Vormingen

 • Hoe krijgen we het vuur er terug in?

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het ergste lijkt voorbij. De vaccinaties zijn achter de rug. Het 'normale' leven is stilaan terug op gang.
  Toch is diezelfde energie van voor corona nog niet helemaal terug.
  De langdurige blootstelling aan stress heeft zijn impact gehad.
  We willen de draad terug oppikken, maar waar beginnen we? Er komt zoveel op ons af ...
  Hoe krijgen we de focus van het strikte takenpakket terug naar de essentie van de zaak? Gewoon 'goede zorg' is immers al lang niet meer voldoende.
  Hoe kunnen we het vuur bij de medewerkers terug aanwakkeren?
  Hoe herwinnen we het vertrouwen van familieleden? ...

  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie referentiepersonen dementie - groep 1

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  OPGELET:

  • 4 momenten
  • Het extra moment is de VR-bril dementie ervaring (22 april) die voorzien was in werkjaar 2020-2021 (en ingerekend toen) die we nu hernemen.

  sTimul: zorgethisch lab in VIVES heeft een simulator Into D'mentia om gezonde mensen dementie te laten ervaren. Door het opzetten van een virtual reality bril stap je in het leven van een persoon met dementie. Je ziet en hoort wat deze persoon meemaakt en hoe de omgeving op hem reageert.
  Het is een beklijvende ervaring voor referentiepersonen dementie, zorgmedewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, ...

  Verloop van de 3 uur durende sessie met intervisie:

  • Simulatie: je kruipt in de huid van een persoon met dementie via de VR toepassing.
  • Na-reflectie: ervaringen worden besproken en de impact op jezelf als zorgverlener, mantelzorger, vrijwilliger, ...

  Take home boodschappen: wat kunnen wij hier verder mee doen in de dagelijkse omgang met personen met dementie.

  INTERVISIE

  Intervisiebijeenkomsten zijn krachtige leermomenten, waarbij kennis en expertise wordt gedeeld.
  De begeleider zorgt voor een methodiek die de deelnemer uitdaagt om tot een oplossing te komen voor een voorgelegd werkprobleem. Er wordt gezorgd voor veel afwisseling, zodat de deelnemers naast de oplossing voor de voorgelegde casus ook methodieken mee naar huis kunnen nemen.
  Intervisie is leren van elkaar op een aangename en veilige manier.

  Meer informatie >
 • Intervisie referentiepersonen dementie - groep 2

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  OPGELET:

  • 4 momenten
  • Het extra moment is de VR-bril dementie ervaring (22 april) die voorzien was in werkjaar 2020-2021 (en ingerekend toen) die we nu hernemen.

  sTimul: zorgethisch lab in VIVES heeft een simulator Into D'mentia om gezonde mensen dementie te laten ervaren. Door het opzetten van een virtual reality bril stap je in het leven van een persoon met dementie. Je ziet en hoort wat deze persoon meemaakt en hoe de omgeving op hem reageert.
  Het is een beklijvende ervaring voor referentiepersonen dementie, zorgmedewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, ...

  Verloop van de 3 uur durende sessie met intervisie:

  • Simulatie: je kruipt in de huid van een persoon met dementie via de VR toepassing.
  • Na-reflectie: ervaringen worden besproken en de impact op jezelf als zorgverlener, mantelzorger, vrijwilliger, ...

  Take home boodschappen: wat kunnen wij hier verder mee doen in de dagelijkse omgang met personen met dementie.

  INTERVISIE

  Intervisiebijeenkomsten zijn krachtige leermomenten, waarbij kennis en expertise wordt gedeeld.
  De begeleider zorgt voor een methodiek die de deelnemer uitdaagt om tot een oplossing te komen voor een voorgelegd werkprobleem. Er wordt gezorgd voor veel afwisseling, zodat de deelnemers naast de oplossing voor de voorgelegde casus ook methodieken mee naar huis kunnen nemen.
  Intervisie is leren van elkaar op een aangename en veilige manier.

  Meer informatie >
 • Agressiebeleid

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ook het woonzorgdecreet erkent de noodzaak van een degelijk agressiebeleid.
  Om echter een gefundeerd referentiekader te kunnen neerzetten met betrekking tot agressie, is een goede definitie van agressie voor het beleid en voor de medewerkers een eerste belangrijke stap.

  In het eerste gedeelte van deze vorming licht de organisatie 'Preventief omgaan met agressie' het veiligheidsbeleid vooraf en tijdens een crisis toe en bekijkt Loïc Moureau, staflid Ethiek PZ OLV, het omgaan met agressie vanuit een ethisch perspectief.

