Vormingen

 • BA4 Gewaarschuwde

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 31 augustus 2021

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd.
  Vooreerst gaan we theoretisch in op bepaalde aspecten via het geven van een uitleg.
  De theorie wordt altijd gedemonstreerd aan de hand van voorbeelden.
  Er is ruim voldoende tijd voor vraagstelling en inbreng van eigen casussen.
  Als laatste voeren we de opdrachten uit, zodat de cursist de knepen van het vak aanleert.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Bewonersgericht communiceren in tijden van crisis

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 07 september 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De voorbije maanden is in de meeste voorzieningen de focus verschoven van bewonersgericht werken naar veilig werken. Dit weegt door, bij de bewoners, maar ook bij de zorgmedewerkers die dagelijks zorg dragen voor hen.

  In deze vorming zoeken we wegen om de wens van de bewoner terug centraal te plaatsen i.p.v. de alomtegenwoordige hygiënemaatregelen. Er wordt een kader aangereikt om ook in tijden van crisis te blijven inzetten op warme, presente zorg.

  Meer informatie >
 • Met goesting naar je werk

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 14 september 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Werkplezier is belangrijk in elke organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers graag naar het werk komen, productiever en creatiever zijn en minder vatbaar voor stress en burn-outs. Als organisatie kan je je medewerkers een handje helpen om beter in kaart te brengen wat hen motiveert en om dit ook (durven) uit te spreken tegen de rest van het team.

  Met goesting naar het werk? Drie factoren spelen samen een rol:

  • Inhoudelijke factoren (kwaliteiten, vaardigheden, competenties, talenten, ...).
  • Omgevingsfactoren op het werk (collega's, leidinggevenden, gebouw, ...).
  • Privéfactoren.

  In deze vorming focussen we op de eerste twee factoren, waar de organisatie het meeste in kan betekenen.

  Meer informatie >
 • BA5 Vakbekwame

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 14 september 2021

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, ...).
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico's en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico's, TT/IT/IU/IM/TN net ...
  Open aanbod Meer informatie >
 • Hoe krijgen we het vuur er terug in?

  Inschrijven kan tot en met donderdag 16 september 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het ergste lijkt voorbij. De vaccinaties zijn achter de rug. Het 'normale' leven is stilaan terug op gang.
  Toch is diezelfde energie van voor corona nog niet helemaal terug.
  De langdurige blootstelling aan stress heeft zijn impact gehad.
  We willen de draad terug oppikken, maar waar beginnen we? Er komt zoveel op ons af ...
  Hoe krijgen we de focus van het strikte takenpakket terug naar de essentie van de zaak? Gewoon 'goede zorg' is immers al lang niet meer voldoende.
  Hoe kunnen we het vuur bij de medewerkers terug aanwakkeren?
  Hoe herwinnen we het vertrouwen van familieleden? ...

  Meer informatie >
 • Agressiebeleid

  Inschrijven kan tot en met maandag 20 september 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ook het woonzorgdecreet erkent de noodzaak van een degelijk agressiebeleid.
  Om echter een gefundeerd referentiekader te kunnen neerzetten met betrekking tot agressie, is een goede definitie van agressie voor het beleid en voor de medewerkers een eerste belangrijke stap.

  In het eerste gedeelte van deze vorming licht de organisatie 'Preventief omgaan met agressie' het veiligheidsbeleid vooraf en tijdens een crisis toe en bekijkt Loïc Moureau, staflid Ethiek PZ OLV, het omgaan met agressie vanuit een ethisch perspectief.

