarden, normen, religies, ... Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel want kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.

  Meer informatie >
 • Swingend zitten

  Inschrijven kan tot en met donderdag 22 oktober 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Diverse studies en onderzoeken tonen aan dat beweging, op welke manier dan ook, zeer belangrijk blijft bij ouderen.
  Voor verzorgenden is het dan ook belangrijk om te weten welke bewegingen wel en niet kunnen uitgevoerd worden.
  Tijdens deze vorming wordt aangeleerd hoe, vanop een stoel, toch nog de nodige oefeningen kunnen als de benen niet zo goed meer willen.
  Zit- of stoeldansen is een bewegingsvorm voor personen met verminderde verplaatsingsmogelijkheden die zittend vanuit hun stoel of rolstoel dansbewegingen naar eigen vermogen uitvoeren.

  Meer informatie >
 • Hoe ga je om met verlies en rouw?

  Inschrijven kan tot en met donderdag 12 november 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Verlies en rouw kent vele kleuren en gezichten ... verlies van gezondheid, verlies van een job, verlies van dromen, verlies van geliefden. Hoe ouder je wordt, hoe meer verlieservaringen je leven tekenen.
  Als medewerker in ouderenzorg word je hier vanzelfsprekend vaak mee geconfronteerd. Je hoort en ziet bewoners worstelen met verlieservaringen, je wordt ook zelf geraakt door het overlijden van bewoners. En als een pandemie massaal kwetsbare mensen bedreigt, worden deze ervaringen alleen maar sterker.
  Hoe ga je om met verlies en rouw?
  Deze namiddag wil je handvatten geven waar je zelf mee op weg kan.

  Meer informatie >
 • Dementievriendelijke woonomgeving: Een gebouw komt tot leven

  Inschrijven kan tot en met donderdag 12 november 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Wonen en leven stopt niet na de zorg- of georganiseerde groepsactiviteit. Wonen en leven is voortdurend. En het duurt. Kwetsbare mensen, en in het bijzonder mensen met dementie, zijn voor de invulling van dit wonen en leven sterk afhankelijk geworden van de kwaliteit van hun woonomgeving.

  Dus rijst de vraag hoe je die woonomgeving zo vorm kunt geven dat het bijdraagt aan kwaliteit en leven: dat het bewoners in staat stelt om een betekenisvolle invulling aan hun dag te geven, dat zij er zich verbonden kunnen voelen en kunnen ervaren dat 'het zou kunnen kloppen dat ik hier woon, zoals men mij zegt'?

  We kijken daarvoor naar de architectuur van het gebouw, naar kleuren en licht, naar tuin en buitenlucht, naar meubels en decoratie, naar leesbaarheid, authenticiteit en het bannen van wat onecht of zonder betekenis is. De meest cruciale vraag is echter deze: Hoe kan je met bewoners op weg gaan en samen een gebouw tot leven laten komen?

  Meer informatie >
 • De cliĆ«nt centraal: klantgericht werken

  Inschrijven kan tot en met maandag 23 november 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Klantgerichte organisaties zijn succesvol. Met een degelijke kwaliteitszorg staat of valt de werking van een organisatie. Door klantgericht te werken voorkom je klachten. Wanneer medewerkers en cliënten zien dat hun wensen op de eerste plaats komen, zal de kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau getild worden.

  Meer informatie >
 • Ergonomiebeleid

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 december 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het opzetten van een ergonomiebeleid is meer dan enkel een opleiding hef- en tiltechnieken en aankoop van aantal tilliften. Vanuit een beleidsmatig perspectief is het echter een stappenplan vertrekkend vanuit een visie. De vervolgstappen zijn een noodzaakbepaling, inzet van middelen, kennis meegeven, praktijkinvoering, om te eindigen bij een duurzaam borgingssysteem.
  Het uitstippelen van een ergonomiebeleid is een samenwerking tussen directie, preventieadviseur, leidinggevende en medewerker.
  Externe partners zoals arbeidsgeneeskundige diensten, fabrikanten hulpmiddelen, architecten hebben ook hun invloed op het ergonomiebeleid.

  Deze vorming biedt in een eerste gedeelte een inspiratie van ergonomiebeleid. In het tweede gedeelte wordt er in kleinere groepen gewerkt om zo stil te staan bij hedendaags en toekomstig beleid.

  Meer informatie >
 • Basis milieuwetgeving voor woonzorgcentra

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 12 januari 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  1. Inleiding van de milieu-/omgevingswetgeving.
  2. Aanvragen van omgevingsvergunningen: online loket, bijlagen, procedure, inclusief oefening in de praktijk.
  3. Overzicht van de meest relevante milieu-administratieve verplichtingen.
  4. Toelichting, praktische tips en oefeningen omtrent volgende thema's:
  5. Vragenronde.
  Meer informatie >
 • Kennismaking met stoelyoga en aromatherapie

  Inschrijven kan tot en met maandag 25 januari 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Stoelyoga - Linda Verplancke

  Een mooie en veilige manier voor ouderen om hun fysieke en mentale toestand te verbeteren. De stoel vervangt de mat. Deze yogavorm past zich makkelijk aan aan ieders mogelijkheden.
  Er kan zowel zittend als staand geoefend worden. Vanuit een toestand van rust voeren we eenvoudige houdingen, bewegingen, ademhalingsoefeningen ... uit.
  Flexibiliteit, stabiliteit, evenwicht, aandacht, rust en een gevoel van welbevinden voeren de toon.