  Na de pauze kunnen de deelnemers in 2 groepen afwisselend 2 workshops volgen waarbij preventie van en interventie bij agressie aan bod komen:

  • Toelichting van de ICOBA toolbox.
  • Praktijkgetuigenis omtrent het opstarten en uitbouwen van het agressiebeleid binnen een voorziening (door Sabrina Dhondt, verantwoordelijke bewonerszorg St.-Bernardus De Panne).
  Meer informatie >
 • Intervisie gerontopsychologen 2021-2022

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Volgens het principe van intervisie komen psychologen, werkzaam in een woonzorgcentrum, 4 maal per werkjaar samen. Verschillende beroepseigen items worden besproken, uitgewisseld, dit onder begeleiding van intervisor Daisy Dequidt.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Snel en eenvoudig ontwerpen met Canva

  Inschrijven kan tot en met donderdag 23 september 2021

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ben je niet onderlegd in de klassieke professionele ontwerpsoftware zoals Indesign of Illustrator? Wil je toch graag zelf professioneel beeldmateriaal kunnen aanleveren voor de nieuwsbrief, flyer, poster en social media van jouw lokaal bestuur of zorginstelling? Of wil je zelf een uitnodiging of flyer ontwerpen? Dan behoor je tot de doelgroep!

  Open aanbod Meer informatie >
 • Trefdag medewerkers Centra voor dagverzorging

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 28 september 2021

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  Deze trefdag biedt een diversiteit aan workshops voor alle personeelsleden werkzaam in de West-Vlaamse centra voor dagverzorging. 

  Volgende workshops staan alvast op het menu:

  • WS1: Intimiteit & seksualiteit 
  • WS2: Verkeersveiligheid
  • WS3: POOT- Hondentherapie
  • WS4: Kunst-Crea / Deco page techniek
  • WS5: EHBO
  • WS6: Bezoekers en familie mee aan het roer
  • WS7: Hulpdementie koffer
  • WS8: Intervisie medewerkers

  Als plenum gedeelte voorzien we "Als Amor de draad kwijt is"

  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie communicatie: Zo trek je talent aan én houd je het

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 28 september 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Voor deze intervisie vertrekken we vanuit vragen die leven in veel woonzorgcentra over interne en externe communicatie. De coronacrisis heeft het belang van goede communicatie nog maar eens in de verf gezet.

  Deze intervisie maakt deel uit van 2 intervisies rond communicatie met de klemtoon op telkens één actueel thema.

  Filip Decruynaere geeft een inleiding bij het thema met tips en praktijkvoorbeelden. Daarna is er volop ruimte voor debat, ervaringsuitwisseling, het stellen van vragen …

  De thema’s zijn:

  • Zo trek je talent aan én houd je het (dinsdag 5 oktober).
  • De centrale rol van leidinggevenden in de interne communicatie van woonzorgcentra (dinsdag 23 november).
  Meer informatie >
 • Palliatieve zorg in beeld vanuit het nieuwe woonzorgdecreet

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Binnen de woonzorgcentra, worden we meer en meer geconfronteerd met vragen rond palliatieve zorg en levenseinde, dit onder andere door de wijzigende maatschappelijke en beleidsmatige context.
  Vanuit de overheid werd een referentiekader ontwikkeld omtrent vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde in een woonzorgcentrum. Dit wil handvaten aanreiken aan directies en leidinggevenden om een visie en missie te bepalen met betrekking tot hoogwaardige zorg en ondersteuning voor alle personen die er blijven, met als einddoel de autonomie en de levenskwaliteit van bewoners tot het einde te garanderen.

  Meer informatie >
 • Intervisie animatoren

  Inschrijven kan tot en met donderdag 30 september 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.

  Door ieders inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Intervisie is een ervaringsgericht leerproces. Het is een onderlinge advisering. Het is te rade gaan bij anderen, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen maar ook je zienswijzen ontwikkelen en blinde vlekken ontdekken, Intervisie is doelen formuleren, is feedback leren geven en ontvangen.
  In de vooropgestelde intervisiebeurten worden praktijkvraagstukken en praktijksuccessen uitgewisseld en behandeld.

  Meer informatie >
 • Hygiëne in de keuken

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 01 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Als er één plaats is waar bacteriën zich naar hartelust kunnen vermenigvuldigen, dan is het wel de keuken. Deze is een ongelofelijke voedingsbodem voor ongewenste “gasten”, terwijl wij denken dat we toch hygiënisch werken.

