Vormingen

 • BelRAI Screener + sociaal supplement - Trainer - Groep 3

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  BelRAI Screener + Sociaal Supplement

  In deze opleiding van 6 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI Screener + Sociaal supplement beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI Sceener en Sociaal supplement indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers in de voorziening. (Centrum voor Dagverzorging / Kortverblijf)

  Programma

  Een opleiding van 6 dagdelen, gespreid over 2 volledige dagen en 2 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI Screener en Sociaal Supplement in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie Zevenkerken

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.
   

  Open aanbod Meer informatie >
 • Crea-artiest: zinvol werken met ouderen

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Als leerkracht plastische opvoeding heb ik lang gezocht naar technieken en materialen die bruikbaar zijn binnen de muren van een woonzorgcentrum. Niet alleen de techniek maar ook de manier van aanpakken kan er voor zorgen dat knutselen verandert in creatief en kunstzinnig bezig zijn.

  Tijdens deze workshop geef ik je enkele handvaten die kunnen helpen om aan de slag te gaan en zo samen met je bewoners iets uniek te creêren.

  Meer informatie >
 • BA4 gewaarschuwde

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 03 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  In deze opleiding verwerf je de nodige kennis en vaardigheden om op een deskundige en veilige manier in de omgeving van elektrische installaties te werken. Verschillende basisregels, risico’s en oplossingen komen aan bod. Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op te leiden.

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, …)
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico’s en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico’s, …
  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie gerontopsychologen 2023-2024

  Inschrijven kan tot en met woensdag 04 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Volgens het principe van intervisie komen psychologen, werkzaam in een woonzorgcentrum, 4 maal per werkjaar samen. Verschillende beroepseigen items worden besproken, uitgewisseld, dit onder begeleiding van intervisor Daisy Dequidt.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Break Free! Vrijheid en autonomie bevorderen in een WZC

  Inschrijven kan tot en met donderdag 05 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Vrijheid en autonomie zijn waarden die voor veel mensen belangrijk zijn. In een woonzorgcentrum komen deze door bepaalde redenen in het gedrang. Wat is vrijheid en autonomie? Hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk hun autonomie geven? Welke omgevingsfactoren en hulpmiddelen kunnen we inzetten? Hoe kunnen we medewerkers stimuleren om zoveel mogelijk rekening te houden met de autonomie van de bewoners?

  Heel wat vragen om tijdens deze vormingsnamiddag bij stil te staan. We proberen om jullie tips en handvatten mee te geven, zodat mensen zolang mogelijk hun vrijheid en autonomie mogen behouden.

  Meer informatie >
 • BA5 vakbekwame

  Inschrijven kan tot en met donderdag 05 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  In deze opleiding verwerf je de nodige kennis en vaardigheden om gevaren in te schatten bij het werken aan elektrische installaties en bovendien deze risico’s te elimineren. De nodige regelgeving en de verschillende risico’s en oplossingen komen aan bod. Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om mensen die met elektrische installaties in aanmerking komen, gepast op te leiden.

  • Introductie: afstemming van de opleiding op de cursisten (vooropleiding, aard van opdrachten en activiteiten, vereiste kennis en vaardigheden, …)
  • Relevante programmapunten behandelen met als doel de risico’s en gevaren aan hun eigen werkzaamheden te leren kennen: regelgeving, uitwendige invloeden, (on)rechtstreekse aanraking, elektrisch materiaal, overstromen, brandwonden, brand, ontploffing, werkzaamheden, basisregels, veiligheidsafstanden, vitale 7, ongevallen en risico’s, TT/IT/IU/IM/TN net …
  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie Kortrijk

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 06 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk, Condédreef 16, 8500 Kortrijk

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Feedback en feedforward voor mentoren

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 10 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  De vorming 'Feedback & feedforward' bevat inzichten, methodieken en oefeningen en behandelt:

  • Wat? Waar zit het verschil?
  • Randvoorwaarden in teamcontext en organisatie
  • Link met leiderschapsstijl en teamorganisatie
  • Essentiële onderdelen van coaching
  • Methodiek van de feedbackladder
  • Verbinding behouden of versterken via feedback en feedforward via verbindende communicatie
  • Feedback en feedforward in de GROW-methodiek voor groeigesprekken
  Meer informatie >
 • Intervisie vrijwilligersverantwoordelijken

  Inschrijven kan tot en met zondag 15 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Vrijwilligersverantwoordelijke zijn is een bijzondere job die naast heel veel moois ook specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Het is een job waarin je soms een rechtstreekse collega mist die zich met dezelfde zaken bezighoudt als jij. Het kan daarom deugd doen om eens uit wisselen met personen met een gelijkaardige functie: inspiratie opdoen, leren van elkaar, kijken hoe andere organisaties bepaalde werksituaties aanpakken, …  

  Daarom organiseren we een intervisie of lerend netwerk voor vrijwilligersverantwoordelijken in de zorgsector. Dat is geen opleiding, maar wel een manier van werken waarop jullie leren van elkaars kennis en inzichten. Op dag 1 starten we met het vastleggen van de thema’s waarrond jullie willen werken vanuit jullie eigen noden. Vervolgens gaan we daar aan de hand van verschillende werkvormen mee aan de slag. We willen met deze manier van uitwisselen voor verbinding zorgen, jullie wat zekerder in jullie schoenen helpen staan, en jullie helpen in het uitbreiden van jullie netwerk.  

  Uitwisselen vraagt een zekere vorm van kwetsbaarheid en veiligheid binnen de groep, dus we vragen bij inschrijving dat jullie op de drie data aanwezig proberen zijn.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie Zevenkerken

  Inschrijven kan tot en met maandag 16 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Gistel

  Inschrijven kan tot en met woensdag 11 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  WZC St.-Godelieve, St.-Gasthuisstraat 16, 8470 Gistel

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Inspiratieavond 'Medemens als medicijn?'

  Inschrijven kan tot en met woensdag 11 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  De Oude Melkerij, Stationsstraat 143b, 8830 Hooglede-Gits

  Wereldwijd zijn er meer dan 50 miljoen mensen met dementie. Dat aantal zal verdubbelen om de 20 jaar. Het thema raakt ons allemaal. 70 % van de personen met dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door naasten. De aandoening treft op die manier drie keer zoveel betrokkenen als er patiënten zijn.

  Hoe kunnen  we hen inschakelen als hulpbron? Mensen met dementie lijken onbereikbaar te zijn, maar toch is er hoopvol onderzoek. We kunnen tijd maken voor de ander en de zandloper omkeren.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Het woonzorgdecreet toegepast

  Inschrijven kan tot en met donderdag 12 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Het belang van een degelijke, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning op maat is in de sector van de woonzorgcentra niet meer weg te denken. Dit niet enkel in de praktijk, ook in het beleid en in de wetgeving krijgen zorginhoud en zorgkwaliteit een prominente plaats.
  Tijdens de presentatie op 19 oktober wordt stilgestaan bij hoe het Woonzorgdecreet en hoe overheidsinitiatieven de focus leggen op deze bewonerszorg en het pad effenen om als zorgorganisatie hier verder werk van te maken.

  • Deel 1: omvat een algemeen theoretisch kader (woonzorgdecreet art. 5 tot art. 41).
   Spreker Patrick Vyncke licht het woonzorgdecreet toe: hoe mee te nemen in BelRAI, in het woonzorgleefplan, hoe familie en mantelzorgers betrekken, via actieve communicatie met de klemtoon op toekomstgerichte visie, ondersteunend en coachend werken, ingebed in het kwaliteitssysteem.
    
  • Deel 2: good practices (praktijkgetuigenissen).
  • Deel 3: in deelgroepen behandelen we een aantal vragen, vervolgens terugkoppeling en afronding met de volledige groep.
  Meer informatie >
 • Intervisie animatoren 2023-2024

  Inschrijven kan tot en met donderdag 12 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.