  Aromatherapie - Sonja Van Hal

  Tijdens deze workshop bekijken we hoe we etherische olies correct en veilig kunnen gebruiken in de zorg (verstuiven - massage). De belangrijkste etherische olies worden besproken. Ook worden enkele draagolies besproken, zodat we kunnen leren hoe we bijvoorbeeld bad- of massageolie kunnen maken.

  Meer informatie >
 • Waarden in actie

  Inschrijven kan tot en met donderdag 18 februari 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Wat betekent het om je organisatie te sturen vanuit waarden? Dat is het thema van deze vormingsnamiddag.

  Wat is het verschil tussen het ene warenhuis en het andere, tussen het hotel en het andere, tussen het ene verzorgingscentrum en het andere? Inderdaad: de waarden.
  Niet de waarden die ingekaderd tegen een muur in de inkomhal prijken, maar de waarden die echt leven in de manier waarop men er met elkaar omgaat, beslissingen neemt, keuzes maakt. We hebben het over de cultuur van de organisatie: de manier waarop 'wij het hier doen'.

  In deze sessie vertrekken we van 'de winst van waarden': wat kan het betekenen om bewust vanuit een aantal gekozen waarden aan onze eigenheid vorm te geven. Hoe doe je dat? Hoe betrek je je medewerkers erbij? Hoe hou je deze waarden ook levend? En wat vraagt dit van leiderschap?

  Meer informatie >
 • (BE)leefbeurs

  Inschrijven kan tot en met donderdag 18 maart 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Dé beurs met inspirerende tips voor heerlijke momenten

  Op deze beurs kunnen medewerkers kennis maken met diverse inspirerende en/of innovatieve animatieve tools. Prioritair hierbij zijn de gebruikerservaringen van de voorzieningen. De ondernemingen die deze tools aanbieden, zijn ook aanwezig op de beurs zodat informatie van beide zijden ter beschikking gesteld wordt.

  In de namiddag bestaat ook de mogelijkheid om 3 workshops te volgen:

  • Wonen en Leven
  • Soulcenter
  • Spiritwijzer
  Open aanbod Meer informatie >
 • Aan de slag met waarden

  Inschrijven kan tot en met donderdag 25 maart 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In deze vorming over de waardengedreven organisatie staan we opnieuw stil bij de specifieke momenten wanneer waarden onder druk komen te staan. Hoe gaan we als organisatie om met morele dilemma's en andere hete hangijzers zonder hierbij aan onze eigenheid in te boeten en toch de verbinding met onze medewerkers te blijven waarborgen.

  We blikken ook terug op de opmerkingen en suggesties uit de vorming dd. 25 februari 2021.

  Meer informatie >
 • Collegiaal werken in de zorg

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 13 april 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Een dagelijks probleem: verschillende collega's gaan langs bij dezelfde cliënt maar werken elk op hun eigen manier. Elk individu is verschillend en dat uit zich ook in zijn aanpak en werkattitude. Dit leidt vaak tot frustraties bij de verzorgenden en geeft extra telefoonverkeer voor de verantwoordelijke. Ook de cliënt wordt hier vaak de dupe van ... Hoe introduceer je collegialiteit binnen een team dat elkaar nauwelijks ziet?

  Meer informatie >
 • Euthanasie en psychisch lijden

  Inschrijven kan tot en met donderdag 22 april 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Vanuit ethisch en juridisch oogpunt bekeken.

  In de ouderenzorg heeft euthanasie bij psychisch lijden niet alleen betrekking op een psychiatrische aandoening zoals depressie, maar ook op voltooid leven of levensmoeheid, of op zogenaamde 'polypathologie'. Daarom verhelderen we eerst de verschillende situaties en de gehanteerde begrippen. Daarna stellen we enkele standpunten voor, zoals dit van LEIF (LevensEinde InformatieForum), de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Zorgnet-Icuro en het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek. Ten slotte ontwikkelen we een relationeel-ethische visie op euthanasie bij psychisch lijden, gebaseerd op de visietekst van de Broeders van Liefde. Daarbij willen we tegelijk de beschermwaardigheid van het leven respecteren door levensperspectief te bieden, én de autonomie van de bewoner door het euthanasieverzoek te begeleiden. We verbinden beschermwaardigheid en autonomie door in de zorgrelatie een aantal specifieke zorgvuldigheidvereisten voor euthanasie bij psychisch lijden toe te passen.

  Naast dit ethisch luik belichten we eveneens het juridisch aspect op het vlak van zorg aan het levenseinde en de juridische mogelijkheden en beperkingen die hieromtrent zijn ingevoerd. Steeds vaker worden we immers in de dagelijkse zorg- en dienstverlening geconfronteerd met wat mag en niet mag zodat de zorgverstrekker goed geïnformeerd aan de slag kan gaan en in staat is om de wetgeving inzake euthanasie goed te begrijpen en toe te passen in de zorgpraktijk.

  Meer informatie >