  In een gewoon gezin zal het allemaal wel loslopen, maar bij bejaarde cliënten is extra opletten de boodschap. Tijdens deze vorming staan we stil bij wetgeving, mogelijke gevaren, het bereiden van voedsel, persoonlijke hygiëne, desinfecteren, ….We leren hoe we optimaal hygiënisch kunnen werken in een keuken en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Beter gezien worden op Facebook

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 01 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Online, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Als Facebook een café is, dan is het ongetwijfeld een van de luidste die je kent. Je stem er nog laten horen is niet altijd evident. Daarom gaan we in deze workshop op zoek naar visuele en inhoudelijke manieren om op te vallen, zonder dat er advertentiebuget mee gemoeid gaat.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Pijn- en symptoomcontrole

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 05 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  We starten vanuit de basiskennis rond pijn- en symptoomcontrole en benadrukken het belang van observatie en registratie.
  De algemene principes en implicaties op het maag- en darmstelsel komen eveneens aan bod.
  Van daaruit bouwen we verder op de analgetische ladder, daarnaast staan we stil bij specifieke symptoombestrijding aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen.

  Meer informatie >
 • Intervisie begeleiders DVC

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 05 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.

  Door ieders inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Intervisie is een ervaringsgericht leerproces. Het is een onderlinge advisering. Het is te rade gaan bij anderen, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen maar ook je zienswijzen ontwikkelen en blinde vlekken ontdekken, Intervisie is doelen formuleren, is feedback leren geven en ontvangen.
  In de vooropgestelde intervisiebeurten worden praktijkvraagstukken en praktijksuccessen uitgewisseld en behandeld.

  Meer informatie >
 • (BE)leefbeurs

  Inschrijven kan tot en met donderdag 07 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Dé beurs met inspirerende tips voor heerlijke momenten

  Op deze beurs kunnen medewerkers kennis maken met diverse inspirerende en/of innovatieve animatieve tools. Prioritair hierbij zijn de gebruikerservaringen van de voorzieningen. De ondernemingen die deze tools aanbieden, zijn ook aanwezig op de beurs zodat informatie van beide zijden ter beschikking gesteld wordt.

  In de namiddag bestaat ook de mogelijkheid om één van de volgende workshops te volgen:

  • Wonen en Leven - door leden van de WG Wonen & Zorg
  • De rol van de buurtbetrekker - door Patrick Verhaest
  • De spiritwijzer - door Ilse Van Gorp en Ilse Dedyne
  • Doe-men(ie) boek "brengt generaties met elkaar in contact" - door bachelor studenten VIVES i.s.m. Caritas West-Vlaanderen vzw en WZC Sint-Camillus

  De volgende initiatieven zullen voorgesteld worden vanuit de voorzieningen:

  • ’t Ateljeetje (WZC De Pottelberg, Kortrijk)
  • Stoelyoga (Huize Sint-Jozef, Ieper)
  • Pick-nick mobiel (Maria Rustoord, Dadizele)
  • Radio Baziel (WZC Sint-Jozef, Sint-Michiels)
  • Levenswandeling (Caritas West-Vlaanderen)
  • Spiritwijzer (vicariaal team)
  • ‘Voor ik het vergeet’ (De Ruyschaert, Marke)

  De volgende standenhouders zullen aanwezig zijn op de beurs:

  • Kamelego - Audiokrant
  • Care Comfort BV - Ballendeken & Protac SensOn & CRDL
  • Silverfit BV - Silverfit 3D & Silverfit Mile
  • Soulcenter BV - Soulcenter
  • Active Cues - Tovertafel
  • Arjo Belgium NV - Muziekstoel (Wellness Nordic Relax Chair) 
  • Fittebedrijven NL - Moofie beweegstick (NIEUW) - Labyrintstation
  • Van Herck bvba - Verzwaringsdeken & verzwaard belevenisdeken
  • Tante Anne - Tante Anne
  • Onwijs BV - Belevenistafel
  • Virtuele Werel - VR-bril
  • Cartomundi - Levenswandeling
  • Auve.be - Zora Robotics / Zora & James
  • Vandenbroele - TOBIT-kaarten & De Roze Bril
  • Spelplus - Creatieve puzzel moestuin & Schilderen met water
  • Albatros - Happy Rehab, Meywalk, Treax Pads, Miniwalk, Innowalk
  • Memoride - Memoride

  De volgende standenhouders dienen nog definitief te bevestigen

  • Eelkeverschuur NL - Sensomotoriek en spellenspeelgoed
  • Creadomotics 
  • Dementiewinkel - Knuffeldieren & Tastkussen & Therapiepoppen/empathiepoppen
  • Eclips - Eclips TV
  Open aanbod Meer informatie >
 • Van morele stress naar morele veerkracht