  Door ieders inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Intervisie is een ervaringsgericht leerproces. Het is een onderlinge advisering. Het is te rade gaan bij anderen, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen maar ook je zienswijzen ontwikkelen en blinde vlekken ontdekken, Intervisie is doelen formuleren, is feedback leren geven en ontvangen.
  In de vooropgestelde intervisiebeurten worden praktijkvraagstukken en praktijksuccessen uitgewisseld en behandeld.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Elverdinge

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  WZC Home Vrijzicht, Veurnseweg 538, 8906 Elverdinge

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie begeleiders CVD 2023-2024

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 17 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.

  Door ieders inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Intervisie is een ervaringsgericht leerproces. Het is een onderlinge advisering. Het is te rade gaan bij anderen, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen maar ook je zienswijzen ontwikkelen en blinde vlekken ontdekken, Intervisie is doelen formuleren, is feedback leren geven en ontvangen.
  In de vooropgestelde intervisiebeurten worden praktijkvraagstukken en praktijksuccessen uitgewisseld en behandeld.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie - Kortrijk

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk, Condédreef 16, 8500 Kortrijk

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Maaltijden van diverse consistenties in de praktijk

  Inschrijven kan tot en met woensdag 18 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Spes Nostra Instituut, Pastoor Staelensstraat 4, 8210 Zedelgem

  Praktijkles bestemd voor grootkeukenkoks die meer willen leren over het klaarmaken van voedzame maaltijden van diverse consistenties (halfvaste tot vloeibare voeding) met klemtoon op een gemakkelijke bereiding die past binnen een beperkt budget.
  We houden opnieuw rekening met diverse aandoeningen en profielen, risico van onder- en overvoeding, cognitieve en andere aandachtspunten (bv. slikproblemen, gebrek aan eetlust ...) en leggen zoals steeds de focus op het koken met verse ingrediënten.

  Dit is een praktijkkookles. In de leskeuken keren de deelnemers terug naar het ambacht van het koken en steken ze zelf de handen uit de mouwen om de verschillende recepten te bereiden.

  Ze worden hierbij praktisch en theoretisch begeleid door Pieter De Smet, manager catering AZ Zeno (praktijkdemonstratie en -begeleiding) en Hilde Loccufier, diëtiste AZ Zeno (theoretische toelichting).

  Open aanbod Meer informatie >
 • Mentorschap - Erkend voor premie Kwalificerend werkplekleren

  Inschrijven kan tot en met donderdag 19 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Aanvraag voor erkenning “premie kwalificerend werkplekleren” ingediend.

  De mentoropleiding zal na goedkeuring opgenomen worden in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

  De integratie van 'nieuwkomers' in de organisatie.

  • Situering en kader mentorschap.
  • Leer- en opleidingsstijlen.
  • Werkplekleren voor een diverse instroom.

  Het begeleiden van het functioneren van stagiairs.

  • Evalueren en coachen van competenties.
  • Opvolgen en bijsturen opstartperiode, evoluties en resultaten.
  • Aandacht voor 'open communicatie'.

  Vaardigheden en technieken als mentor.

  • Opstellen opleidingsplan.
  • Gebruik van coaching- en/of reflectiemodel.
  • Feedback geven en ontvangen.
  Meer informatie >
 • Intervisie referentiepersonen dementie - groep 1

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 20 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Intervisiebijeenkomsten zijn krachtige leermomenten, waarbij kennis en expertise wordt gedeeld.
  De begeleider zorgt voor een methodiek die de deelnemer uitdaagt om tot een oplossing te komen voor een voorgelegd werkprobleem. Er wordt gezorgd voor veel afwisseling, zodat de deelnemers naast de oplossing voor de voorgelegde casus ook methodieken mee naar huis kunnen nemen.
  Intervisie is leren van elkaar op een aangename en veilige manier.

