Vormingen

 • Teams met feedbackcultuur

  Inschrijven niet meer mogelijk

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  De medewerkers werkzaam binnen de woonzorgcentra zijn aangewezen op een sterke samenwerking in een hecht team. Binnen deze teamwerking is feedback geven en ontvangen een cruciaal element om elkaar te ondersteunen en te helpen in professionele groei.
  Feedback geven en ontvangen kadert binnen een teamontwikkeling en binnen maturiteitsontwikkeling van een team.

  Meer informatie >
 • Opleiding Zorg-ethisch coach voor zorgverleners

  Inschrijven kan tot en met vrijdag 14 mei 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  (Langdurig) ziek zijn of ouder worden, het gaat gepaard met verlies van vertrouwde grond onder de voeten, met angst over wat de toekomst zal brengen, met verlies van waardigheid. Zeker dan wil iemand beschermd worden, beluisterd en geholpen. Betrokken zorgverleners zien en (door)voelen dit, en ze laten dat merken in de dagelijkse zorg rond hygiëne, intakegesprekken, hulp bij maaltijden, revalidatieoefeningen, sonderen, bloeddrukmetingen, familiegesprekken opzetten, ...

  Zorg verlenen is mensenwerk. Het gaat over betrokkenheid. In deze vorming denken we na over hoe je die menselijke betrokkenheid een plaats kan geven in je rol als professionele hulpverlener én hoe je hierin een gids kan zijn voor anderen. Via de leergemeenschap 'groeien als zorgethisch coach' is een traject waarbij je, samen met collega's uit andere voorzieningen ervaringsgericht ontdekt wat zorgethiek voor jou kan betekenen.

  We onderzoeken samen welke stappen er binnen een organisatie nodig zijn om zorgethiek waar te maken. We breiden niet alleen je kennis, maar ook je instrumentarium uit om als zorgethisch coach aan de slag te gaan binnen jouw team en reiken handvatten aan om het in de praktijk vorm te geven.

  Open aanbod Meer informatie >
 • Aan de slag met waarden

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 01 juni 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  In deze vorming over de waardengedreven organisatie staan we opnieuw stil bij de specifieke momenten wanneer waarden onder druk komen te staan. Hoe gaan we als organisatie om met morele dilemma's en andere hete hangijzers zonder hierbij aan onze eigenheid in te boeten en toch de verbinding met onze medewerkers te blijven waarborgen.

  We blikken ook terug op de opmerkingen en suggesties uit de vorming dd. 25 februari 2021.

  Meer informatie >
 • Creartiest - Zinvol creatief werken met ouderen

  Inschrijven kan tot en met donderdag 03 juni 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het gaat over creatief zijn met senioren in de ruimste zijn van het woord. Lotte belicht technieken en hun resultaten, waarvan zijzelf vindt dat ze niet kinderachtig zijn en goed werken.
  Decoreren van een ruimte of je kar en mensen op een aparte manier verstrooiing bieden.

  Maar vooral hebben we het over hoe je creatief kan zijn in het uitvinden van nieuwe frisse activiteiten. "Out of the box" denken en samen met je bewoners plezier hebben op je werk, is haar doel.

  Meer informatie >
 • Pijnmedicatie

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 juni 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Het aanbod aan pijnstillers breidt nog elke dag uit. Maar hoe vinden we onze weg nog in dit grote aanbod?
  We bekijken de verschillende stappen van de WHO-pijnladder, en gaan na wat de gebruiksinstructies en risico’s zijn van alle middelen. We besteden ook aandacht aan opiaten en risico op verslaving. Tot slot staan we ook even stil bij de vele middelen die gebruikt worden bij zenuwpijn, waaronder antidepressiva en anti-epileptica.

