Vormingen

 • Intervisie sociale diensten 2022-2023 - groep 3

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.
  Door iedere inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Meer informatie >
 • Medicatiebeleid - risicobeheersing

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Een duurzaam medicatiebeleid is erop gericht om op het gebied van medicatiestrekking een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de bewoner en degene die de medicijnen toedient. Het uitgangspunt hierbij is fouten in medicatie te voorkomen en de bewoner optimaal te ondersteunen.

  We starten met een algemeen deel over het correct toedienen van medicatie. We overlopen alle soorten toedieningsvormen en benadrukken de belangrijkste aandachtspunten.
  Vervolgens bespreken we pletmedicatie in detail m.a.w. welke medicatie mag geplet worden, welke niet.

  We sluiten af met een concreet stuk dat van toepassing is op de situatie binnen de WZC, meer bepaald hoe kan er in de praktijk bepaalde logistieke processen geoptimaliseerd worden waardoor de medicatieveiligheid verbetert.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Medicatiebeleid - risicobeheersing

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Een duurzaam medicatiebeleid is erop gericht om op het gebied van medicatiestrekking een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de bewoner en degene die de medicijnen toedient. Het uitgangspunt hierbij is fouten in medicatie te voorkomen en de bewoner optimaal te ondersteunen.

  We starten met een algemeen deel over het correct toedienen van medicatie. We overlopen alle soorten toedieningsvormen en benadrukken de belangrijkste aandachtspunten.
  Vervolgens bespreken we pletmedicatie in detail m.a.w. welke medicatie mag geplet worden, welke niet.

  We sluiten af met een concreet stuk dat van toepassing is op de situatie binnen de WZC, meer bepaald hoe kan er in de praktijk bepaalde logistieke processen geoptimaliseerd worden waardoor de medicatieveiligheid verbetert.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Fixatiearm of fixatieloos beleid. Geen gemakkelijk evenwicht

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  In de zorg voor mensen met dementie word je heel dikwijls geconfronteerd met gedragingen waarbij soms te snel gefixeerd wordt. In deze vormingsdag staan we stil bij wat fixatie is? Wat is het juridisch en ethisch kader rond fixatie.  Hoe kunnen we fixatie verminderen? Welke stappen kunnen we dan zetten? Wie moeten we hierin betrekken? Hoe kunnen we het denken en handelen van zorgverleners veranderen? Hoe kunnen we het evenwicht tussen autonomie en geborgenheid vinden? Wat als het dan toch moet, welke middelen kunnen we dan gebruiken?

  Heel wat vragen om tijdens deze vormingsdag bij stil te staan. We proberen om jullie handvatten mee te geven om hier stappen in te zetten, zodat je de kwaliteit van leven van mensen kan borgen.

  Meer informatie >
 • Levenslang leren ontrafeld: Naar een strategisch leer- en ontwikkelbeleid in uw organisatie

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 03 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  De snel veranderende context maakt dat we wendbare, snel- en bij voorkeur graag-lerende werkmensen nodig hebben. Hoe zorg je ervoor dat leren kan plaats vinden op de werkplek? Wat zijn randvoorwaarden? Hoe geef je leren vorm? Wat is de rol van de leidinggevende? Wat kan een verantwoordelijke leren doen?

  Deze interactieve workshop wil jou aan de hand van wetenschappelijke kaders en geënt op jouw praktijk aan het denken zetten om zo nieuwe stappen te kunnen zetten in de richting van een lerende organisatie.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 9 - Ieper

  Inschrijven kan tot en met donderdag 29 december 2022

  Datum

  Locatie

  Vrijzicht Home VZW, Veurnseweg 538, Ieper 8906

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 10 - Kortrijk

  Inschrijven kan tot en met donderdag 29 december 2022

  Datum

  Locatie

  WZC H. Familie , Gasthuisstraat 24, 8520 Kuurne

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer in samenwerking met VONK

  Inschrijven kan tot en met zaterdag 07 januari 2023

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI Screener + sociaal supplement - Trainer

  Inschrijven kan tot en met donderdag 05 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  BelRAI Screener + Sociaal Supplement

  In deze opleiding van 6 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI Screener + Sociaal supplement beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI Sceener en Sociaal supplement indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers in de voorziening. (Centrum voor Dagverzorging / Kortverblijf)

  Programma

  Een opleiding van 6 dagdelen, gespreid over 2 volledige dagen en 2 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI Screener en Sociaal Supplement in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BAS - Bewust actief stimuleren

  Inschrijven kan tot en met donderdag 12 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Het doel is om bewustwording en inleving te stimuleren, om zo meer geduld te ontwikkelen, een groter gevoel van empathie los te maken en ons eigen handelen af te stemmen op de noden en het kunnen van onze bewoner.
  Door middel van inleefsessies geven we jullie de kans om letterlijk in de huid van iemand met bepaalde beperkingen te stappen. Het ouderdomssimulatiepak helpt ons om de gevolgen van deze beperkingen echt te voelen en te ervaren. Deze ervaring zorgt er voor dat we kritisch omgaan met onze handelingen in de zorg.