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 12 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In deze vorming licht Céline Baele toe - vanuit bedrijfspsychologisch perpectief - welk organisatieklimaat stimulerend werkt voor morele veerkracht en hoe een organisatie haar medewerkers kan ondersteunen in het hanteren van morele stress.
  We willen directies en leidinggevenden concrete handvaten aanreiken hoe de omslag van morele stress naar morele veerkracht te maken en hoe medewerkers te ondersteunen tijdens dit proces, zowel vanuit organisatie- als leidinggevend perspectief.
  In deze sessie wordt ruimte gemaakt voor interactie met de deelnemers en voorbeelden van best practices.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Ethiek in de zorg - Impact van de Covid-crisis op de ethische en existentiële dimensie van zorgverlening

  Inschrijven kan tot en met maandag 18 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

  Impact van de Covid-crisis op de zorg / zorgverlener

  Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

  Tina Vandecasteele (PhD) voerde, samen met Linus Vanlaere en Ann Lammens (Vives/sTimul) een onderzoek uit naar de ervaringen van verpleegkundigen die in de frontlinie stonden tijdens de covid-pandemie.

  Dit onderzoek toont duidelijk aan hoe ingrijpend de crisis is voor de zorgverleners hun professionele zelfverstaan. Niet alleen is er nood aan 'moreel herstel', de onderzoeksresultaten laten ook zien hoe belangrijk de ethische, spirituele en existentiële dimensie van zorg is.
  Haar onderzoek stimuleert ons tot nadenken over hoe hulpverleners op dit vlak kunnen worden ondersteund - de crisis voorbij. Enkel op deze manier kan de ethische, existentiële en spirituele dimensie van de zorg verder zijn plaats krijgen in de zorg voor bewoners, patiënten en cliënten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Professioneel omgaan met diversiteit

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Onze samenleving is zeer divers, dit is een feit. Professioneel omgaan met deze diversiteit is een hele uitdaging. We hebben te maken met personeel, cliënten, zorgvragers met andere thuistalen, waarden, normen, religies, ... Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel want kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.

  In deze situaties wordt beroep gedaan op cultuur sensitieve professionals, met competenties die vaak aanwezig zijn maar vaak niet bewust of ontwikkeld zijn.

  In deze workshop geven we inzichten, handvatten, tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties te versterken.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Mentorschap

  Inschrijven kan tot en met donderdag 21 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De integratie van 'nieuwkomers' in de organisatie.

  • Situering en kader mentorschap.
  • Leer- en opleidingsstijlen.
  • Werkplekleren voor een diverse instroom.

  Het begeleiden van het functioneren van stagiairs.

  • Evalueren en coachen van competenties.
  • Opvolgen en bijsturen opstartperiode, evoluties en resultaten.
  • Aandacht voor 'open communicatie'.

  Vaardigheden en technieken als mentor.

  • Opstellen opleidingsplan.
  • Gebruik van coaching- en/of reflectiemodel.
  • Feedback geven en ontvangen.
  Meer informatie >
 • Swingend zitten

  Inschrijven kan tot en met donderdag 21 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Diverse studies en onderzoeken tonen aan dat beweging, op welke manier dan ook, zeer belangrijk blijft bij ouderen.
  Voor verzorgenden is het dan ook belangrijk om te weten welke bewegingen wel en niet kunnen uitgevoerd worden.
  Tijdens deze vorming wordt aangeleerd hoe, vanop een stoel, toch nog de nodige oefeningen kunnen als de benen niet zo goed meer willen.
  Zit- of stoeldansen is een bewegingsvorm voor personen met verminderde verplaatsingsmogelijkheden die zittend vanuit hun stoel of rolstoel dansbewegingen naar eigen vermogen uitvoeren.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Medicatiebeleid - risicobeheersing

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 02 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Een duurzaam medicatiebeleid is erop gericht om op het gebied van medicatiestrekking een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de bewoner en degene die de medicijnen toedient. Het uitgangspunt hierbij is fouten in medicatie te voorkomen en de bewoner optimaal te ondersteunen.

  We starten met een algemeen deel over het correct toedienen van medicatie. We overlopen alle soorten toedieningsvormen en benadrukken de belangrijkste aandachtspunten.
  Vervolgens bespreken we pletmedicatie in detail m.a.w. welke medicatie mag geplet worden, welke niet.

  We sluiten af met een concreet stuk dat van toepassing is op de situatie binnen de WZC, meer bepaald hoe kan er in de praktijk bepaalde logistieke processen geoptimaliseerd worden waardoor de medicatieveiligheid verbetert.