  Meer informatie >
 • Slaapmedicatie: risico's en alternatieven

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 juni 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Ongeveer de helft van de WZC-bewoners gebruikt chronisch een benzodiazepine als slaappilletje. Ondanks het veelvuldig gebruik, zijn er toch heel wat nadelen verbonden aan het gebruik van deze geneesmiddelen.
  We staan eerst stil bij het probleem van slapeloosheid, en bekijken welke niet-medicamenteuze maatregelen we kunnen nemen. Dan gaan we dieper in op wat deze medicijnen juist doen met ons lichaam, en wat de valkuilen zijn. Waar moeten we op letten bij mensen die een slaappilletje gebruiken? Tot slot bekijken we hoe we van deze pilletjes kunnen af geraken, en welke alternatieven er mogelijk zijn.

  Meer informatie >
 • Intervisie communicatie: De centrale rol van leidinggevenden in de interne communicatie van woonzorgcentra

  Inschrijven kan tot en met dinsdag 08 juni 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Voor deze intervisie vertrekken we vanuit vragen die leven in veel woonzorgcentra over interne en externe communicatie. De coronacrisis heeft het belang van goede communicatie nog maar eens in de verf gezet.

  In het voorjaar 2021 organiseren we 2 intervisies.

  Indien de reactie hierop goed is, willen we dit initiatief ook in het najaar verderzetten waarbij we telkens één actueel thema kiezen. Deelnemers aan de intervisie kunnen zelf suggesties formuleren voor volgende bijeenkomsten. Op die manier spelen we zo soepel mogelijk in op actuele ontwikkelingen.

  Filip Decruynaere geeft een inleiding bij het thema met tips en praktijkvoorbeelden. Daarna is er volop ruimte voor debat, ervaringsuitwisseling, het stellen van vragen …

  De thema’s zijn:

  • Zo trek je talent aan én houd je het (dinsdag 4 mei).
  • De centrale rol van leidinggevenden in de interne communicatie van woonzorgcentra (dinsdag 15 juni).
  Meer informatie >
 • Evacuatie van een verzorgingsinstelling

  Inschrijven kan tot en met donderdag 10 juni 2021

  Datum

  Locatie

  West-Vlaamse Politieschool, Diksmuidse Heirweg 6 Blok B, 8210 Zedelgem

  De opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten of bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand- of rookontwikkeling.

  • Aanleren van de belangrijkste principes rond evacuatie en ontruimen.
  • Aanleren van de verschillende soorten evacuaties.
  • Aanleren van de taken van een evacuatieverantwoordelijke.
  • Aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en -middelen:
   • Draagstoel
   • Deken
   • Schepbrancard
   • Rescuesheet
   • Evacchair
  • De taken van de interne interventieploeg inoefenen.
  • De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet meer veilig is voor de eigen interventieploeg.
  • Het inoefenen van de interne noodprocedures.
  • Het correct leren verwittigen van de hulpdiensten.
  Open aanbod Meer informatie >
 • Passiebad leidinggevenden

  Inschrijven kan tot en met maandag 31 mei 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Passie staat in de organisatiepsychologie beschreven als het enthousiasme, de drive en zelfs de vurige ambitie die voortvloeit uit het energiek en onverminderd nastreven van een belangrijk, uitdagend, en inspirerend werkgerelateerd doel. Onderzoek laat zien dat de ervaring van passie belangrijke gevolgen kan hebben voor individuele medewerkers en voor organisaties als geheel. (Smilor, 1997).

  Hoe geef je met passie leiding aan je team? Hoe zorg je ervoor dat je op een krachtige en comfortabele manier het beste haalt uit jezelf en je team? Aan welke items kan je sleutelen om passie bespreekbaar te maken?

  Doelen en aanpak

  In deze opleiding versterk je jezelf en je rol als leidinggevende. Je onderzoekt wat passie voor jou betekent en hoe je sleutelt aan de passie van je medewerkers. Tijdens de opleiding leer je diverse methodieken hanteren om zowel individueel als in team met medewerkers in gesprek te gaan over hun passie.

  in deze opleiding leer je:

  • zicht krijgen op zes elementen die een rol spelen bij passievol werken;
  • reflecteren over je eigen waarden, drive, energie en verbondenheid en dit uitwisselen met je collega’s;
  • diverse methodieken hanteren om te werken aan passie met je medewerkers;
  • op een frisse manier passie zichtbaar en bespreekbaar maken in je team.