  Door de bewustwording en de ervaring zullen we ons eigen handelen in vraag stellen en deze op een positieve manier gaan bijsturen.
  Hierdoor zal de zorg anders en beter gegeven worden en leidt dit dus tot hogere kwaliteit voor de doelgroep. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om het ouderdomssimulatiepak aan te trekken. Men voelt hoe het is om te functioneren met stijve gewrichten, een moeilijk coördineren vermogen, een vernauwing van het gezichtsveld, geen kracht meer voelen enz. Verschillende inleefoefeningen worden georganiseerd. Tijdens de sessie wordt er continu reflectie gemaakt naar de praktijk en wordt er nagedacht op welke manier men de zorg kan bijsturen om zo rekening te houden met de beperking van de bewoner/klant.

  Meer informatie >
 • Office à la Carte - VOORMIDDAG

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 17 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Bij een "Office à la Carte" training wordt een gepersonaliseerd opleidingsprogramma opgesteld, uitgaande van de individuele voorkennis en opleidingsobjectieven. Op basis van een aanvraag(keuze) formulier kunt u leerstof selecteren, zodat u een opleidingstraject zal doorlopen op basis van de eigen noden.
  Op dit aanvraagformulier staan per hoofdstuk het aantal nodige uren vermeld (gemiddeld). U schrijft zich in per sessie. Elke sessie, voor- of namiddag, komt ongeveer overeen met 3 uur lesmateriaal. U kunt dus zelf bij benadering inschatten hoeveel sessies u dient in te plannen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Office à la Carte - NAMIDDAG

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 17 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Bij een "Office à la Carte" training wordt een gepersonaliseerd opleidingsprogramma opgesteld, uitgaande van de individuele voorkennis en opleidingsobjectieven. Op basis van een aanvraag(keuze) formulier kunt u leerstof selecteren, zodat u een opleidingstraject zal doorlopen op basis van de eigen noden.
  Op dit aanvraagformulier staan per hoofdstuk het aantal nodige uren vermeld (gemiddeld). U schrijft zich in per sessie. Elke sessie, voor- of namiddag, komt ongeveer overeen met 3 uur lesmateriaal. U kunt dus zelf bij benadering inschatten hoeveel sessies u dient in te plannen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Mentorschap

  Inschrijven kan tot en met donderdag 19 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  De integratie van 'nieuwkomers' in de organisatie.

  • Situering en kader mentorschap.
  • Leer- en opleidingsstijlen.
  • Werkplekleren voor een diverse instroom.

  Het begeleiden van het functioneren van stagiairs.

  • Evalueren en coachen van competenties.
  • Opvolgen en bijsturen opstartperiode, evoluties en resultaten.
  • Aandacht voor 'open communicatie'.

  Vaardigheden en technieken als mentor.

  • Opstellen opleidingsplan.
  • Gebruik van coaching- en/of reflectiemodel.
  • Feedback geven en ontvangen.
  Meer informatie >
 • Relaxatietechnieken voor bewoners van WZC

  Inschrijven kan tot en met donderdag 26 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Ouder worden gaat heel dikwijls gepaard met angsten en onzekerheden omwille van de verminderde gezondheid en de veranderende leefwereld van de oudere. Het toepassen van relaxatieoefeningen kan hier leiden tot minder spanning en angst en kan bijdragen tot verbeterde concentratie en innerlijke ordening van de gedachten, kortom een algemeen verbeterd welzijn.

  Dit geldt evenzeer bij personen met dementie, want door hun verlieservaringen en daarbij horende angstgevoelens bevinden zij zich in een bijna constante staat van stress. Naarmate de dementie vordert, wordt het belang van tactiele relaxatietechnieken (zintuiglijke relaxatie, haptonomie) dan ook steeds groter.
  Relaxatie bij personen met dementie helpt hen een positievere lichaamsbeleving en verhoogde innerlijke rust te bezorgen.

  Deze vorming bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1: theoretische toelichting relaxatietechnieken.
  • Deel 2: praktijk toepassen van enkele relaxatietechnieken, uitwisseling, vraagstelling.
  Meer informatie >
 • Passiebad leidinggevenden

  Inschrijven kan tot en met maandag 30 januari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Passie staat in de organisatiepsychologie beschreven als het enthousiasme, de drive en zelfs de vurige ambitie die voortvloeit uit het energiek en onverminderd nastreven van een belangrijk, uitdagend, en inspirerend werkgerelateerd doel. Onderzoek laat zien dat de ervaring van passie belangrijke gevolgen kan hebben voor individuele medewerkers en voor organisaties als geheel. (Smilor, 1997).