  Meer informatie >
 • Leiding geven met zorg voor welzijn

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 09 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In een organisatie worden we wel eens geconfronteerd met fysiek, psychisch of sociale kwetsbaarheid van onze medewerkers, bv. in de naweeën van COVID-19.
  Het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan op de werkvloer. Hoever gaan we mee in begrip voor de situatie? Bestaat er een ondergrens in functioneren ten gevolge van kwetsbaarheid? Wat kan een team hierin aan?

  We bespreken het thema aan de hand van enkele theoretische kaders en passen die toe in concrete situaties.
  Er is ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Inspiratie-avond Caritas West-Vlaanderen

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 09 november 2021

  Datum

  Locatie

  Atrium Mariasteen, Koolskampstraat 24, 8830 Gits

  Mensenmaat

  Wat is de staat van onze gezondheidszorg? In zijn nieuwe boek ‘Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie’ schetst Luc Van Gorp een beeld van een wereld op mensenmaat. Want dat er iets grondig fout zit in de manier waarop we onze samenleving vandaag organiseren, daar kunnen we niet naast kijken. Alles moet alsmaar sneller, beter en efficiënter. Het ideaalbeeld dat de klassieke instituten, waaronder ook de gezondheidszorg, ons voorspiegelen, legt een onleefbare druk op de mens.

  Luc Van Gorp pleit voor een verandering van lineair denken naar circulair denken, waarbij de weg naar de oplossing voor een patiënt minstens even belangrijk is als de oplossing zelf.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie sociale diensten - groep 1

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 09 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.
  Door iedere inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Meer informatie >
 • Als eten een zorg is: slikprobleem

  Inschrijven kan tot en met donderdag 11 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De maaltijden zijn voor veel bewoners de belangrijkste momenten van de dag. Helaas nemen bij het verstrijken van de leeftijd eetlust en dorstgevoel af. Ook slikproblemen ten gevolge van dementie, Parkinson, gebitsproblemen, medicijnen ... kunnen van een maaltijd een bron van zorgen maken. Vergeet hierbij ook niet de niet te onderschatten rol van de omgeving, verminderde mobiliteit, invloed van tafelgenoten en zorgverleners ...

  We bekijken het maaltijdmoment vanuit 2 hoeken:

  • een diëtist licht het aspect voeding toe
  • een logopediste verduidelijkt de praktische handelingen bij het helpen eten.

  Aan de hand van deze vorming krijg je én een beter zicht op de oorzaken van deze zorg én vele praktische tips om van elke maaltijd terug een aangenaam moment te maken.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie sociale diensten - groep 2

  Inschrijven kan tot en met donderdag 11 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.
  Door iedere inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Meer informatie >
 • Passiebad leidinggevenden

  Inschrijven kan tot en met maandag 15 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Passie staat in de organisatiepsychologie beschreven als het enthousiasme, de drive en zelfs de vurige ambitie die voortvloeit uit het energiek en onverminderd nastreven van een belangrijk, uitdagend, en inspirerend werkgerelateerd doel. Onderzoek laat zien dat de ervaring van passie belangrijke gevolgen kan hebben voor individuele medewerkers en voor organisaties als geheel. (Smilor, 1997).

  Hoe geef je met passie leiding aan je team? Hoe zorg je ervoor dat je op een krachtige en comfortabele manier het beste haalt uit jezelf en je team? Aan welke items kan je sleutelen om passie bespreekbaar te maken?

  Doelen en aanpak

  In deze opleiding versterk je jezelf en je rol als leidinggevende. Je onderzoekt wat passie voor jou betekent en hoe je sleutelt aan de passie van je medewerkers. Tijdens de opleiding leer je diverse methodieken hanteren om zowel individueel als in team met medewerkers in gesprek te gaan over hun passie.

  in deze opleiding leer je:

  • zicht krijgen op zes elementen die een rol spelen bij passievol werken;
  • reflecteren over je eigen waarden, drive, energie en verbondenheid en dit uitwisselen met je collega’s;
  • diverse methodieken hanteren om te werken aan passie met je medewerkers;
  • op een frisse manier passie zichtbaar en bespreekbaar maken in je team.

  De opleiding is opgebouwd uit workshops waarin de gesprekstools centraal staan. Elke methodiek is een toegankelijke vertaling van een theoretisch kader waarmee je met je medewerkers in de zorgvoorziening gesprek kan gaan. Tijdens de workshops verken je actief de kaders achter de tool en ontdek je de kracht van de methodiek op zich. Op die manier krijg je in de vingers hoe de methodieken je kunnen helpen om passie op de werkvloer te installeren en bespreekbaar te maken. Dat komt jezelf, de medewerkers en de organisatie ten goede.

  Erkend voor functiecomplement vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid!

