Vormingen

 • Belevingsgericht contact en humor bij personen met dementie

  Inschrijven kan tot en met woensdag 19 april 2023

  Datum

  Locatie

  WZC St.-Godelieve, St.-Gasthuisstraat 16, 8470 Gistel

  In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een contactclown met een brede kennis van dementie. We krijgen zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een contactclown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens als zorggever en als team de link met de praktijk. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken.

  Aanleren van basis aanrakingstechnieken geïnspireerd door basale stimulatie (Andreas Fröhlich). Authentieke en non-verbale communicatie met de zorgvrager stimuleren. Zich meer bewust worden welke positieve invloed humor kan hebben op zorgvrager en zorggever. Versterking van eigen belevingsgerichte grondhouding tijdens de zorgbenadering via respectvol en speelser contact met de bewoner / patiënt. Observatie van humor en aanraking bespreekbaar maken op teamoverleg.

   

  Meer informatie >
 • Klantgerichtheid voor onthaalfunctie

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 april 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  • Klantgericht omgaan: wat is dit?
   • Wat betekent klantgericht omgaan? Waarom zouden we?
   • Collega’s behandelen als interne klanten.
   • Is de klant ook Koning? De plaats van klantentevredenheid en kwaliteit.
   • Reflexen, emotie en nuchter verstand
   • Heeft GDPR invloed op klantgericht omgaan?
  • Moments of truth…
   • De klant en zijn “ik”
    • Behoeften, verwachtingen en persoonlijke belangen bepalen houding en gedrag.
    • Niet communiceren is niet mogelijk. Het belang van een eerste en een laatste indruk.
    • Dringend, belangrijk en andere wapens in de omgang.
   • Het initiatief ligt bij “jou”
    • De missie van het bedrijf, een belofte aan de omgeving.
    • Persoonlijke competenties: geëngageerd positivisme als motor.
    • TEAM work: één beeld naar de buitenwereld.
   • Professionele houding en dynamische assertiviteit
    • Empathie of sympathie? Herformuleren of herhalen?
    • Waarneming of mening? Geweldloze projectiviteit.
    • Neen zeggen. Grenzen stellen. Onprettige boodschappen brengen.
    • Het gesprek beheersen en afsluiten.
    • Professionele houding en dynamische assertiviteit
   • Live communiceren zonder beeld. Waarom een telefoon bijzonder is.
    • Voorbereiding van een (telefoon)gesprek.
    • Wablieft? Duidelijkheid en eenduidigheid aan de telefoon.
    • Hallo? 10 telefoontips tijdens het gesprek.
    • Hier het automatisch antwoordapparaat van ... We zijn er even niet ...
      
  • Klantgericht op moeilijke momenten. Let op de stijl van communiceren
   • De neen van de klant. Omgaan met bezwaren.
   • Omgaan met klachten.
   • Omgaan met dreigende conflicten:
    • Frustraties
    • Manipulaties en wapens in de communicatie
      
  • Praktijkoefeningen a.d.h.v. rollenspel op basis van voorbeelden vanop de werkvloer
  Meer informatie >
 • Opening nieuwe locatie & onthulling naam VZW

  Inschrijven kan tot en met donderdag 27 april 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Graag nodigen we je uit op de opening van ons nieuw gebouw te Zevenkerken. Tijdens deze opening zullen we ook de nieuwe naam van onze vzw bekendmaken. We bieden je de gelegenheid aan om het gebouw te bezichtigen en voorzien een hapje en een drankje tijdens een gezellig samenzijn.

  Op deze opening nodigen we alle directies en bestuurders uit van de verschillende Zorg- en Welzijnssectoren, oud-directies en bestuurders van Caritas West-Vlaanderen vzw, de docenten en hogescholen waarmee we een lange samenwerking kennen, de aannemers en architect van de werken, ...

  Open aanbod Meer informatie >
 • Mentorschap

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  De integratie van 'nieuwkomers' in de organisatie.

  • Situering en kader mentorschap.
  • Leer- en opleidingsstijlen.
  • Werkplekleren voor een diverse instroom.

  Het begeleiden van het functioneren van stagiairs.