  Hoe geef je met passie leiding aan je team? Hoe zorg je ervoor dat je op een krachtige en comfortabele manier het beste haalt uit jezelf en je team? Aan welke items kan je sleutelen om passie bespreekbaar te maken?

  Doelen en aanpak

  In deze opleiding versterk je jezelf en je rol als leidinggevende. Je onderzoekt wat passie voor jou betekent en hoe je sleutelt aan de passie van je medewerkers. Tijdens de opleiding leer je diverse methodieken hanteren om zowel individueel als in team met medewerkers in gesprek te gaan over hun passie.

  in deze opleiding leer je:

  • zicht krijgen op zes elementen die een rol spelen bij passievol werken;
  • reflecteren over je eigen waarden, drive, energie en verbondenheid en dit uitwisselen met je collega’s;
  • diverse methodieken hanteren om te werken aan passie met je medewerkers;
  • op een frisse manier passie zichtbaar en bespreekbaar maken in je team.

  De opleiding is opgebouwd uit workshops waarin de gesprekstools centraal staan. Elke methodiek is een toegankelijke vertaling van een theoretisch kader waarmee je met je medewerkers in de zorgvoorziening gesprek kan gaan. Tijdens de workshops verken je actief de kaders achter de tool en ontdek je de kracht van de methodiek op zich. Op die manier krijg je in de vingers hoe de methodieken je kunnen helpen om passie op de werkvloer te installeren en bespreekbaar te maken. Dat komt jezelf, de medewerkers en de organisatie ten goede.

  Opleidingstraject

  De opleiding richt zich tot teamhoofden, hoofdverpleegkundige, leefgroepverantwoordelijken, leidinggevenden en bestaat uit twee volle dagen en een halve dag als terugkommoment. Op dag één verken je vier modules van de passie-methodieken, de tweede dag ga je aan de slag met de overige twee en ontdek je de rode draad in het geheel. Op de terugkomdag reflecteer je over je eigen praktijk met de tools in je team.

  Dit begeleiding van dit traject is in handen van Maarten Soete en Koen Crul van Oetang, learning designers.

  Passie-tool

  De passie-tool is een methodiekenbox. Het is een praktisch instrument dat je op de zorgvoorziening kan gebruiken om in gesprek te gaan met je medewerkers.

  De toolkit bevat

  • een passie-teamboard dat de verschillende elementen van passievol in je job staan visualiseren.
  • een set van twaalf methodieken om passie, drive, energie, samenwerking, bespreekbaar te maken in het team en groeikansen op te sporen. Er is een jaarlijkse uitbreiding voorzien.

  Ze is tot stand gekomen in samenwerking met een tiental cocreatie-leden die actief zijn binnen de sector Ouderenzorg of de sector personen met beperking. De groep bestond uit HR-verantwoordelijken, hoofdverpleegkundigen en algemeen directeurs.

  Erkend voor functiecomplement vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid!

   

  Inbegrepen in de prijs

  • 2 daagse opleiding o.b.v. 6 thematische workshops
  • halve dag terugkomdag na 3 maanden
  • Methodieken pakket waar je als leidinggevende mee aan de slag kan op de werkvloer
  • Passie-teamboard (whiteboard) als centrale methodiek
  • 12 uitgewerkte - kant- en klare methodieken om te hanteren in je team als leidinggevenden
  • Alle tools voor de methodieken: magneten/jetons/fotokaarten/steekkaarten/post-its/whiteboard stiften/...
  • Extra: elke cursist krijgt jaarlijks (in de eerste 3 jaar) 2 nieuwe methodieken. Bouw dus zo je methodieken box op naar 18 methodieken!
  Open aanbod Meer informatie >
 • Bemiddeling en conflict binnen WZC

  Inschrijven kan tot en met woensdag 01 februari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Conflict en bemiddeling:

  • Definitie van conflict
  • Enkele modellen om naar conflict te kijken
  • Ijsberg theorie
  • Escalatieladder
  • Waar zien jullie mogelijkheden om met bemiddeling aan de slag te gaan op jullie werkvloer - in jullie setting
  • Definitie van bemiddeling
  • Principes van bemiddeling en hoe hier in de praktijk mee om te gaan
  • Vertrouwelijkheid
  • Neutraliteit
  • Meerzijdige partijdigheid
  • Transparantie
  Meer informatie >
 • Klantgerichtheid voor onthaalfunctie