  Inbegrepen in de prijs

  • 2 daagse opleiding o.b.v. 6 thematische workshops
  • Halve dag terugkomdag na 3 maanden
  • Methodieken pakket waar je als leidinggevende mee aan de slag kan op de werkvloer
   • Passie-teamboard (whiteboard) als centrale methodiek
   • 12 uitgewerkte - kant- en klare methodieken om te hanteren in je team als leidinggevenden
   • Alle tools voor de methodieken: magneten/jetons/fotokaarten/steekkaarten/post-its/whiteboard stiften/...
  • Extra: elke cursist krijgt jaarlijks (in de eerste 3 jaar) 2 nieuwe methodieken. Bouw dus zo je methodieken box op naar 18 methodieken!
  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie communicatie: De centrale rol van leidinggevenden in de interne communicatie van woonzorgcentra

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 16 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Voor deze intervisie vertrekken we vanuit vragen die leven in veel woonzorgcentra over interne en externe communicatie. De coronacrisis heeft het belang van goede communicatie nog maar eens in de verf gezet.

  Deze intervisie maakt deel uit van 2 intervisies rond communicatie met de klemtoon op telkens één actueel thema.

  Filip Decruynaere geeft een inleiding bij het thema met tips en praktijkvoorbeelden. Daarna is er volop ruimte voor debat, ervaringsuitwisseling, het stellen van vragen …

  De thema’s zijn:

  • Zo trek je talent aan én houd je het (dinsdag 5 oktober).
  • De centrale rol van leidinggevenden in de interne communicatie van woonzorgcentra (dinsdag 23 november).
  Meer informatie >
 • Een aanwezigheidsbeleid dat werkt

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 23 november 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ziekte kan iedereen treffen. Motivatie, werkrelaties en de 'werkbaarheid' van het werk bepalen evenwel mee de beslissing om al dan niet thuis te blijven. Onze voorzieningen krijgen dus te maken met verschillende vormen van verzuim. De ene afwezigheid is immers de andere niet ...

  Hoe kan u als organisatie in de ouderenzorg aandacht hebben voor uw medewerkers voor, tijdens en na ziekte?

  De reeds aanwezige fysieke en emotionele belasting van medewerkers in de ouderenzorg werd door de coronacrisis nog meer op de proef gesteld, mede door de morele stress en de angst waarmee zorgmedewerkers te kampen kregen. Bovendien is het niet evident om vervangingen te voorzien en om het nodige aangepast werk aan te bieden. Meer dan ooit is het dan ook een uitdaging om medewerkers in de ouderenzorg duurzaam aan het werk te houden en langdurige uitval te vermijden.

  In de vorming overlopen we de 5 pijlers van een aanwezigheidsbeleid: visie, registratie & analyse, afsprakenkader, sensibilisering & opleiding en re-integratie.

  Een specifieke beleidsaudit 'Er wèl-zijn op het werk' voor de zorg wordt toegelicht waarbij alle aspecten van een beleid aan bod komen, alsook de vragen die elke organisatie zich kan stellen om een beleid vorm te geven.

  Meer informatie >
 • Evacuatie van een verzorgingsinstelling

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 23 november 2021

  Datum

  Locatie

  Wobra vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

  De opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten of bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand- of rookontwikkeling.

  • Aanleren van de belangrijkste principes rond evacuatie en ontruimen.
  • Aanleren van de verschillende soorten evacuaties.
  • Aanleren van de taken van een evacuatieverantwoordelijke.
  • Aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en -middelen:
   • Draagstoel
   • Deken
   • Schepbrancard
   • Rescuesheet
   • Evacchair
  • De taken van de interne interventieploeg inoefenen.
  • De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet meer veilig is voor de eigen interventieploeg.
  • Het inoefenen van de interne noodprocedures.
  • Het correct leren verwittigen van de hulpdiensten.

  Deze opleiding heeft niet als doelstelling het gebruik van kleine blusmiddelen aan te leren.
  De mogelijkheid om kleine blusmiddelen te gebruiken is wel voorzien. We gebruiken daarvoor oefenblustoestellen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Uurroosterwetgeving

  Inschrijven kan tot en met donderdag 13 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De toepassing van de arbeidsduurreglementering in de praktijk is voor menig planner een dagelijkse uitdaging. Schipperen tussen de wettelijke reglementering en de wensen van de medewerkers vergt heel wat energie. Vandaar de noodzaak de reglementering nog eens te horen toelichten en deze onmiddellijk te toetsen aan de praktijk. Immers de vooruitgang staat niet stil en ook de sector is weer verder geëvolueerd.

