Vormingen

 • Onthaal nieuwe medewerkers

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 03 maart 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Deze workshop focust op het onthaal van nieuwe medewerkers, een belangrijk HRM-proces waarvan veel afhangt, zowel voor de nieuweling, als voor het team waarin hij/zij werkt, als voor de organisatie.

  Meer informatie >
 • 'Zin' beleven in je job: vervlogen droom of dagelijkse realiteit?

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Als zorgmedewerker kies je vaak vanuit grote idealen om te zorgen voor mensen. De alledaagse realiteit van werkdruk, weinig personeel, zwaar zorgbehoevende ouderen, een groot aantal overlijdens op korte tijd, en dit combineren met de zorg voor het eigen gezin ... het zijn maar een paar uitdagingen waar je dag in dag uit mee te maken krijgt.

  Meer informatie >
 • Omgaan met complexe en conflictueuze families

  Inschrijven kan tot en met donderdag 05 maart 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Principes van en ingaan op conflicthantering, toepassen van bemiddeling, kapstokken voor het omgaan met weerstand, toepassen van meerzijdige partijdigheid.

  Er wordt vertrokken van concrete casussen (elke deelnemer brengt op de vormingsdag een concrete situatie in die besproken wordt naar aanpak).

  Meer informatie >
 • Smakelijke diëten

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bestemd voor grootkeukenkoks die willen weten hoe voedingsvoorschriften van verschillende diëten in praktijk om te zetten in smakelijke gerechten waarvan de bereiding gemakkelijk en snel kan verlopen. Hierbij rekening houdend met diverse aandoeningen en profielen, risico van onder-/overvoeding, cognitieve en andere aandachtspunten, bv. (de verschillende gradaties van) slikproblemen, gebrek aan eetlust, ...

  Open aanbod Meer informatie >
 • Masterclass directies en bestuurders

  Inschrijven kan tot en met woensdag 11 maart 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Waarden - Identiteit - Spiritualiteit en ethiek in zorgorganisaties: verleden - heden - toekomst

  3 avonden - 3 gastsprekers - 3 maal netwerken

        1. Eerste avond: 17/03/2020

  Gastdocent: Rik De Wulf

  "Leven onze waarden in de organisatie?"

        2. Tweede avond: 11/06/2020

  Gastdocent: Jürgen Mettepenningen

  "Identiteit en diversiteit in de maatschappij en de zorgvoorziening"

        3. Derde avond: 15/10/2020

  Gastdocent: Axel Liégeois

  "Ethiek en spiritualiteit organisatiebreed uitdragen".

  Open aanbod Meer informatie >
 • BA4 Gewaarschuwde

  Inschrijven kan tot en met maandag 16 maart 2020

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  • Afstemming van de opleiding op de cursisten: peilen naar vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, ...
  • Behandelen van de relevante programmapunten aangepast aan ervaring en kennis van cursisten met als doel de risico's en gevaren eigen aan hun werkzaamheden te leren kennen.
  Open aanbod Meer informatie >
 • BA5 Vakbekwame

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 17 maart 2020

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  Wil je deze opleiding volgen, dan moet je eerst de opleiding BA4 Gewaarschuwde volgen of een attest hebben dat niet ouder is dan 1 jaar.

  • Afstemming van de opleiding op de cursisten: peilen naar vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, ...
  • Behandelen van de relevante programmapunten aangepast aan ervaring en kennis van cursisten met als doel de risico's en gevaren eigen aan hun werkzaamheden te leren kennen.
  Open aanbod Meer informatie >
 • Medicatiegebruik bij dementie

  Inschrijven kan tot en met woensdag 18 maart 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Na een inleiding over de pathofysilologie van dementie wordt een overzicht gegeven van de medicatie die momenteel op de markt is tegen deze aandoening.
  Voor- en nadelen worden besproken.
  Ook overlopen we de medicatie die gebruikt wordt bij gedragsstoornissen die veroorzaakt worden door dementie.

  Meer informatie >
 • (BE)leefbeurs

  Inschrijven kan tot en met donderdag 12 maart 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Dé beurs met inspirerende tips voor heerlijke momenten

  Op deze beurs kunnen medewerkers kennis maken met diverse inspirerende en/of innovatieve animatieve tools. Prioritair hierbij zijn de gebruikerservaringen van de voorzieningen. De ondernemingen die deze tools aanbieden, zijn ook aanwezig op de beurs zodat informatie van beide zijden ter beschikking gesteld wordt.

  In de namiddag bestaat ook de mogelijkheid om 3 workshops te volgen:

  • Wonen en Leven
  • Soulcenter
  • Spiritwijzer
  Open aanbod Meer informatie >
 • Fluitend naar je werk

  Inschrijven kan tot en met donderdag 26 maart 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Werkplezier is belangrijk in elke organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers graag naar het werk komen, productiever en creatiever zijn en minder vatbaar voor stress en burn-outs. Als organisatie kan je je medewerkers een handje helpen om beter in kaart te brengen wat hen motiveert en om dit ook (durven) uit te spreken tegen de rest van het team.

  Fluitend naar het werk? Drie factoren spelen samen een rol:

  • Inhoudelijke factoren (kwaliteiten, vaardigheden, competenties, talenten, ...).
  • Omgevingsfactoren op het werk (collega's, leidinggevenden, gebouw, ...).
  • Privéfactoren.