  Na de pauze kunnen de deelnemers in 2 groepen afwisselend 2 workshops volgen waarbij preventie van en interventie bij agressie aan bod komen:

  • Toelichting van de ICOBA toolbox.
  • Praktijkgetuigenis omtrent het opstarten en uitbouwen van het agressiebeleid binnen een voorziening (door Sabrina Dhondt, verantwoordelijke bewonerszorg St.-Bernardus De Panne).
  Meer informatie >
 • Snel en eenvoudig ontwerpen met Canva

  Inschrijven kan tot en met donderdag 23 september 2021

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ben je niet onderlegd in de klassieke professionele ontwerpsoftware zoals Indesign of Illustrator? Wil je toch graag zelf professioneel beeldmateriaal kunnen aanleveren voor de nieuwsbrief, flyer, poster en social media van jouw lokaal bestuur of zorginstelling? Of wil je zelf een uitnodiging of flyer ontwerpen? Dan behoor je tot de doelgroep!

  Open aanbod Meer informatie >
 • Trefdag medewerkers Centra voor dagverzorging

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 28 september 2021

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  Deze trefdag biedt een diversiteit aan workshops voor alle personeelsleden werkzaam in de West-Vlaamse centra voor dagverzorging. 

  Volgende workshops staan alvast op het menu:

  • WS1: Intimiteit & seksualiteit 
  • WS2: Verkeersveiligheid
  • WS3: POOT- Hondentherapie
  • WS4: Kunst-Crea / Deco page techniek
  • WS5: EHBO
  • WS6: Bezoekers en familie mee aan het roer
  • WS7: Hulpdementie koffer
  • WS8: Intervisie medewerkers

  Als plenum gedeelte voorzien we "Als Amor de draad kwijt is"

  Open aanbod Meer informatie >
 • Palliatieve zorg in beeld vanuit het nieuwe woonzorgdecreet

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 28 september 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Binnen de woonzorgcentra, worden we meer en meer geconfronteerd met vragen rond palliatieve zorg en levenseinde, dit onder andere door de wijzigende maatschappelijke en beleidsmatige context.
  Vanuit de overheid werd een referentiekader ontwikkeld omtrent vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde in een woonzorgcentrum. Dit wil handvaten aanreiken aan directies en leidinggevenden om een visie en missie te bepalen met betrekking tot hoogwaardige zorg en ondersteuning voor alle personen die er blijven, met als einddoel de autonomie en de levenskwaliteit van bewoners tot het einde te garanderen.

  Meer informatie >
 • Beter gezien worden op Facebook

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 01 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Als Facebook een café is, dan is het ongetwijfeld een van de luidste die je kent. Je stem er nog laten horen is niet altijd evident. Daarom gaan we in deze workshop op zoek naar visuele en inhoudelijke manieren om op te vallen, zonder dat er advertentiebuget mee gemoeid gaat.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Pijn- en symptoomcontrole

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 05 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  We starten vanuit de basiskennis rond pijn- en symptoomcontrole en benadrukken het belang van observatie en registratie.
  De algemene principes en implicaties op het maag- en darmstelsel komen eveneens aan bod.
  Van daaruit bouwen we verder op de analgetische ladder, daarnaast staan we stil bij specifieke symptoombestrijding aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen.

  Meer informatie >
 • (BE)leefbeurs

  Inschrijven kan tot en met donderdag 07 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Dé beurs met inspirerende tips voor heerlijke momenten

  Op deze beurs kunnen medewerkers kennis maken met diverse inspirerende en/of innovatieve animatieve tools. Prioritair hierbij zijn de gebruikerservaringen van de voorzieningen. De ondernemingen die deze tools aanbieden, zijn ook aanwezig op de beurs zodat informatie van beide zijden ter beschikking gesteld wordt.

  In de namiddag bestaat ook de mogelijkheid om 3 workshops te volgen:

  • Wonen en Leven
  • Buurtgericht werken i.s.m. de werkgroep TOI (thuiszorgondersteunende initiatieven)
  • ...
  Open aanbod Meer informatie >
 • Van morele stress naar morele veerkracht

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 12 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In deze vorming licht Céline Baele toe - vanuit bedrijfspsychologisch perpectief - welk organisatieklimaat stimulerend werkt voor morele veerkracht en hoe een organisatie haar medewerkers kan ondersteunen in het hanteren van morele stress.
  We willen directies en leidinggevenden concrete handvaten aanreiken hoe de omslag van morele stress naar morele veerkracht te maken en hoe medewerkers te ondersteunen tijdens dit proces, zowel vanuit organisatie- als leidinggevend perspectief.
  In deze sessie wordt ruimte gemaakt voor interactie met de deelnemers en voorbeelden van best practices.