  Meer informatie >
 • Uurroosterwetgeving

  Inschrijven kan tot en met donderdag 13 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De toepassing van de arbeidsduurreglementering in de praktijk is voor menig planner een dagelijkse uitdaging. Schipperen tussen de wettelijke reglementering en de wensen van de medewerkers vergt heel wat energie. Vandaar de noodzaak de reglementering nog eens te horen toelichten en deze onmiddellijk te toetsen aan de praktijk. Immers de vooruitgang staat niet stil en ook de sector is weer verder geëvolueerd.

  Meer informatie >
 • Office à la Carte

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij een "Office à la Carte" training wordt een gepersonaliseerd opleidingsprogramma opgesteld, uitgaande van de individuele voorkennis en opleidingsobjectieven. Op basis van een aanvraag(keuze) formulier kunt u leerstof selecteren, zodat u een opleidingstraject zal doorlopen op basis van de eigen noden.
  Op dit aanvraagformulier staan per hoofdstuk het aantal nodige uren vermeld (gemiddeld). U schrijft zich in per sessie. Elke sessie, voor- of namiddag, komt ongeveer overeen met 3 uur lesmateriaal. U kunt dus zelf bij benadering inschatten hoeveel sessies u dient in te plannen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Office à la Carte

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 januari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij een "Office à la Carte" training wordt een gepersonaliseerd opleidingsprogramma opgesteld, uitgaande van de individuele voorkennis en opleidingsobjectieven. Op basis van een aanvraag(keuze) formulier kunt u leerstof selecteren, zodat u een opleidingstraject zal doorlopen op basis van de eigen noden.
  Op dit aanvraagformulier staan per hoofdstuk het aantal nodige uren vermeld (gemiddeld). U schrijft zich in per sessie. Elke sessie, voor- of namiddag, komt ongeveer overeen met 3 uur lesmateriaal. U kunt dus zelf bij benadering inschatten hoeveel sessies u dient in te plannen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Gebruik e-dcp module

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 01 februari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  E-dcp is een platform voor de preventieadviseur voor het opstellen van het intern noodplan. Automatisch genereren van noodplannen, visueel, eenvoudig en to-the-point met automatische link naar de verschillende hulpdiensten.

  Het is een zeer praktische opleiding. Bedoeling is met de eigen laptop op de website zelf een aantal zaken in te oefenen. Er wordt vanaf nul gestart om zo geleidelijk het programma uit te leggen. Na iedere uitleg van een bepaald onderdeel zijn er enkele oefeningen die men dan met de laptop kan uitproberen op het eigen dossier.

  Belangrijk is dat iedereen zijn dossier heeft aangemaakt. Dossiers zijn gratis binnen de hulpverleningszone Westhoek, buiten deze zone is de kostprijs afhankelijk van de omvang van de site. Deze dossiers kan men zelf online registreren via volgende link http://e-dcp.be/registratie.aspx

  Meer informatie >
 • Als het verdriet jou niet vergeet. Rouwen bij personen met dementie

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 februari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Personen met dementie rouwen ook!

  • Is dit zoals andere mensen of zijn er specifieke eigen accenten?
  • Hoe kunnen we er voor hen zijn op die momenten?

  We verkennen de mogelijkheden vanuit mijn expertise en ervaring als zorgpastor en rouw- en verliesconsulent én aan de hand van een concreet uitgewerkt hulpmiddel, het fotoboek 'Koesterbeelden'.

  • Hoe is dit hulpmiddel ontstaan?
  • Hoe is hierbij rekening gehouden met de huidige kijk op rouwen?
  • Hoe ga je er concreet mee aan de slag?
  • Welke resultaten zijn mogelijk?
  Meer informatie >
 • Aandachtspersoon integriteit: intimiteit en seksualiteit

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 februari 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  1ste opleidingsdag (09u00 - 16u30) - Els Messelis

  • Schetsen van mogelijke rollen van een aandachtspersoon intimiteit en seksualiteit in woonzorg bewoners / familie / team / beleid).
  • Kennis verzamelen over seksuele gezondheid en seksuele rechten van oudere volwassenen.
  • Inzicht geven in aantal seksuele en lichamelijke veranderingen bij normale en pathologische veroudering.
  • Concrete tools aanreiken + oefenen om de communicatie rond seksualiteit en intimiteit met bewoners en familie te voeren (storytelling; Ex-PLISSIT model; ...).
  • Concrete tools aanreiken + oefenen om met culturele en seksuele diversiteit in de ouderenzorg aan de slag te gaan.

  2de opleidingsdag (09u00 - 12u30) - Sensoa

  • Vlaggenspel Sensoa - ouderen.
  • Oefeningen rond grenzen bepalen en grenzen stellen.
  Meer informatie >
 • Beroepsgeheim en discretie voor verpleegkundigen

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 maart 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Als je werkt in de zorgsector, hoor je vaak ongewild heel wat persoonlijke informatie van zorgvragers. Discreet met deze gegevens omgaan en je houden aan het beroepsgeheim is evident.
  En toch lijkt het in de praktijk en in tijden van facebook en allerhande andere communicatiekanalen, vaak lastig.