  Meer informatie >
 • Netwerkmoment HR-medewerkers - thema werkorganisatie

  Inschrijven kan tot en met maandag 30 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Veel voorzieningen voeren een goed uitgebouwd kwaliteitsbeleid, hebben een degelijk HR-beleid, beleidsplan en procedures ... Toch loert het gevaar om de hoek dat het afwerken van taken en het uitvoeren van procedures 'goede zorg' soms in de weg staat en de behoeften van de bewoner noodgedwongen en vaker dan we willen op de achtergrond komen.

  Een goede werkorganisatie speelt in op deze knelpunten met een

  • visie op maat van de bewoner, medewerker en organisatie
  • logisch samenhangend geheel van taken
  • samenwerking op teamniveau en andere levels
  • warme band met de bewoners met zorg op maat
  • verbindende activiteiten

  In deze vorming lichten 2 voorzieningen hun eigen werkorganisatie (visie en ervaringen) toe. Nadien kunnen de deelnemers ervaringen en tips uitwisselen in een begeleide intervisie.

  Meer informatie >
 • BelRAI Home Care - verkorte opleiding na BelRAI LTCF / Screener

  Inschrijven kan tot en met donderdag 12 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Opgelet! Je mag je enkel inschrijven voor deze opleiding als je al opgeleid bent als BelRAI Screener Trainer. Je moet je attest voordien bezorgen!

  Het BelRAI Home Care (HC) instrument maakt een uitgebreide beoordeling mogelijk van het functioneren van een persoon die beroep doet op professionele thuiszorg. Het beoordelingsinstrument stelt zorgverleners in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.

  Doelgroep en sector

  Het BelRAI Home Care instrument kan gebruikt worden voor volwassenen met complexe, chronische of post-acute (bv. na een hospitalisatie) zorgbehoeften die professionele thuiszorg ontvangen. In Vlaanderen zullen, in eerste instantie, de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen met dit instrument aan de slag gaan.

  Na het volgen van de trainersopleiding BelRAI Home Care kan de deelnemer het instrument toepassen in de praktijk en andere zorgverleners (BelRAI Indicatiestellers) trainen in het gebruik ervan. De opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen en twee terugkomdagen, aangevuld met e-learning.

  Caritas West-Vlaanderen vzw behoudt het recht om een opleiding of een opleidingsdag te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of een te groot aantal afwezigen.

  Je zal voor de start van de opleiding de nodige praktische informatie ontvangen, waaronder informatie in verband met het doorlopen van de e-learningmodules. Om een vlotte opstart te garanderen, gebeuren inschrijvingen best ten laatste drie weken voor de startdatum.


  Let op, de inschrijving is pas definitief na betaling.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Valpreventiespel

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 31 oktober 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Het spel leert je op een originele en interactieve manier alles wat je als (toekomstige) zorgmedewerker moet weten over valpreventie.
  Aan de hand van kennisvragen, doevragen en juist/fout-vragen leer je in een korte tijdspanne wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met valpreventie.
  Speel nu en ontdek hoe dit wetenschappelijk onderbouwd spel heel praktijkgericht is.
  ​Misschien word jij wel de nieuwe valpreventie-expert van je team?

  Meer informatie >
 • Anders organiseren - Een praktijkgericht lerend netwerk 'Innovatieve arbeidsorganisatie' voor de zorg- en welzijnssector

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Waarom zouden we?

  De bestaande complexiteit van de zorgcontext en -omgeving, maar ook de toenemende druk voor het zorgpersoneel vereist steeds meer andere organisatievormen en -structuren.
  De ‘ontwerpprincipes innovatieve arbeidsorganisatie’ kunnen ongetwijfeld een belangrijke hefboom zijn voor het herdenken van de eigen zorgorganisatie, gericht op meer werkbaarheid en zorgflexibiliteit.

  Maar wat betekent dit dan concreet en hoe kunnen we ons dan anders organiseren?  