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 07 februari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  • Klantgericht omgaan: wat is dit?
  • Wat betekent klantgericht omgaan? Waarom zouden we?
  • Collega’s behandelen als interne klanten.
  • Is de klant ook Koning? De plaats van klantentevredenheid en kwaliteit.
  • Reflexen, emotie en nuchter verstand
  • Heeft GDPR invloed op klantgericht omgaan?
  • Moments of truth…
  • De klant en zijn “ik”
  • Behoeften, verwachtingen en persoonlijke belangen bepalen houding en gedrag.
  • Niet communiceren is niet mogelijk. Het belang van een eerste en een laatste indruk.
  • Dringend, belangrijk en andere wapens in de omgang.
  • Het initiatief ligt bij “jou”
  • De missie van het bedrijf, een belofte aan de omgeving.
  • Persoonlijke competenties: geëngageerd positivisme als motor.
  • TEAM work: één beeld naar de buitenwereld.
  • Professionele houding en dynamische assertiviteit
  • Empathie of sympathie? Herformuleren of herhalen?
  • Waarneming of mening? Geweldloze projectiviteit.
  • Neen zeggen. Grenzen stellen. Onprettige boodschappen brengen.
  • Het gesprek beheersen en afsluiten.
  • Live communiceren zonder beeld. Waarom een telefoon bijzonder is.
  • Voorbereiding van het (telefoon)gesprek.
  • Wablieft? Duidelijkheid en eenduidigheid aan de telefoon.
  • Hallo? 10 telefoontips tijdens het gesprek.
  • Hier het automatisch antwoordapparaat van… We zijn er even niet…
  • Klantgericht op moeilijke momenten. Let op de stijl van communiceren
  • De neen van de klant. Omgaan met bezwaren.
  • Omgaan met klachten.
  • Omgaan met dreigende conflicten:
  • Frustraties
  • Manipulaties en wapens in de communicatie
  • Praktijkoefeningen a.d.h.v. rollenspel op basis van voorbeelden vanop de werkvloer
  Meer informatie >
 • Hygiëne in de keuken

  Inschrijven kan tot en met donderdag 23 februari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Als er één plaats is waar bacteriën zich naar hartelust kunnen vermenigvuldigen, dan is het wel de keuken. Deze is een ongelofelijke voedingsbodem voor ongewenste “gasten”, terwijl wij denken dat we toch hygiënisch werken.

  In een gewoon gezin zal het allemaal wel loslopen, maar bij bejaarde cliënten is extra opletten de boodschap. Tijdens deze vorming staan we stil bij:

  • wetgeving
  • mogelijke gevaren
  • het bereiden van voedsel
  • persoonlijke hygiëne
  • desinfecteren, ….

  We leren hoe we optimaal hygiënisch kunnen werken in een keuken en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Verkorte Opleiding: Belrai Trainer Screener + sociaal supplement - Groep 1

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 28 februari 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Verkorte opleiding BelRAI Screener + Sociaal Supplement

  In deze opleiding van 4 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI Screener + Sociaal supplement beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI Sceener en Sociaal supplement indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers in de voorziening. (Centrum voor Dagverzorging / Kortverblijf)

  Programma

  Een opleiding van 4 dagdelen, gespreid over 4 dagen. Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI Screener en Sociaal Supplement in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Verkorte Opleiding: Belrai Trainer Screener + sociaal supplement - Groep 2

  Inschrijven kan tot en met woensdag 08 maart 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Verkorte opleiding BelRAI Screener + Sociaal Supplement

  In deze opleiding van 4 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI Screener + Sociaal supplement beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI Sceener en Sociaal supplement indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers in de voorziening. (Centrum voor Dagverzorging / Kortverblijf)

  Programma

  Een opleiding van 4 dagdelen, gespreid over 4 dagen. Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI Screener en Sociaal Supplement in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Als eten een zorg is: slikprobleem

  Inschrijven kan tot en met donderdag 16 maart 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  De maaltijden zijn voor veel bewoners de belangrijkste momenten van de dag. Helaas nemen bij het verstrijken van de leeftijd eetlust en dorstgevoel af. Ook slikproblemen ten gevolge van dementie, Parkinson, gebitsproblemen, medicijnen, ... kunnen van een maaltijd een bron van zorgen maken. Vergeet hierbij ook niet de niet te onderschatten rol van de omgeving, verminderde mobiliteit, invloed van tafelgenoten en zorgverleners, ...

  We bekijken het maaltijdmoment vanuit 2 hoeken:

  • een diëtiste licht het aspect voeding toe
  • een logopediste verduidelijkt de praktische handelingen bij het helpen eten

  Aan de hand van deze vorming krijg je én een beter zicht op de oorzaken van deze zorg én vele praktische tips om van elke maaltijd terug een aangenaam moment te maken.

  Meer informatie >
 • Passiebad op meta niveau

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  “er zijn minstens al enkel leidinggevenden mee in het verhaal na de klassikale opleiding, maar we willen nu nadenken over hoe we het organisatie breed kunnen implementeren, voeden en blijvend ondersteunen”

  Open aanbod Meer informatie >