  Na een kort theoretisch kader, gaan we vooral met concrete casussen aan de slag die bewust(er) maken van het belang van het beschermen van de privacy van zorgvragers.

  Meer informatie >
 • Passiebad leidinggevenden

  Inschrijven kan tot en met maandag 21 maart 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Passie staat in de organisatiepsychologie beschreven als het enthousiasme, de drive en zelfs de vurige ambitie die voortvloeit uit het energiek en onverminderd nastreven van een belangrijk, uitdagend, en inspirerend werkgerelateerd doel. Onderzoek laat zien dat de ervaring van passie belangrijke gevolgen kan hebben voor individuele medewerkers en voor organisaties als geheel. (Smilor, 1997).

  Hoe geef je met passie leiding aan je team? Hoe zorg je ervoor dat je op een krachtige en comfortabele manier het beste haalt uit jezelf en je team? Aan welke items kan je sleutelen om passie bespreekbaar te maken?

  Doelen en aanpak

  In deze opleiding versterk je jezelf en je rol als leidinggevende. Je onderzoekt wat passie voor jou betekent en hoe je sleutelt aan de passie van je medewerkers. Tijdens de opleiding leer je diverse methodieken hanteren om zowel individueel als in team met medewerkers in gesprek te gaan over hun passie.

  in deze opleiding leer je:

  • zicht krijgen op zes elementen die een rol spelen bij passievol werken;
  • reflecteren over je eigen waarden, drive, energie en verbondenheid en dit uitwisselen met je collega’s;
  • diverse methodieken hanteren om te werken aan passie met je medewerkers;
  • op een frisse manier passie zichtbaar en bespreekbaar maken in je team.

  De opleiding is opgebouwd uit workshops waarin de gesprekstools centraal staan. Elke methodiek is een toegankelijke vertaling van een theoretisch kader waarmee je met je medewerkers in de zorgvoorziening gesprek kan gaan. Tijdens de workshops verken je actief de kaders achter de tool en ontdek je de kracht van de methodiek op zich. Op die manier krijg je in de vingers hoe de methodieken je kunnen helpen om passie op de werkvloer te installeren en bespreekbaar te maken. Dat komt jezelf, de medewerkers en de organisatie ten goede.

  Opleidingstraject

  De opleiding richt zich tot teamhoofden, hoofdverpleegkundige, leefgroepverantwoordelijken, leidinggevenden en bestaat uit twee volle dagen en een halve dag als terugkommoment. Op dag één verken je vier modules van de passie-methodieken, de tweede dag ga je aan de slag met de overige twee en ontdek je de rode draad in het geheel. Op de terugkomdag reflecteer je over je eigen praktijk met de tools in je team.

  Dit begeleiding van dit traject is in handen van Maarten Soete en Koen Crul van Oetang, learning designers.

  Passie-tool

  De passie-tool is een methodiekenbox. Het is een praktisch instrument dat je op de zorgvoorziening kan gebruiken om in gesprek te gaan met je medewerkers.

  De toolkit bevat

  • een passie-teamboard dat de verschillende elementen van passievol in je job staan visualiseren.
  • een set van twaalf methodieken om passie, drive, energie, samenwerking, bespreekbaar te maken in het team en groeikansen op te sporen. Er is een jaarlijkse uitbreiding voorzien.

  Ze is tot stand gekomen in samenwerking met een tiental cocreatie-leden die actief zijn binnen de sector Ouderenzorg of de sector personen met beperking. De groep bestond uit HR-verantwoordelijken, hoofdverpleegkundigen en algemeen directeurs.

  Erkend voor functiecomplement vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid!

   

  Inbegrepen in de prijs

  • 2 daagse opleiding o.b.v. 6 thematische workshops
  • halve dag terugkomdag na 3 maanden
  • Methodieken pakket waar je als leidinggevende mee aan de slag kan op de werkvloer
   • Passie-teamboard (whiteboard) als centrale methodiek
   • 12 uitgewerkte - kant- en klare methodieken om te hanteren in je team als leidinggevenden
   • Alle tools voor de methodieken: magneten/jetons/fotokaarten/steekkaarten/post-its/whiteboard stiften/...
  • Extra: elke cursist krijgt jaarlijks (in de eerste 3 jaar) 2 nieuwe methodieken. Bouw dus zo je methodieken box op naar 18 methodieken!
  Open aanbod Meer informatie >