  In deze vorming focussen we op de eerste twee factoren, waar de organisatie het meeste in kan betekenen.

  Meer informatie >
 • Legionella! Wat nu?

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 14 april 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Praktische vorming:

  • Waarbij de uitvoering van het beheersplan, logboek en BBT + procedure bij besmetting volop aan bod komen, m.a.w. hoe werk je zo efficiënt mogelijk.
  • Sensibiliseringsactie ter voorkoming van besmetting door legionella.
  Open aanbod Meer informatie >
 • Volg het hart, het klopt

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 april 2020

  Datum

  Locatie

  CM Regiokantoor Roeselare, Mandellaan 79, 8800 Roeselare

  Wanneer je kiest of gekozen wordt om vrijwilligers te begeleiden, dan heb je een hart voor mensen! Dat warme hart van jou is echter niet alleen de bron van warmte en zorg voor anderen, maar ook jouw diepste eigen plek van liefde, warmte en zorg voor jezelf. Het is dan ook belangrijk om even stil te staan bij de balans tussen je warme hart voor anderen en je warme hart voor jezelf, zodat burn-out, compassie-moeheid en secundaire traumatisering minder kans krijgen. Leren aandacht hebben voor de behoeften van je eigen hart is zowel belangrijk voor jou als voor de vrijwilligers die je begeleidt.

  Open aanbod Meer informatie >
 • De cliënt centraal: klantgericht werken

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 april 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Klantgerichte organisaties zijn succesvol. Met een degelijke kwaliteitszorg staat of valt de werking van een organisatie. Door klantgericht te werken voorkom je klachten. Wanneer medewerkers en cliënten zien dat hun wensen op de eerste plaats komen, zal de kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau getild worden.

  Meer informatie >
 • Opmaak intern noodplan in de praktijk

  Inschrijven kan tot en met woensdag 06 mei 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ieder woonzorgcentrum dient een intern noodplan te hebben.
  Omdat het niet evident is om daaraan te beginnen en dit op gestructureerde manier uit te bouwen, organiseert de vormingswerkgroep i.s.m. de overleggroep preventieadviseurs een zeer praktische opleiding.

   

  Meer informatie >
 • 'Zin' beleven in je job: vervlogen droom of dagelijkse realiteit?

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Als zorgmedewerker kies je vaak vanuit grote idealen om te zorgen voor mensen. De alledaagse realiteit van werkdruk, weinig personeel, zwaar zorgbehoevende ouderen, een groot aantal overlijdens op korte tijd, en dit combineren met de zorg voor het eigen gezin ... het zijn maar een paar uitdagingen waar je dag in dag uit mee te maken krijgt.

  Meer informatie >
 • Psychogeriatrie en psychopathologie bij ouderen

  Inschrijven kan tot en met donderdag 21 mei 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Een toenemende groep binnen de gezondheidszorg zijn de kwetsbare ouderen met psychogeriatrische, psychosociale en psychopathologische problematiek. Deze problemen hebben grote invloed op het dagelijks leven van de oudere en zijn of haar omgeving. Het beleid van de overheid is gericht op een zo lang mogelijk verblijf in de thuissituatie en een vermaatschappelijking van de zorg binnen de psychiatrie. Dit houdt in dat er vanuit de thuissituatie of vanuit de psychiatrische sector overgegaan wordt tot een opname in een woonzorgcentrum. Verpleegkundigen en zorgkundigen in het woonzorgcentrum spelen een belangrijke rol als het gaat om het stellen van (zorg)diagnoses, het opzetten en uitvoeren van het behandel- en zorgleefplan, triage bij acute situaties, de multidisciplinaire samenwerking en deskundigheidsbevordering van de zorgteams.

  Meer informatie >
 • Collegiaal werken in de zorg

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 02 juni 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Een dagelijks probleem: verschillende collega's gaan langs bij dezelfde cliënt maar werken elk op hun eigen manier. Elk individu is verschillend en dat uit zich ook in zijn aanpak en werkattitude. Dit leidt vaak tot frustraties bij de verzorgenden en geeft extra telefoonverkeer voor de verantwoordelijke. Ook de cliënt wordt hier vaak de dupe van ... Hoe introduceer je collegialiteit binnen een team dat elkaar nauwelijks ziet?

  Meer informatie >
 • Professioneel omgaan met diversiteit

  Inschrijven kan tot en met donderdag 04 juni 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Onze samenleving is zeer divers, dit is een feit. Professioneel omgaan met deze diversiteit is een hele uitdaging. We hebben te maken met personeel, cliënten, zorgvragers met andere thuistalen, waarden, normen, religies, ... Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel want kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.

  Meer informatie >
 • Presentie vanuit relatie: tijd voor de kern van zorg

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 september 2020

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Relaties zijn voor mensen van alle tijden een sterke vindplaats van zingeving. Echt in relatie staan, je afstemmen op de ander en relationeel je werk sturen en inrichten, is echter niet altijd even gemakkelijk. We staan stil bij basisinzichten vanuit de presentiebenadering en oefenen verder onze relatiecapaciteit.

  Meer informatie >