  De opleiding is opgebouwd uit workshops waarin de gesprekstools centraal staan. Elke methodiek is een toegankelijke vertaling van een theoretisch kader waarmee je met je medewerkers in de zorgvoorziening gesprek kan gaan. Tijdens de workshops verken je actief de kaders achter de tool en ontdek je de kracht van de methodiek op zich. Op die manier krijg je in de vingers hoe de methodieken je kunnen helpen om passie op de werkvloer te installeren en bespreekbaar te maken. Dat komt jezelf, de medewerkers en de organisatie ten goede.

  Erkend voor functiecomplement vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid!

  Inbegrepen in de prijs

  • 2 daagse opleiding o.b.v. 6 thematische workshops
  • Halve dag terugkomdag na 3 maanden
  • Methodieken pakket waar je als leidinggevende mee aan de slag kan op de werkvloer
   • Passie-teamboard (whiteboard) als centrale methodiek
   • 12 uitgewerkte - kant- en klare methodieken om te hanteren in je team als leidinggevenden
   • Alle tools voor de methodieken: magneten/jetons/fotokaarten/steekkaarten/post-its/whiteboard stiften/...
  • Extra: elke cursist krijgt jaarlijks (in de eerste 3 jaar) 2 nieuwe methodieken. Bouw dus zo je methodieken box op naar 18 methodieken!

   

  Open aanbod Meer informatie >
 • Kennismaking met stoelyoga en aromatherapie

  Inschrijven kan tot en met woensdag 25 augustus 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Stoelyoga - Linda Verplancke

  Een mooie en veilige manier voor ouderen om hun fysieke en mentale toestand te verbeteren. De stoel vervangt de mat. Deze yogavorm past zich makkelijk aan aan ieders mogelijkheden.
  Er kan zowel zittend als staand geoefend worden. Vanuit een toestand van rust voeren we eenvoudige houdingen, bewegingen, ademhalingsoefeningen ... uit.
  Flexibiliteit, stabiliteit, evenwicht, aandacht, rust en een gevoel van welbevinden voeren de toon.

  Aromatherapie - Sonja Van Hal

  Tijdens deze workshop bekijken we hoe we etherische olies correct en veilig kunnen gebruiken in de zorg (verstuiven - massage). De belangrijkste etherische olies worden besproken. Ook worden enkele draagolies besproken, zodat we kunnen leren hoe we bijvoorbeeld bad- of massageolie kunnen maken.

  Meer informatie >
 • Digitalisering van de zorg vs zorgverleners

  Inschrijven kan tot en met woensdag 25 augustus 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  • Voorstelling DEBBI
  • De mogelijkheden en impact van digitalisering e.a. innovatieve oplossingen op ouderenzorg.
  • Hoe zelf aan de slag met DEBBI e.a. mogelijkheden om aan de slag te gaan met medewerkers (sensibiliseren, implementeren, doen, ...).
  Meer informatie >
 • (BE)leefbeurs

  Inschrijven kan tot en met donderdag 07 oktober 2021

  Datum

  Locatie

  Domein Groenhove, Domein Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

  Dé beurs met inspirerende tips voor heerlijke momenten

  Op deze beurs kunnen medewerkers kennis maken met diverse inspirerende en/of innovatieve animatieve tools. Prioritair hierbij zijn de gebruikerservaringen van de voorzieningen. De ondernemingen die deze tools aanbieden, zijn ook aanwezig op de beurs zodat informatie van beide zijden ter beschikking gesteld wordt.

  In de namiddag bestaat ook de mogelijkheid om 3 workshops te volgen:

  • Wonen en Leven
  • Soulcenter
  • Spiritwijzer
  Open aanbod Meer informatie >