  Meer informatie >
 • Professioneel omgaan met diversiteit

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Onze samenleving is zeer divers, dit is een feit. Professioneel omgaan met deze diversiteit is een hele uitdaging. We hebben te maken met personeel, cliënten, zorgvragers met andere thuistalen, waarden, normen, religies, ... Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel want kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.

  In deze situaties wordt beroep gedaan op cultuur sensitieve professionals, met competenties die vaak aanwezig zijn maar vaak niet bewust of ontwikkeld zijn.

  In deze workshop geven we inzichten, handvatten, tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties te versterken.

  Meer informatie >
 • Mentorschap

  Inschrijven kan tot en met donderdag 21 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De integratie van 'nieuwkomers' in de organisatie.

  • Situering en kader mentorschap.
  • Leer- en opleidingsstijlen.
  • Werkplekleren voor een diverse instroom.

  Het begeleiden van het functioneren van stagiairs.

  • Evalueren en coachen van competenties.
  • Opvolgen en bijsturen opstartperiode, evoluties en resultaten.
  • Aandacht voor 'open communicatie'.

  Vaardigheden en technieken als mentor.

  • Opstellen opleidingsplan.
  • Gebruik van coaching- en/of reflectiemodel.
  • Feedback geven en ontvangen.
  Meer informatie >
 • Swingend zitten

  Inschrijven kan tot en met donderdag 21 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Diverse studies en onderzoeken tonen aan dat beweging, op welke manier dan ook, zeer belangrijk blijft bij ouderen.
  Voor verzorgenden is het dan ook belangrijk om te weten welke bewegingen wel en niet kunnen uitgevoerd worden.
  Tijdens deze vorming wordt aangeleerd hoe, vanop een stoel, toch nog de nodige oefeningen kunnen als de benen niet zo goed meer willen.
  Zit- of stoeldansen is een bewegingsvorm voor personen met verminderde verplaatsingsmogelijkheden die zittend vanuit hun stoel of rolstoel dansbewegingen naar eigen vermogen uitvoeren.

  Meer informatie >
 • Medicatiebeleid - risicobeheersing

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 02 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Een duurzaam medicatiebeleid is erop gericht om op het gebied van medicatiestrekking een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de bewoner en degene die de medicijnen toedient. Het uitgangspunt hierbij is fouten in medicatie te voorkomen en de bewoner optimaal te ondersteunen.

  We starten met een algemeen deel over het correct toedienen van medicatie. We overlopen alle soorten toedieningsvormen en benadrukken de belangrijkste aandachtspunten.
  Vervolgens bespreken we pletmedicatie in detail m.a.w. welke medicatie mag geplet worden, welke niet.

  We sluiten af met een concreet stuk dat van toepassing is op de situatie binnen de WZC, meer bepaald hoe kan er in de praktijk bepaalde logistieke processen geoptimaliseerd worden waardoor de medicatieveiligheid verbetert.

  Meer informatie >
 • Leiding geven met zorg voor welzijn

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 09 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In een organisatie worden we wel eens geconfronteerd met fysiek, psychisch of sociale kwetsbaarheid van onze medewerkers, bv. in de naweeën van COVID-19.
  Het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan op de werkvloer. Hoever gaan we mee in begrip voor de situatie? Bestaat er een ondergrens in functioneren ten gevolge van kwetsbaarheid? Wat kan een team hierin aan?