  • Evalueren en coachen van competenties.
  • Opvolgen en bijsturen opstartperiode, evoluties en resultaten.
  • Aandacht voor 'open communicatie'.

  Vaardigheden en technieken als mentor.

  • Opstellen opleidingsplan.
  • Gebruik van coaching- en/of reflectiemodel.
  • Feedback geven en ontvangen.
  Meer informatie >
 • Lerend Passie-Netwerk

  Inschrijven kan tot en met zondag 07 mei 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens deze super-intervisie gaan we samen met de docenten van Oetang verder aan de slag met het 'Passiebad'. Indien er nieuwe methodieken ontwikkeld werden zullen deze voorgesteld en uitgelegd worden tijdens dit Lerend 'Passienetwerk' moment.

  Eveneens is het de bedoeling om best practices onder de Passiebad ambassadeurs uit te wisselen, en zullen er verder tips en tricks aangereikt worden vanuit de Oetang docenten om het geheel levendig en bruikbaar te houden binnen de voorziening.

  Dit zoals gewoonlijk, in de gekende dynamische Oetang stijl! Een must voor elke Passiebad ambassadeur.

  Meer informatie >
 • BelRAI Home Care - verkorte opleiding na BelRAI Screener

  Inschrijven kan tot en met maandag 08 mei 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Opgelet! Je mag je enkel inschrijven voor deze opleiding als je al opgeleid bent als BelRAI Screener Trainer. Je moet je attest voordien bezorgen!

  Het BelRAI Home Care (HC) instrument maakt een uitgebreide beoordeling mogelijk van het functioneren van een persoon die beroep doet op professionele thuiszorg. Het beoordelingsinstrument stelt zorgverleners in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.

  Doelgroep en sector

  Het BelRAI Home Care instrument kan gebruikt worden voor volwassenen met complexe, chronische of post-acute (bv. na een hospitalisatie) zorgbehoeften die professionele thuiszorg ontvangen. In Vlaanderen zullen, in eerste instantie, de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen met dit instrument aan de slag gaan.

  Na het volgen van de trainersopleiding BelRAI Home Care kan de deelnemer het instrument toepassen in de praktijk en andere zorgverleners (BelRAI Indicatiestellers) trainen in het gebruik ervan. De opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen en twee terugkomdagen, aangevuld met e-learning.

  Caritas West-Vlaanderen vzw behoudt het recht om een opleiding of een opleidingsdag te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of een te groot aantal afwezigen.

  Je zal voor de start van de opleiding de nodige praktische informatie ontvangen, waaronder informatie in verband met het doorlopen van de e-learningmodules. Om een vlotte opstart te garanderen, gebeuren inschrijvingen best ten laatste drie weken voor de startdatum.


  Let op, de inschrijving is pas definitief na betaling.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI Screener + Sociaal suppelment intervisie

  Inschrijven kan tot en met woensdag 10 mei 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Muziektherapie voor ouderen

  Inschrijven kan tot en met maandag 15 mei 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  De kracht van muziek

  Muziek brengt emoties teweeg, brengt in beweging en kan mensen met elkaar verbinden.

  Dat muziek ook een krachtige en positieve werking kan hebben op het brein van mensen met dementie is bekend. Muziek kan een persoon met dementie blijven raken en kan een toegangspoort zijn om het soms moeizame en delicate contact te vergemakkelijken en weggedeemsterde connecties te prikkelen.

  In deze vorming gaan we dieper in op de wetenschappelijke en theoretische benadering van de unieke impact van muziek. We luisteren en kijken eveneens naar praktijkervaringen en inspirerende casussen. Daarnaast komen nog verschillende technieken en tips aan bod over hoe we muziek als medium kunnen inzetten bij ouderen met dementie.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Vitalitijd (tijd om vitaal te zijn)

  Inschrijven kan tot en met donderdag 18 mei 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Het activeren van ouderen waarvan het lichaam niet meer mee wil/kan is een uitdaging. Bij Vitalitijd leer je hoe je spelenderwijs en toch op een niet kinderachtige manier senioren weer warm krijgt om te bewegen.
  Allerlei hulpmiddelen kunnen daarbij helpen maar ook kan je de opstelling aanpassen of met drama werken.

