Vormingen

 • Snel en eenvoudig ontwerpen met Canva

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Vonk - PC-klas, Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

  De opleiding wordt interactief gegeven. Elke cursist krijgt een computer ter beschikking en kan onmiddellijk de theorie uitproberen in de oefeningen. Het terugkommoment geeft je de mogelijkheid om terug te koppelen rond concrete oefeningen die je zelf hebt gemaakt voor jouw organisatie.

  Je krijgt eerst een stukje theorie over wat je best doet met visuals, daarna laten we je los op Canva

  • Welke afmetingen hanteer je het best voor ieder medium
  • Wat zijn leeslijnen en hoe helpen die informatie op te nemen
  • Waar plaats je best elementen op een visuals
  • Welke tekst en informatie zet je op een visual
  • Hoe kan je kleuren gebruiken om je visual te verbeteren
  • Waarop moet je letten als je naar een drukker gaat
  • Hoe lay-out je visuals in Canva
  Open aanbod Meer informatie >
 • Mantelzorg in de wetgeving & in de praktijk (SOFA-model)

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Tijdens de COVID-19-crisis is meer dan ooit de waarde van mantelzorg voor de zorgsector gebleken. De roep om meer verbinding met de mantelzorgers in woonzorgcentra luidt dan ook steeds sterker en uit alle hoeken.

  Deze vorming benadert mantelzorg in een eerste gedeelte op theoretische, in een tweede gedeelte op praktijkgerichte wijze. Het derde en afsluitend deel van deze vorming vullen we in met een intervisiemoment en terugkoppeling.

  Meer informatie >
 • Opleidingstraject kwaliteitscoördinatoren - Module 3: Veranderingsmanagement en kwaliteitscultuur

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Dit opleidingstraject bestaat uit 4 dagen, waarbij in de voormiddag de nadruk gelegd wordt op het schetsen van een theoretisch kader.
  De namiddag wordt ingevuld door praktische oefeningen, waarbij opgedane kennis kan omgezet worden naar bruikbare documenten, inzichten die relevant zijn voor de eigen praktijk, projecten binnen de eigen organisatie …
  Daarnaast bestaat er doorheen de hele dag de mogelijkheid om ervaring, kennis en tips tussen de deelnemers onderling uit te wisselen.
  Ook het belang van heldere interne en externe communicatie komt veelvuldig aan bod doorheen het hele traject.

  Meer informatie >
 • Vroegtijdige zorgplanning in het ‘Centrum voor Dagverzorging’

  Inschrijven kan tot en met woensdag 08 juni 2022

  Datum

  Locatie

  VONK, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Brugge

  Vroegtijdige zorgplanning in het ‘Centrum voor Dagverzorging’

  Ouder worden, meer hulp en zorg nodig hebben, het hoort bij het leven. Mensen kunnen daarbij met heel wat vragen zitten over levenskwaliteit, zorgkwaliteit, zorgmogelijkheden….Van hulpverleners wordt verwacht dat ze niet alleen voorbereid zijn op dit soort vragen, maar dat ze zelf ook het gesprek kunnen en durven starten.

  Tijdens deze vorming wordt een model voorgesteld om dit gesprek aan te gaan: welke voorbereiding, welke onderwerpen te bespreken, wie betrekken, …

  Open aanbod Meer informatie >
 • Cultuur sensitieve zorg

  Inschrijven kan tot en met donderdag 09 juni 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Onze maatschappij evolueert steeds meer naar een multiculturele samenleving. Naast de rijkdom die deze verscheidenheid met zich mee brengt, staan er ook een aantal uitdagingen tegenover. Ook in de zorgsector rijst de vraag hoe we met deze diversiteit en veranderde realiteit omgaan.
  Er is een toename aan mensen met een migratieachtergrond die een beroep doen op zorg. Om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden is het belangrijk de ander te begrijpen en rekening te houden met rituelen en culturele gebruiken. Daarom is het nuttig verder kennis te maken met verschillende culturen.

  De opleiding heeft tot doel verschillende thema's aan te stippen waarmee zorg- en verpleegkundigen in aanraking komen in de praktijk, alsook om tips en hulpmiddelen aan te rijken die nuttig zijn bij interculturele contacten.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 2

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • Slikproblemen + pletmedicatie + interacties met voeding

  Inschrijven kan tot en met maandag 13 juni 2022

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Bij het onderwerp slikproblemen gaan we na wat deze term juist inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor de patiënt. We bekijken welke mogelijkheden er op de markt zijn om bij slikproblemen toch medicatie te kunnen toedienen.

  Hierop aansluitend bespreken we het onderwerp pletmedicatie. Bij slikproblemen zijn we namelijk geneigd om alle medicatie te gaan pletten, maar dit mag niet bij elk soort medicijnen. Het verkeerdelijk pletten van medicatie kan ernstige gevolgen hebben.

  Tot slot staan we stil bij de belangrijkste interacties die er zijn tussen medicatie en voeding en hoe we hiermee kunnen omgaan.