  Het lerend netwerk is er voor deze woonzorgcentra die heel concreet met de IAO-principes aan de slag willen in het herontwerpen van de eigen zorgwerking. Uw eigen organisatievraagstuk is dus de basis van dit leertraject.
  In 7 inhoudelijke sessies onderzoeken we wat de principes van innovatieve arbeidsorganisatie of de sociotechniek concreet voor uw eigen casus kunnen betekenen. We reiken inzichten en tools aan waarmee de deelnemers zeer concreet aan de slag kunnen. We leren van elkaar en van de good practices die door andere organisaties zullen gedeeld worden. Op het einde van dit lerend netwerk hebben we nog bijzondere aandacht voor het veranderingsproces en een logische veranderaanpak.

  Iedere deelnemende organisatie heeft aansluitend recht op een individuele sessie waarin één of meerdere aspecten van het veranderproces of -management specifiek voor de eigen organisatie verder uitgewerkt worden.

  Meer informatie >
 • Intervisie referentiepersonen dementie - groep 2

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 03 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Intervisiebijeenkomsten zijn krachtige leermomenten, waarbij kennis en expertise wordt gedeeld.
  De begeleider zorgt voor een methodiek die de deelnemer uitdaagt om tot een oplossing te komen voor een voorgelegd werkprobleem. Er wordt gezorgd voor veel afwisseling, zodat de deelnemers naast de oplossing voor de voorgelegde casus ook methodieken mee naar huis kunnen nemen.
  Intervisie is leren van elkaar op een aangename en veilige manier.

  Meer informatie >
 • Kennismaking met BAM en Project Odette

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 07 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Betekenisvolle activiteiten, behoeften gebaseerde zorg … beide methodes bieden zorgverleners en bewoners een manier van samenwerken waarbij dialoog en de behoeften van de bewoner centraal staan.  In deze dagvorming maken we kennis met beide methodes, eerst via een theoretisch kader, vervolgens met getuigenissen vanuit het werkveld om nadien beide sessies af te sluiten met een vragenronde.

  • Voormiddag

  De Betekenisvolle Activiteiten Methode (BAM) wil zorgverleners en bewoners samenbrengen tijdens betekenisvolle activiteiten die de bewoner vrijwillig gekozen heeft en diens fysieke en geestelijke gezondheid positief beïnvloeden.

  • Namiddag

  Binnen Project Odette werd de methode behoeften gebaseerde zorg ontwikkeld waarmee zorgverleners het gedrag van personen met dementie vlotter begrijpen. De oplossing wordt gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van de persoon met dementie. Hierbij gaat het om activiteiten die negatieve emoties – zoals angst – milderen en positieve emoties verdiepen.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie sociale diensten 2023-2024 - groep 1

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 07 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.
  Door iedere inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Meer informatie >
 • Als eten een zorg is: slikprobleem

  Inschrijven kan tot en met donderdag 09 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  De maaltijden zijn voor veel bewoners de belangrijkste momenten van de dag. Helaas nemen bij het verstrijken van de leeftijd eetlust en dorstgevoel af. Ook slikproblemen ten gevolge van dementie, Parkinson, gebitsproblemen, medicijnen, ... kunnen van een maaltijd een bron van zorgen maken. Vergeet hierbij ook niet de niet te onderschatten rol van de omgeving, verminderde mobiliteit, invloed van tafelgenoten en zorgverleners, ...

  We bekijken het maaltijdmoment vanuit 2 hoeken:

  • een diëtiste licht het aspect voeding toe
  • een logopediste verduidelijkt de praktische handelingen bij het helpen eten

  Aan de hand van deze vorming krijg je én een beter zicht op de oorzaken van deze zorg én vele praktische tips om van elke maaltijd terug een aangenaam moment te maken.

  Meer informatie >
 • Referent mondzorg

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 14 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest. Maar het risico op een slechte mondgezondheid wordt groter op latere leeftijd en vooral wanneer je behoort tot de groep van kwetsbare ouderen.