  Tijdens deze zeer actieve bijscholing ga je in kleine groep zelf aan de slag. Deze bijscholing bevat bewegingsvormen en activiteiten die je meteen in de praktijk kan toepassen.

  "Out of the box" denken en samen met je bewoners plezier hebben op je werk, is mijn doel.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie Zevenkerken

  Inschrijven kan tot en met woensdag 24 mei 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.
   

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Zevenkerken

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 30 mei 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie Kortrijk

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 02 juni 2023

  Datum

  Locatie

  Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk, Condédreef 16, 8500 Kortrijk

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Coaching bij bewindvoering - iets voor u?

  Inschrijven kan tot en met donderdag 08 juni 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Wanneer u werkzaam bent in de sociale hulpverlening wordt u vroeg of laat geconfronteerd met de nieuwe wetgeving op de bewindvoering.

  In de praktijk loopt de toepassing van die wet wel vaker niet van een leien dakje. De voorzorgvolmacht biedt echter nieuwe mogelijkheden: een plan A en een plan B ...

  Om u te coachen in die vrij ingewikkeld geworden materie brengen we een infonamiddag over de beide luiken van de wetgeving: voorzorgvolmacht en bewindvoering.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Gistel

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 09 juni 2023

  Datum

  Locatie

  WZC St.-Godelieve, St.-Gasthuisstraat 16, 8470 Gistel

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Elverdinge

  Inschrijven kan tot en met donderdag 22 juni 2023

  Datum

  Locatie

  WZC Home Vrijzicht, Veurnseweg 538, 8906 Elverdinge

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer - Groep 12

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 01 september 2023

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI Screener INDICATIESTELLER opleiding

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 01 september 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  BelRAI Screener Indicatiesteller opleiding

  In deze opleiding van 3 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI Screener beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Tenslotte: als gecertificeerd indicatiesteller ben je gemachtigd om zelf inschalingen te doen.

  Doelstelling:

  Na het behalen van een certificaat kunnen deze indicatiestellers binnen de eigen organisatie BelRAI Screener inschalingen doen. 

  Programma

  Een opleiding van 3 dagdelen, gespreid over 1 volledige dag en 1 halve dag (terugkommoment) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. 

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI Screener. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, 

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI Screener + Sociaal Supplement - Intervisie - Zevenkerken

  Inschrijven kan tot en met woensdag 06 september 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI Screener + sociaal supplement - Trainer - Groep 3

  Inschrijven kan tot en met woensdag 20 september 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  BelRAI Screener + Sociaal Supplement

  In deze opleiding van 6 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI Screener + Sociaal supplement beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI Sceener en Sociaal supplement indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers in de voorziening. (Centrum voor Dagverzorging / Kortverblijf)

  Programma

  Een opleiding van 6 dagdelen, gespreid over 2 volledige dagen en 2 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI Screener en Sociaal Supplement in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie Zevenkerken

  Inschrijven kan tot en met woensdag 27 september 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.
   

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie Kortrijk

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 06 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk, Condédreef 16, 8500 Kortrijk

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Gistel

  Inschrijven kan tot en met woensdag 11 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  WZC St.-Godelieve, St.-Gasthuisstraat 16, 8470 Gistel

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Elverdinge

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  WZC Home Vrijzicht, Veurnseweg 538, 8906 Elverdinge

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Kortrijk

  Inschrijven kan tot en met woensdag 27 september 2023

  Datum

  Locatie

  Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk, Condédreef 16, 8500 Kortrijk

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI Screener + Sociaal Supplement - Intervisie - Zevenkerken

  Inschrijven kan tot en met woensdag 22 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Passiebad op meta niveau

  Inschrijven kan tot en met zondag 01 september 2024

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  “er zijn minstens al enkel leidinggevenden mee in het verhaal na de klassikale opleiding, maar we willen nu nadenken over hoe we het organisatie breed kunnen implementeren, voeden en blijvend ondersteunen”

  Open aanbod Meer informatie >