  Meer informatie >
 • Opleidingstraject kwaliteitscoördinatoren - Module 4: Tools en modellen voor kwaliteit

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Dit opleidingstraject bestaat uit 4 dagen, waarbij in de voormiddag de nadruk gelegd wordt op het schetsen van een theoretisch kader.
  De namiddag wordt ingevuld door praktische oefeningen, waarbij opgedane kennis kan omgezet worden naar bruikbare documenten, inzichten die relevant zijn voor de eigen praktijk, projecten binnen de eigen organisatie …
  Daarnaast bestaat er doorheen de hele dag de mogelijkheid om ervaring, kennis en tips tussen de deelnemers onderling uit te wisselen.
  Ook het belang van heldere interne en externe communicatie komt veelvuldig aan bod doorheen het hele traject.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 3 - Kortrijk

  Inschrijven kan tot en met donderdag 01 september 2022

  Datum

  Locatie

  Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk, Condédreef 16, 8500 Kortrijk

  elRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 4 - Roeselare

  Inschrijven kan tot en met woensdag 07 september 2022

  Datum

  Locatie

  WZC Rustenhove, Rollegemstraat 17, 8880 Ledegem

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 5 - Brugge

  Inschrijven kan tot en met donderdag 08 september 2022

  Datum

  Locatie

  St-Jozef, Woon- en Zorgcentrum St-Michiels Brugge, Spoorwegstraat 250, 8200 Brugge

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • BelRAI Screener + Sociaal Supplement

  Inschrijven kan tot en met woensdag 28 september 2022

  Datum

  Locatie

  Caritas Zevenkerken, Zevenkerken 4, 8200 Brugge

  BelRAI Screener + Sociaal Supplement

  In deze opleiding van 6 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI Screener + Sociaal supplement beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI Sceener en Sociaal supplement indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers in de voorziening. (Centrum voor Dagverzorging / Kortverblijf)

  Programma

  Een opleiding van 6 dagdelen, gespreid over 2 volledige dagen en 2 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI Screener en Sociaal Supplement in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI Screener en Sociaal Supplement trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Open aanbod Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 8

  Inschrijven kan tot en met woensdag 23 november 2022

  Datum

  Locatie

  Caritas Zevenkerke, Zevenkerken 4, 8200 Brugge

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 6 - Ieper

  Inschrijven kan tot en met donderdag 03 november 2022

  Datum

  Locatie

  WZC Sint-Jozef Zonnebeke, Ieperstraat 54, 8980 Zonnebeke

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 7 - Oostende/Veune/Diksmuide

  Inschrijven kan tot en met donderdag 03 november 2022

  Datum

  Locatie

  Woon- en Zorgcentrum St. Bernardus, Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 9 - Ieper

  Inschrijven kan tot en met donderdag 29 december 2022

  Datum

  Locatie

  Vrijzicht Home VZW, Veurnseweg 538, Ieper 8906

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • BelRAI LTCF train the trainer 10 - Kortrijk

  Inschrijven kan tot en met donderdag 29 december 2022

  Datum

  Locatie

  WZC H. Familie , Gasthuisstraat 24, 8520 Kuurne

  BelRAI LTCF

  In deze opleiding van 9 dagdelen word je meegenomen in de interRAI en BelRAI instrumenten, leer je op de goede manier BelRAI LTCF beoordelingen te maken, en ga je aan de slag met de output van die beoordelingen. Op die manier kan je voor je bewoners op observaties gebaseerde, competentiegerichte woonzorgleefplannen gaan opstellen. Bovendien geeft je BelRAI inzicht je een sterke tool om multidisciplinair overleg en multidisciplinaire zorg waar te maken. Tenslotte: als gecertificeerd trainer ben je gemachtigd om zelf intern “BelRAI LTCF indicatiestellers” op te leiden

  Doelstelling:

  Opleiding van BelRAI LTCF trainers. Na het behalen van een certificaat kunnen deze trainers binnen de eigen organisatie BelRAI LTCF indicatiestellers opleiden. Ze kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag als indicatiesteller. En ze zullen een rol kunnen opnemen in de implementatie van BelRAI LTCF in het wzc.

  Programma

  Een opleiding van 9 dagdelen, gespreid over 3 volledige dagen en 3 halve dagen (de “terugkommomenten”) Voorbereiding en huiswerkopdrachten horen bij de opleiding. Voldoende oefening is nodig om expertise te ontwikkelen. Ook het in concrete eigen opleidingen inoefenen van pedagogische vaardigheden en het introduceren van BelRAI LTCF in de eigen organisatieflow behoren tot de opleidingsverwachtingen.

  Opleiding voldoet aan de Vlaamse opleidingsvereisten voor BelRAI LTCF trainers. Certificering gebeurt aan de hand van evaluatie van aanwezigheid en actieve participatie tijdens de opleiding, van pedagogische vaardigheden en van de implementatiestappen die de opleidingen in de eigen organisatie kon zetten.

  Meer informatie >
 • Passiebad op meta niveau

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 19 augustus 2022

  Datum

  Locatie

  Locatie nog te bepalen in overleg met de deelnemers, . . .

  “er zijn minstens al enkel leidinggevenden mee in het verhaal na de klassikale opleiding, maar we willen nu nadenken over hoe we het organisatie breed kunnen implementeren, voeden en blijvend ondersteunen”

  Open aanbod Meer informatie >