  We bespreken het thema aan de hand van enkele theoretische kaders en passen die toe in concrete situaties.
  Er is ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

  Meer informatie >
 • Als eten een zorg is: slikprobleem

  Inschrijven kan tot en met donderdag 11 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De maaltijden zijn voor veel bewoners de belangrijkste momenten van de dag. Helaas nemen bij het verstrijken van de leeftijd eetlust en dorstgevoel af. Ook slikproblemen ten gevolge van dementie, Parkinson, gebitsproblemen, medicijnen ... kunnen van een maaltijd een bron van zorgen maken. Vergeet hierbij ook niet de niet te onderschatten rol van de omgeving, verminderde mobiliteit, invloed van tafelgenoten en zorgverleners ...

  We bekijken het maaltijdmoment vanuit 2 hoeken:

  • een diëtist licht het aspect voeding toe
  • een logopediste verduidelijkt de praktische handelingen bij het helpen eten.

  Aan de hand van deze vorming krijg je én een beter zicht op de oorzaken van deze zorg én vele praktische tips om van elke maaltijd terug een aangenaam moment te maken.

  Meer informatie >
 • Passiebad leidinggevenden

  Inschrijven kan tot en met maandag 15 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Passie staat in de organisatiepsychologie beschreven als het enthousiasme, de drive en zelfs de vurige ambitie die voortvloeit uit het energiek en onverminderd nastreven van een belangrijk, uitdagend, en inspirerend werkgerelateerd doel. Onderzoek laat zien dat de ervaring van passie belangrijke gevolgen kan hebben voor individuele medewerkers en voor organisaties als geheel. (Smilor, 1997).

  Hoe geef je met passie leiding aan je team? Hoe zorg je ervoor dat je op een krachtige en comfortabele manier het beste haalt uit jezelf en je team? Aan welke items kan je sleutelen om passie bespreekbaar te maken?

  Doelen en aanpak

  In deze opleiding versterk je jezelf en je rol als leidinggevende. Je onderzoekt wat passie voor jou betekent en hoe je sleutelt aan de passie van je medewerkers. Tijdens de opleiding leer je diverse methodieken hanteren om zowel individueel als in team met medewerkers in gesprek te gaan over hun passie.

  in deze opleiding leer je:

  • zicht krijgen op zes elementen die een rol spelen bij passievol werken;
  • reflecteren over je eigen waarden, drive, energie en verbondenheid en dit uitwisselen met je collega’s;
  • diverse methodieken hanteren om te werken aan passie met je medewerkers;
  • op een frisse manier passie zichtbaar en bespreekbaar maken in je team.

  De opleiding is opgebouwd uit workshops waarin de gesprekstools centraal staan. Elke methodiek is een toegankelijke vertaling van een theoretisch kader waarmee je met je medewerkers in de zorgvoorziening gesprek kan gaan. Tijdens de workshops verken je actief de kaders achter de tool en ontdek je de kracht van de methodiek op zich. Op die manier krijg je in de vingers hoe de methodieken je kunnen helpen om passie op de werkvloer te installeren en bespreekbaar te maken. Dat komt jezelf, de medewerkers en de organisatie ten goede.

  Erkend voor functiecomplement vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid!

  Inbegrepen in de prijs

  • 2 daagse opleiding o.b.v. 6 thematische workshops
  • Halve dag terugkomdag na 3 maanden
  • Methodieken pakket waar je als leidinggevende mee aan de slag kan op de werkvloer
   • Passie-teamboard (whiteboard) als centrale methodiek
   • 12 uitgewerkte - kant- en klare methodieken om te hanteren in je team als leidinggevenden
   • Alle tools voor de methodieken: magneten/jetons/fotokaarten/steekkaarten/post-its/whiteboard stiften/...
  • Extra: elke cursist krijgt jaarlijks (in de eerste 3 jaar) 2 nieuwe methodieken. Bouw dus zo je methodieken box op naar 18 methodieken!
  Open aanbod Meer informatie >