  De opleiding gaat uit van het "train de trainer" principe: je wordt als vakspecialist opgeleid om dan je kennis door te geven aan de collega's op het werkveld. Naast de vakinhoudelijke deskundigheid wordt ook aandacht besteed aan hoe je de kennis en vaardigheden professioneel kan overdragen.

  Meer informatie >
 • Haptonomie? sleutel van comfortzorg

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 november 2023

  Datum

  Locatie

  St-Jozef, Woon- en Zorgcentrum St-Michiels Brugge, Spoorwegstraat 250, 8200 Brugge

  Haptonomie betekent de leer van het voelen, tasten en aanraken. Tijdens vele zorgmomenten maken we contact. Hoe benader je de ander? Hoe nodig je de ander uit in een bepaalde beweging? Hoe voel en communiceer je met de zorgvrager? Haptonomie is zeer belangrijk bij belevingsgerichte zorg en comfortzorg. In de omgang met zorgvragers met dementie is haptonomie onmisbaar.
  Met deze vorming wordt stilgestaan bij de verschillende bouwstenen uit haptonomisch aanraken. Aan de hand van het inoefenen van diverse oefeningen en het zelf ervaren door de cursisten wordt haptonomie een bruikbare methodiek in belevingsgerichte zorg.

  Meer informatie >
 • Intervisie sociale diensten 2023-2024 - groep 2

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.
  Door iedere inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Meer informatie >
 • BelRAI Screener + Sociaal Supplement - Intervisie - Zevenkerken

  Inschrijven kan tot en met woensdag 22 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.

  Open aanbod Meer informatie >
 • FEBI-INSITU 376 erkend - Belevingsgericht contact en humor bij personen met dementie

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 november 2023

  Datum

  Locatie

  WZC Avondrust, de Manlaan 50c, 8490 Varsenare

  In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een contactclown met een brede kennis van dementie. We krijgen zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een contactclown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens als zorggever en als team de link met de praktijk. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken.

  Aanleren van basis aanrakingstechnieken geïnspireerd door basale stimulatie (Andreas Fröhlich). Authentieke en non-verbale communicatie met de zorgvrager stimuleren. Zich meer bewust worden welke positieve invloed humor kan hebben op zorgvrager en zorggever. Versterking van eigen belevingsgerichte grondhouding tijdens de zorgbenadering via respectvol en speelser contact met de bewoner / patiënt. Observatie van humor en aanraking bespreekbaar maken op teamoverleg.

   

  Open aanbod Meer informatie >
 • Intervisie sociale diensten 2023-2024 - groep 3

  Inschrijven kan tot en met donderdag 30 november 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Bij intervisie worden probleemsituaties uit het eigen werkveld onderling besproken en geanalyseerd.
  Door iedere inbreng en de inbreng van de begeleiderexpert zijn dit krachtige leermomenten waaruit positieve impulsen voor de toekomst kunnen geput worden.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF Intervisie Zevenkerken

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 01 december 2023

  Datum

  Locatie

  Zorg Educatie Centrum, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

  Tijdens een intervisie is het de bedoeling dat je de (praktijk)ervaringen, mede doorgegeven vanuit de indicatiestellers en beoordelaars, meeneemt. We beogen met de groep van BelRAI trainers een ondersteunend netwerk te ontwikkelen, waar 'best practices' worden uitgewisseld.

  Deze momenten kunnen ook de vorm aannemen van een informatie- of bijscholingsmoment. Bij nieuwe evoluties met betrekking tot BelRAI/interRAI worden de samenkomsten gebruikt om relevante informatie en/of bijkomende vorming aan te bieden.
   

  Open aanbod Meer informatie >
 • Passiebad op meta niveau

  Inschrijven kan tot en met zondag 01 september 2024

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  “er zijn minstens al enkel leidinggevenden mee in het verhaal na de klassikale opleiding, maar we willen nu nadenken over hoe we het organisatie breed kunnen implementeren, voeden en blijvend ondersteunen”

  Open aanbod Meer informatie >